Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Πράσινη ενέργεια ΤΕΕ/ΤΔΚ και Αντώνης Πιταριδάκης

Κύριε Διευθυντά,

τὸ 2018 τὸ Τμῆμα Δυτικῆς Κρήτης τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος ἐξέδωσε τόμο στὴ μνήμη τοῦ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν (2004-2012) προέδρου τοῦ Τμήματος Ἀντώνη Πιταριδάκη (1953-2015). Στὸ βιβλίο αὐτὸ προβάλλεται τὸ σημαντικὸ ἔργο τοῦ τιμώμενου, συνολικὰ δὲ τοῦ ΤΕΕ/ΤΔΚ.

Στὴν ἑνότητα «Γαύδος – Πράσινο Νησί» (σελ. 45-46) τοῦ πρώτου κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται στὴ γραφίδα τοῦ Μπάμπη Λίτου, γίνεται ἀναλυτικὰ λόγος γιὰ τὶς ἐνέργειες, τὰ σχέδια καὶ γενικὰ τὶς προσπάθειες ποὺ τὸ 2009 καὶ τὸ 2010 ἔγιναν, ὥστε ἡ Γαῦδος νὰ ἐνταχθεῖ σὲ πρόγραμμα μὲ βάση τὸ ὁποῖο θὰ εἶχε αὐτάρκεια ἐνεργειακὴ μὲ τὴν ἀξιοποίηση “πράσινης” ἐνέργειας. Ὁ σχεδιασμὸς ἦταν πλήρως τεκμηριωμένος, ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκόμενους φορεῖς, ἀλλὰ τελικὰ ἦταν ἄλλο τὸ νησὶ (Ἅη Στράτης) ποὺ ἐπιλέχθηκε γιὰ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ προγράμματος πράσινης ἐνέργειας (δὲν γνωρίζω ποιά τύχη εἶχε αὐτὴ ἡ ἐπιλογή).

Θυμήθηκα τὴν περίπτωση τῆς Γαύδου μὲ ἀφορμὴ τὶς συζητήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Καὶ τὴν ἀναφέρω γιὰ νὰ φανεῖ ὁ παραγκωνισμὸς ἐκ μέρους τῆς κεντρικῆς Διοίκησης δυνάμεων ποὺ ὑπάρχουν στὴν περιφέρεια καὶ ἔχουν ὅραμα, ἔμπνευση καὶ ἱκανότητες γιὰ κάτι καλύτερο. Ἐπιπλέον, γιὰ νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι αὐτὸς ὁ παραγκωνισμὸς τροφοδοτεῖ τὴν ἀπογοήτευση ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ ὑπηρετήσουν τὰ κοινά, βρίσκουν ὅμως μπροστά τους τοῖχο φτιαγμένο γιὰ νὰ τοὺς σταματήσει. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση φοβοῦμαι ὅτι ἡ μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος ποὺ ἐκπόνησε τὸ ὑπὸ τὸν Πιταριδάκη ΤΕΕ ὑπηρετοῦσε πολιτικὲς σκοπιμότητες.

Εἶναι κρίμα ποὺ ἐξαιτίας ποικίλων ἀγκυλώσεων (ὅποιες καὶ ἂν εἶναι αὐτὲς) δὲν ἀξιοποιεῖται τὸ πλούσιο δυναμικὸ τοῦ τόπου μας. Καὶ εἶναι πολὺ στενάχωρο νὰ διαβάζουμε (σελ. 46 τοῦ βιβλίου) ὅτι ἡ πρόταση τοῦ ΤΕΕ/ΤΔΚ «παραμένει μέχρι σήμερα μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση που έχει γίνει αποδεκτή από τους φορείς του νησιού αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί στην πράξη».

Ὁ πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄραγε τὸ θέμα; Ἔχω τὴν ἀπορία, ἐπειδὴ σὲ ἑορταστικὸ κλίμα ἀνακοίνωσε πρὸ ἡμερῶν ὅτι κάποιο (ἄλλο) νησὶ θὰ εἶναι τὸ πρῶτο μὲ αὐτάρκεια σὲ (πράσινη) ἐνέργεια – ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι, ὅπως διάβασα, ἀνακριβές, ἀφοῦ ἐδῶ καὶ 2 χρόνια ὑπάρχει σχετικὴ ἐπίσημη ἀνακήρυξη ἄλλου, ἐπίσης, νησιοῦ (τῆς Τήλου).

Εὐχή, νομίζω ὄχι μόνο δική μου, εἶναι ἡ Πολιτεία νὰ τιμᾶ, νὰ ἐκτιμᾶ, νὰ σέβεται καὶ νὰ ἀξιοποιεῖ τὸ μόχθο καὶ τὴ δημιουργικότητα φορέων ἢ καὶ μεμονωμένων προσώπων ποὺ μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴ γενικὴ πρόοδο. Τὸ ΤΕΕ, ποὺ εἶναι καὶ θεσμικὸς σύμβουλός της, καὶ ὁ διατελέσας πρόεδρος τοῦ Τμήματος Δυτικῆς Κρήτης Αντώνης Πιταριδάκης, τὸν ὁποῖο δὲν εἶχε τύχει νὰ γνωρίσω, εἶναι καλὸ παράδειγμα, μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς Γαύδου, γιὰ νὰ πεισθεῖ καὶ ὁ πιὸ δύσπιστος.

ΥΓ. Μήπως εἶναι εὐκαιρία καὶ κατάλληλη ἡ στιγμὴ κάτι νὰ κάμει τὸ ΤΕΕ/ΤΔΚ; Φαντάζομαι πὼς σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ συρτάρια του θὰ ὑπάρχει ἐκείνη ἡ παλιὰ μελέτη-πρόταση.

Μὲ τιμή
Γεώργιος Ἰ. Λουπάσης
Φιλόλογος

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες