Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α.:

Συντομεύσεις και διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις εισάγει η νέα πρόταση της Κομισιόν για τις τυποποιημένες δηλώσεις Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Κομισιόν της 23 Οκτωβρίου 2013 προτάθηκε η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω μιας νέας τυποποιημένης δήλωσης Φ.Π.Α. η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών υπηρεσιών σε όλη την Eνωση. Η πρόταση αντικατοπτρίζει πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο πρόγραμμα “REFIT” σχετικά με την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.
Η πρόταση προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο τις υποβάλλουν. Η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. -η οποία θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις Φ.Π.Α.- θα διασφαλίζει ότι θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός των ίδιων προθεσμιών σε όλη την Ε.Ε. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με απλούστερες διαδικασίες είναι ευκολότερο να επιτευχθεί και να ελεγχθεί, η σημερινή πρόταση αναμένεται επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α. και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα.
Κάθε χρόνο, 150 εκατομμύρια δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, οι ζητούμενες πληροφορίες, η μορφή των εθνικών εντύπων και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ποικίλλουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις Φ.Π.Α. για διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν μια περίπλοκη, δαπανηρή και επαχθή διαδικασία. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τη δυσκολία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Φ.Π.Α., λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.
Η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. που προτείνεται σήμερα, απλουστεύει τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές αρχές. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο 5 πεδία που θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα τυποποιημένα στοιχεία, με την προϋπόθεση όμως τα προς συμπλήρωση πεδία να μην υπερβαίνουν τα 26. Αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όπου ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν τη συμπλήρωση μέχρι και 100 διαφορετικών πεδίων.  Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. μία φορά τον μήνα, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μία φορά το τρίμηνο. Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικής ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α., την οποία ζητούν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη, αναμένεται να καταργηθεί. Η πρόταση ενθαρρύνει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. θα επιτρέπεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε όλη την Eνωση. Αυτή η σημαντική απλούστευση της διαδικασίας για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. συμβάλλει στην τήρηση των γενικότερων δεσμεύσεων της Επιτροπής για μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς.
Η σημερινή πρόταση συμβάλλει επίσης σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πιο θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη μεταρρύθμισή του. Ο Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στο 21% περίπου των εσόδων των κρατών μελών.

Οργανωμένο έγκλημα,
διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Προχθές η αρμόδια αξιωματούχος της Κομισιόν κα Μάλστρομ, Επίτροπος για τη δικαιοσύνη, χαιρέτησε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος. Και αυτό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής CRIM για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος. Η αξιωματούχος αυτή δήλωσε ότι η έκθεσή είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και να δεχτεί συγκεκριμένη ενθάρρυνση στην Ε.Ε. και τα κράτη μέλη, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα