Σάββατο, 17 Απριλίου, 2021

Ακυρώσεις αποφάσεων του Δήμου Χανίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων που αφορούν στην ΔΕΥΑ Χανίων. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στην “Διαύγεια” ακυρώνεται η ένταξη ως δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου της επιχείρησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε ένα αδέσποτο σκυλί» διότι «η εν λόγω κατηγορία δεν συνιστά ευπαθή ομάδα πληθυσμού» καθώς επίσης ακυρώνεται και η απόφαση για την μείωση ληξιπροθέσμων οφειλών των αιτούντων και ωφελουμένων στης Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ, «καθόσον έγινε καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 25 παρ.3 του Ν.1069/80 αφού δεν αφορά σε θέσπιση τιμολογίου και δεν γίνεται επίκληση άλλης διάταξης Νόμου επί της οποίας βρίσκει νόμιμο έρεισμα» Εν τω μεταξύ η “Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης” ακυρώνει και μέρος απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2020 καθώς η εγγραφή ποσών σε άλλους κωδικούς δεν θεωρείται σύννομη. Ειδικότερα η “Αποκεντρωμένη” ακυρώνει την απόφαση 568/2020 «κατά το μέρος που αναμορφώνεται ο Προυπολογισμός οικ. Έτους 2020 και α) Εγγράφεται σε αύξηση του ΚΑΕ 1219.006 με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών από την εμφάνιση του κορονοιού COVID -19» του σκέλους των Εσόδων πίστωση 772.638,87 Ευρώ και ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 90.9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ του σκέλους των Εξόδων»

 

Δείτε εδώ και εδώ τις σχετικές αποφάσεις όπως αναρτήθηκαν στην Διαύγεια

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες