Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

Γεωπληροφορική ενημέρωση

Κύριε διευθυντά,

το απόσπασμα που παραθέτω αποτελεί τμήμα από το Γεωπληροφοριακό Χάρτη (γεωγραφική απεικόνιση), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Σε αυτό απεικονίζεται μια από τις ιδιοκτησίες του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά ένα ολόκληρο λόφο ο οποίος συνορεύει δυτικά με την παραλία του Φόδελε (Fodele Beach), νότια με την Εθνική οδό και ανατολικά με την περιοχή “Αλυκή” όπου ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του Αστικού Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Καθηγητών “ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ”.

Όμως στην ανωτέρω ιδιοκτησία του Δήμου όπως φαίνεται, έχουν αιτηθεί (και λάβει προτεραιότητα) Αιολικό πάρκο, Ταμιευτήρας και Φ/Β πάρκο.

Για λόγους ιστορικούς θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (με δήμαρχο τον κ. Κ. Μαμουλάκη), προσπάθησε να αξιοποιήσει τη δημοτική αυτή περιουσία, πάλι με εγκατάσταση ΑΠΕ.

Η προσπάθεια όμως αυτή απέτυχε αφού η προτεραιότητα, δηλαδή το δικαίωμα χρήσης της Δημοτικής αυτής έκτασης, είχε ήδη δοθεί σε άλλους…

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια προτεραιότητα εξασφαλίζεται με την “Έγκριση Επέμβασης” του Δασαρχείου και σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 997/97 παρ. 4, τμήμα του οποίου παραθέτουμε:

«…Η έγκριση… για έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε… ισοδυναμεί με νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης, ο οποίος μεταγράφεται νόμιμα.»…
Ακόμη επισημαίνεται ότι τυχόν καταχρηστική υλοποίηση των ανωτέρω ΑΠΕ, θα επηρεάσει αρνητικά και το υφιστάμενο ξενοδοχείο και τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Η ΧΡΗΣΗ και Δημοτικών ιδιοκτησιών έχει ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους.
2) Η απώλεια της χρήσης Δημοτικών ιδιοκτησιών αποστερεί τους Δήμους από τη δυνατότητα αξιοποίησής τους (ιδιόχρηση, συνεργασία, εκμίσθωση, κλπ).
3) Οι “Εγκρίσεις επέμβασης” που εκδίδει το δασαρχείο, δίδονται χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό… συνεπώς δεν είναι νόμιμες…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1) Οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που απειλεί τις δημοτικές περιουσίες τους, ανατρέχοντας στο Χάρτη της ΡΑΕ, στο Δασικό χάρτη και στο ν.997/97.
2) Οι Δήμοι μαζί με όλους τους άλλους Φορείς και ιδιώτες, που κατέχουν ιδιοκτησίες δασικού ή Χορτολιβαδικού, κ.λπ., χαρακτήρα θα πρέπει να συνεργαστούν με στόχο την τροποποίηση του επίμαχου άρθρου 58/ν.997/97.
Έτσι μαζί με την κυριότητα να διατηρηθεί και η χρήση στις ιδιοκτησίες. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να παραγκωνιστούν, διαφορετικά θα εκδηλωθούν σοβαρότατες αντιδράσεις.
3) Όλοι να συνεργαστούν για τη σύνταξη ενός νέου και σοβαρού Χωροταξικού Σχεδιασμού, ώστε να προληφθούν οι βλάβες σε υφιστάμενες δομές και στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη θα ξεκινήσει σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Τώρα είναι η ευκαιρία για την Κρήτη να θεμελιωθεί σωστά, δίκαια και ολοκληρωμένα ο 3ος οικονομικός πυλώνας, δηλαδή των ΑΠΕ.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
“Οι Κρήτες Μπροστά”
Σπύρος Καλλέργης

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες