Μουσείο Τυπογραφείας

Βάλτωσαν σημαντικά έργα

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Σε… βάλτο φαίνεται να έχουν βυθιστεί μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Νομού Χανίων, εξαιτίας της απουσίας συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων.
Παράλληλα, ο κίνδυνος να χαθεί το τρένο της χρηματοδότησης, λόγω έλλειψης ωριμότητας των μελετών και προώθησης των απαραίτητων διαδικασιών, είναι πλέον ορατός.
Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν κατά την αναπτυξιακή διημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ). Για πρώτη φορά ομάδες εργασίας του ΤΕΕ-ΤΔΚ παρουσίασαν συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη σημαντικών αναπτυξιακών έργων στους τομείς των βιολογικών καθαρισμών – αποχετεύσεις, της ύδρευσης και της άρδευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές κ.λπ.).
Όπως αναφέρθηκε (και αποτυπώνεται καθαρά στον συγκεντρωτικό πίνακα με τα έργα που παρουσιάστηκε) με εξαίρεση το φράγμα Βαλσαμιώτη κανένα άλλο από τα απαραίτητα έργα δεν έχει αυτή τη στιγμή την ωριμότητα για να ενταχθεί στα τομεακά προγράμματα των υπουργείων.
– Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έκανε το ΤΕΕ για τις δυσκολίες προώθησης κάθε έργου, προκύπτει ότι το “μεγαλύτερο” επίπεδο προβλήματων διαπιστώνεται στο φράγμα Σεμπρωνιώτη, όπου δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, χρηματο-οικονομική ανάλυση και φάκελος του έργου, ενώ απαιτείται επικαιροποίηση – συμπλήρωση της τεχνικής μελέτης. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι απαλλοτριώσεις. Με βάση την εκτίμηση του ΤΕΕ – και εφόσον γίνουν όλες οι συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση των διαδικασιών – το συγκεκριμένο έργο θα μπορεί να είναι ώριμο για να υποβληθεί το αίτημα ένταξης το Β’ εξάμηνο του 2011.
– Επίσης, υψηλό επίπεδο προβλημάτων αντιμετωπίζει ο βιολογικός καθαρισμός και τα δίκτυα Παλαιόχωρας – Κουντούρας κυρίως λόγω των προσφυγών που έχουν γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Ως “μικρές” δυσκολίες αξιολογούνται για το ίδιο έργο η έλλειψη χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και φακέλου, ο φορέας διαχείρισης και η ανάγκη για προγραμματική σύμβαση. Σε ό,τι αφορά την ωρίμανση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου το ΤΕΕ εκτιμά ότι μπορεί να επιτευχθεί το Α’ εξάμηνο του 2010.
– “Μέτριο” επίπεδο προβλημάτων αντιμετωπίζει ακόμα η ολοκλήρωση δικτύων του βιολογικού καθαρισμού Κισάμου κυρίως λόγω της έλλειψης φορέα λειτουργίας. Ωστόσο, το έργο δεν διαθέτει επίσης χρηματο-οικονομική ανάλυση και φάκελο και απαιτείται προγραμματική σύμβαση. Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποβολής αιτήματος προσδιορίζεται στο Β’ εξάμηνο του 2010.
– “Μέτριου” επιπέδου δυσκολίες διαπιστώνονται και σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων περιαστικών δήμων Χανίων. Η τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 390.000 ευρώ είναι υπό σύνταξη, ενώ απαιτούνται ακόμα η μελέτη και η αγορά χώρων για τα αντλιοστάσια. Η ωρίμανση υποβολής αιτήματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΤΕΕ μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2011.
– Εκτός όμως από τα παραπάνω υπάρχουν πολλά ακόμα έργα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες “μικρού” επιπέδου οι οποίες αφορούν κυρίως τις ελλείψεις σε διάφορες κατηγορίες. Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ άλλων, ο βιολογικός της Γεωργιούπολης, η επέκταση των δικτύων του βιολογικού καθαρισμού βορείου άξονα, οι υδρεύσεις βορείου άξονα, Χανίων και ευρύτερης περιοχής, όπως και οι λιμνοδεξαμενές Κουντούρας, Σφηνάρι – Πλάτανος, Παλαιών Ρουμάτων κ.λπ.
Η εκτίμηση του ΤΕΕ για τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης υποβολής των αιτημάτων για ένταξη των έργων αυτών ποικίλλει και κυμαίνεται από το Α’ εξάμηνο του 2010 έως το Β’ εξάμηνο του 2011.
Κοινή διαπίστωση των μελών του ΤΕΕ που συμμετείχαν με εισηγήσεις στην διημερίδα ήταν πως ο Νομός έχει καθυστερήσει σημαντικά στην προώθηση των απαραίτητων έργων.
Ο πολιτικός μηχανικός και τεχνικός διευθυντής ΟΑΔΥΚ Μάρκος Πατρελάκης επεσήμανε τη σημασία της ρεαλιστικής καταγραφής που πραγματοποίησε το ΤΕΕ-ΤΔΚ για την πορεία των έργων, υπογραμμίζοντας ότι “μέχρι τώρα η τακτική και η λογική των υπηρεσιών ήταν να δείξουν ότι (σ.σ. τα έργα) είναι πιο ώριμα από ό,τι είναι, μπας και μπορέσουμε να τα εντάξουμε”. Ο πολιτικός μηχανικός διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Χανίων Κώστας Στεριάνης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι για τις καθυστερήσεις “έχουμε ευθύνες όλοι, από τους φορείς, τις υπηρεσίες, από την πολιτική ηγεσία των δήμων, από την Νομαρχία και την Περιφέρεια” και πρόσθεσε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες “για να μην χάσουμε το τρένο”.
Ειδικότερα μιλώντας για τον βιολογικό καθαρισμό της Παλαιόχωρας ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο φάκελος ωρίμανσης να είναι πλήρης και να μείνει μόνο η εκρεμμότητα των προσφυγών στο ΣτΕ.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΔΚ Αντώνης Πιταριδάκης τόνισε ότι μετά τον τρίτο χρόνο έναρξης του ΕΣΠΑ, σε επίπεδο ωρίμανσης και διεκδίκησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων που θα αλλάξουν την εικόνα του νομού, τα Χανιά βρίσκονται σημαντικά πίσω: “Σε επίπεδο συγκεντρωτικού πίνακα φαίνεται ότι είναι ελάχιστα αυτά που μπορούμε άμεσα να τα υποβάλλουμε για ένταξη στα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα των υπουργείων. Ωστόσο, σχεδόν σε όλα – αν όχι στα περισσότερα – είμαστε σε μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να ευελπιστούμε ότι εάν οργανωμένα και συντονισμένα υπάρξει συνεργασία των φορέων και των υπηρεσιών αλλά και πολιτική βούληση, μπορούμε να καταφέρουμε – έως το τέλος του 2010 ή και μέχρι το 2011 – να τα φέρουμε σε επίπεδο προτάσεων προς τα υπουργεία ώστε να έχουν την λεγόμενη επιλεξιμότητα. Προϋπόθεση είναι μια και μόνη: Όχι ο καθένας, η κάθε υπηρεσία ή ο κάθε φορέας να προχωρεί το έργο του ή να παρακολουθεί μόνος του τα προβλήματα η επίλυση των οποίων χρειάζεται τη συνεργασία όλων. Είμαστε πίσω όπως και να το κάνουμε. Ήρθε όμως η ώρα – διότι δεν έχουμε και περιθώρια, το ΕΣΠΑ τρέχει, τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά και αν δεν διεκδικήσουμε εμείς θα διεκδικηθούν από αλλού – να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και μέσα από τη συνεργασία να προχωρήσουμε”.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.