Μουσείο Τυπογραφείας

Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ενωση;

Μέρος 155
Τα ισχύοντα για την παγκοσμιοποίηση που αναδεικνύει η Κομισιόν με έγγραφό είναι το Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity)1. Όμως έχουμε αναφερθεί στα σημειώματά μας για το ότι ένας μοχλός που είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιρροή της Γερμανίας, αλλά και να σημειωθούν πολλά παρατράγουδα σε άλλες χώρες, κυρίως της Μεσογείου, ήταν η αναποτελεσματική διεύρυνση του 2004 και οι επόμενες διευρύνσεις. Επρόκειτο με δυο λόγια, για διευρύνσεις που εξυπηρέτησαν το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας, το οποίο από μόνο του δεν έφθανε, αλλά χρειαζόταν και η λήψη μέτρων παράλληλου χαρακτήρα για να εδραιοποιηθούν τα αποτελέσματα.

Εκτός από το βασικό έγγραφο που θα δούμε στο εγγύς μέλλον, και άλλες συναφείς πληροφορίες υπάρχουν στις εκδόσεις με τίτλο:
«Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης και την πορεία προς τα εμπρός1», που είναι ένα κείμενο με πέντε σενάρια και προβληματισμούς για την ΕΕ των 27. Επίσης το έγγραφο « Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Δυνάμεις που επηρεάζουν το μέλλον της Ευρώπης2 Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και είναι ανάγκη να αποφασίσει με ποιον τρόπο επιθυμεί να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις. Σημαντικό επίσης είναι και το έγγραφο: «Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Πέντε σενάρια3», με υπότιτλο για την έκδοση αυτή να αναφέρεται σε αυτά τα πέντε σενάρια που δίνουν μια εικόνα της πιθανής μελλοντικής κατάστασης της Ένωσης, ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνουμε όλοι μαζί. Για την υλοποίηση πολλών σημείων από τα προαναφερόμενα, στη φαρέτρα της Κομισιόν αναδεικνύεται το έγγραφο με τίτλο «Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Η μελλοντική πορεία4» Εδώ πρόκειται για δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης ξεκινά με τη Λευκή Βίβλο και θα συνεχιστεί μέχρι τις Ευρωεκλογές του 2019. Η συζήτηση αυτή οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα οργανωθούν μια σειρά από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης, συνομιλώντας με τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει επίσης σε μια σειρά θεματικών εγγράφων προβληματισμού που θα παρουσιάζουν διάφορες επιλογές για την Ευρώπη.
Η ανάλυση των ανωτέρω σημειωμάτων και εγγράφων της Κομισιόν, ως προερχόμενα από την εκτελεστική εξουσία πρέπει να μας απασχολήσουν δείχνοντας όχι μόνο τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά σημεία που θα επισημάνουμε, διότι δεν πρέπει να εξισώνονται όλες οι εξελίξεις και να μπαίνουν στον ίδιο κορβανά όλα τα κράτη μέλη, κυρίως όταν διαπιστώνονται πολλές διαφορές που μπορεί να οφείλονται στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών.
Όταν λοιπόν αναφέρομαι στη «ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ»5 στηρίζομαι σε αναλύσεις που αφορούν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χώρες που δεν ήταν έτοιμες να ενταχθούν στην ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο6 έχει αποκαλύψει για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την πλήρη αντίθεσή του. Στη  σύνθεση ειδικής έκθεσης με τίτλο «Μετα-έλεγχος της προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στα Δυτικά Βαλκάνια»7, ότι «Μεταξύ 2007 και 2014, η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την ΕΕ προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο προενταξιακής βοήθειας ανήλθε σε € 5,1 δις. Έπρεπε να διατεθεί στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Περίπου το ένα τέταρτο των εθνικών προγραμμάτων των ταμείων ήταν αφιερωμένο στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε βασικούς τομείς όπως το κράτος δικαίου και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.
Αυτό που εξέτασε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν η διαχείριση της ενίσχυσης αυτής από την Επιτροπή στα Δυτικά Βαλκάνια, και αν η ενίσχυση αυτή ήταν αποτελεσματική, καθώς και αν συνέβαλε στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της περιοχής στην πραγματικότητα. Ως προς τους πόρους, το αποτέλεσμα κρίνεται ως αποτελεσματικό.
Στην ειδική έκθεση αναφέρεται ότι η Κομισιόν δεν εφάρμοσε επαρκώς προϋποθέσεις, και χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σε βασικούς τομείς του κράτους δικαίου, όπως η ελευθερία των ΜΜΕ, ο εισαγγελέας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος που ήταν περιορισμένη. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης των δικαιούχων για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, με ανεπαρκή προϋπολογισμό και ο προσωπικός και κακός συντονισμός επηρέασε και τη βιωσιμότητα των έργων.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2007, παρά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), η οποία εκτιμάται ότι οι δύο χώρες δεν ήταν έτοιμες. Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, το ΕΕΣ λέει ότι πρέπει να αποφύγουμε την ίδια κατάσταση σε μελλοντικές διευρύνσεις. Πιστευόταν φαίνεται ότι τόσο για τη Ρουμανία, όσο και για τη Βουλγαρία, θα ήταν καλύτερη η καταπολέμηση της διαφθοράς. ΄μως στην έκθεση του ΕΕΣ αναφέρεται και συμπεριλαμβάνεται κυρίως η «αδύναμη διοικητική ικανότητα» και η «έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη μεταρρύθμιση των θεσμών». Ο έλεγχος επισημαίνει, επίσης, μείωση της χρηματοδότησης για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, επίτευξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στα Δυτικά Βαλκάνια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πολιτικός διάλογος με την ΕΕ θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθεί στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, έτσι ώστε οι υποψήφιες χώρες να απαλλαγούμε από τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα πριν από την προσχώρησή τους στο μπλοκ.

