Μουσείο Τυπογραφείας

Aπάντηση σε δημοσίευμα

Κύριε διευθυντά,
με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι στο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γ.ΚΩΝΣ. στο φύλλο της εφημερίδας σας, στις 11-10-2019, με θέμα
“Αναξιοποίητες μελέτες” και “Μελέτες στα συρτάρια του Δήμου για τη Παλιά Πόλη”, αναγράφεται, ότι το Γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου Χανίων έχει εκπονήσει συνολικά 10 μελέτες από τις οποίες οι μισές έχουν εφαρμοστεί (κι αυτές με τροποποιήσεις) ενώ οι υπόλοιπες έχουν “ξεμείνει σε κάποιο συρτάρι του Δήμου Χανίων”.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της σωστής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και του αναγνωστικού σας κοινού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω ως προς το συγκεκριμένο δημοσίευμα:

α. Καταρχάς, ουδέποτε το Γραφείο Παλιάς Πόλης συνέταξε τις αναφερόμενες 10 μελέτες, όπως λανθασμένα αναγράφεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

β. ο Δήμος Χανίων, με την 61824/17-07-2012 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο “Προκαταρκτικές Ενέργειες (Σύνταξη Μελετών) Ωρίμανσης Εργων σε Διάφορες Ζώνες των Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων” και με την 56598/16-07-2014 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ολοκλήρωση Προκαταρκτικών Ενεργειών (Σύνταξη Μελετών) Ωρίμανσης Εργων σε Διάφορες Ζώνες των Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων», ανέθεσε και χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων (ΤΑΙΠΕΔ ως προς τη 1η Προγραμματική Σύμβαση) για την εκπόνηση των παρακάτω Μελετών:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.
2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ.
3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΛΩ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ.
4. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ.
5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΙΡΚΑ.

Από τις παραπάνω Μελέτες :
• η υπ. αριθμόν 1 υλοποιήθηκε σαν έργο από  τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. μέσω του Προγράμματος Ο.Σ.Α.Α. Παλιάς Πόλης και  χρηματοδότησης από το προηγούμενο ΠΕΠ ΚΡΉΤΗΣ του ΕΣΠΑ.
• η υπ. αριθμόν 5 επίσης υλοποιήθηκε σαν έργο από από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
• η υπ. αριθμόν 4 υλοποιείται στη παρούσα φάση επίσης από από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. (και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΧ) με χρηματοδότηση από το τρέχον ΠΕΠ ΚΡΉΤΗΣ του ΕΣΠΑ.
• η υπ. αριθμόν 2 δεν παραδόθηκε στον Δήμο Χανίων και δεν πληρώθηκε από τον Δήμο Χανίων, λόγω Αποφάσεων των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών να μην προχωρήσει η υλοποίησή της σαν μελέτη και να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη πρόταση.
• Τέλος η υπ. αριθμόν 3 Μελέτη (αρχιτεκτονική) δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και συμπληρωθεί στο σύνολό της (υπολείπονται στατική και Η/Μ μελέτη) γιατί, όπως ήταν εξ αρχής γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους, το σύνολο του χώρου της πρώην πισίνας και των κτηριακών εγκαταστάσεων αυτής, δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Χανίων (ο οποίος καταβάλει έκτοτε προσπάθειες για να περιέλθει σ’ αυτόν) αφού μέρος της συγκεκριμένης έκτασης βρίσκεται εντός της Γραμμής Αιγιαλού.

γ. Επιπλέον, έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων με την 20η/28-03-2012 Απόφασή του, είχε εγκρίνει σχέδιο αντίστοιχης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με τίτλο “Προκαταρκτικές Ενέργειες (Σύνταξη Μελετών) Ωρίμανσης Έργων σε Διάφορες Ζώνες των Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων” με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων(ΤΑΙΠΕΔ) του ΥΠ.ΠΟ. με σκοπό την ανάθεση, χρηματοδότηση και εκπόνηση των παρακάτω μελετών για περιοχές αρμοδιότητάς του (εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης) :

• ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ.
• ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ .
• ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΙΡΚΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΑΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ MOCENIGO ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ MICHIEL.
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
• ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ.

Δυστυχώς με την αρ. πρωτ. 707/14-05-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ακυρώθηκε ως μη νόμιμη η 20η/28-03-2012 Απόφασή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί ποτέ η συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση.
Επομένως ούτε ποτέ χρηματοδοτήθηκαν, ούτε ποτέ ανατέθηκαν, ούτε ποτέ συντάχθηκαν και παραδόθηκαν οι προαναφερόμενες έξι (6) μελέτες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.
Σε συνέχεια της προαναφερομένης μη υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης και μη εκπόνησης των προβλεπομένων σ αυτή μελετών, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συνέταξε :
• Μελέτη Πλακόστρωσης – Φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Μνημείου “Τεμένους Κιουτσούκ Χασάν” η οποία και υλοποιήθηκε μερικώς,
• Μελέτη Αντικατάστασης τσιμεντόστρωσης και φωτισμού οδού Αφεντούλιεφ, η οποία δεν  υλοποιήθηκε ακόμα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, λόγω του ότι έπρεπε να προηγηθεί η υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου από τη ΔΕΔΔΗΕ, η οποία και ολοκληρώθηκε τον χειμώνα του 2019,
• καθώς και Μελέτη φωτισμού Λιμενοβραχίονα Φάρου η οποία επίσης έχει ήδη υλοποιηθεί.
Κατόπιν όλων των παραπάνω και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων ,παρακαλούμε πολύ για την άμεση δημοσίευση της παρούσας και διόρθωσης της εσφαλμένης ενημέρωσης του συγκεκριμένου δημοσιεύματος προς το αναγνωστικό σας κοινό “περί αναξιοποίητων Μελετών ξεχασμένων σε κάποιο συρτάρι του Δήμου Χανίων”.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμ. Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων/Δ.Τ.Υ Αντώνης Μυλωνάς,
αρχιτέκτονας μηχανικός

Σ.Σ.
Χρήσιμα και ενδιαφέροντα όσα αναφέρει ο κ. Μυλωνάς. Προφανώς είναι λανθασμένη η αναφορά μας ότι οι μελέτες συντάχθηκαν από το γραφείο παλιάς πόλης, συντάχθηκαν από το γραφείο τειχών και θα έπρεπε να βρίσκονται και στην κατοχή του γραφείου παλιάς πόλης. Ωστόσο αυτό είναι το ζητούμενο;
Ενδιαφέρει τον πολίτη αν τις μελέτες τις έκανε το γραφείο τειχών ή το γραφείο παλιάς πόλης ή αν ήταν ολοκληρωμένες ή απλά προμελέτες, αν κάποιες έγιναν έργα, αν κάποιες άλλες αναθεωρήθηκαν, απορρίφθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση, μπήκαν σε συρτάρια, κρίθηκαν μη εκτελεστέες και γιατί;
Γιατί το 2011 όταν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις τοπικές αρχές η εκπόνηση των μελετών που αφορούν την παλιά πόλη αυτό έγινε μετά “βαΐων και κλάδων”, με επίσημες υπογραφές, με φωτογραφίες και χαμόγελα μπροστά στις κάμερες από μεριάς των πολιτικών εκπροσώπων ωστόσο 8 χρόνια μετά διαπιστώνουμε ότι πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις έμειναν εκεί και σημειωτέον οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν μικρές αλλά πολύ σημαντικές εργασίες για την αναβάθμιση της παλιάς πόλης και όχι την… πλήρη ανακατασκευή των Νεωρίων.
Αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σημαντικό της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Γ.ΚΩΝ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.