Αν συγκρίνει κανείς τη διεύρυνση της Ιβηρικής το 1986, σε σχέση με τη μεγάλη διεύρυνση το 2004 και κατόπιν με τις δυο χώρες αυτές, θα κατανοήσει εύκολα ότι το μόνο που εξυπηρέτησε η άνευ όρων διεύρυνση ήταν να εξασφαλιστούν συνθήκες ανάπτυξης του εξαγωγικού εμπορίου της Γερμανίας, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει αν δεν εξασφαλιζόταν και οι απαραίτητοι πόροι.
Και οι Γερμανοί, ηλίθιοι δεν ήταν προχώρησαν στην ευκολότερη αναδιανομή πόρων που ήταν να μοιράσουμε αλλιώς τα χρήματα που πήγαιναν στις ασθενέστερες χώρες. Μηχανισμοί υπήρξαν και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν την ένταξη. Αθρόες επιδοτήσεις, δημιουργώντας συνθήκες νεοτεμπελιάς σε πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς, εξοικονομώντας όμως, τους απαραίτητους πόρους για να μπορούν να αγοράζουν εργαλειομηχανές οι άλλοι ευρωπαίοι νεοεισελθόντες στο κλαμπ.
Και για να μη γίνει και κανένα λάθος, η ανακάλυψη των χωματερών επέτρεψε και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ να αγοράζουν έναντι των αγροτικών εσοδειών τους. Η πλήρης ντροπή στις ιδέες του Σούμαν και των επιγόνων του για να βγει η Ευρώπη από τα αδιέξοδα που της δημιούργησαν οι δυο γερμανικοί πόλεμοι τον προηγούμενο αιώνα! Τα έχουμε γράψει και θα τα ξαναγράψουμε.

1. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_el.pdf
2.  https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
3. https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-drivers-europes-future_el
4.  https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-five-scenarios_el
5.  https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_el
6. http://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/auditors-romania-and-bulgaria-were-not-ready-for-accession/
7. http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_21/SR_WESTERN-BALKANS_FR.pdf
8. Méta-audit sur l’aide de préadhésion de l’UE en faveur du renforcement des capacités administratives dans les Balkans occidentaux.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.