Μουσείο Τυπογραφείας

Απάντηση δημάρχου Πλατανιά για τη γέφυρα Κερίτη

Κύριε διευθυντά,
σε απάντηση δημοσιεύματος σας στις 27 Μαρτίου 2019, από τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανούσο Βολάνη, με τίτλο “Οι μοιραίες παραλείψεις που οδήγησαν στις εκτεταμένες καταστροφές του Κερίτη”, έχω να παρατηρήσω τα εξής:
1. Ο Νόμος 4252/2014 δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί, αλλά είναι ακόμα σε ισχύ, όπως λανθασμένα αναφέρει.
2. Με την υπ’ αριθμ. 2535/2016 απόφαση Γ.Γ. της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης, αναθέτει στην Π.Ε. Χανίων τις αρμοδιότητες μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα εντός των διοικητικών ορίων της.
3. Με το υπ. αριθμ. 28552/15-9-2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών του ΥΠΕΣ, οι Περιφέρειες οφείλουν να προχωρούν σε διαδικασίες καθαρισμού ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρακείμενων σε αυτά, καθώς και τις διαδικασίες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Σε άλλο σημείο του ιδίου εγγράφου, συγκεκριμένα στις παραγρ. 1, 2, 3, 4, διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας εντάσσονται η Μελέτη, ο Προγραμματισμός, η κατασκευή, συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και έργα αντιμετώπισης διάβρωσης των εδαφών, καθώς επίσης και ο καθαρισμός της κοίτης υδατορεμάτων, από φερτά υλικά και εμπόδια, μεταξύ άλλων.
Επίσης σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, ήταν σαφές  ότι αρμοδιότητα διευθέτησης, ορίων και αντιπλημμυρικών έργων ήταν από το 2010 αρμοδιότητα του Β΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφερειακής.
Μετά τα παραπάνω είναι προφανές ότι πριν εκφέρουν δημόσιο λόγο οι αιρετοί, θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να μην παραπλανούν τους αναγνώστες σας και τους δημότες, καθόσον επανειλημμένως έχουν γίνει εκτενείς συζητήσεις για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά
Μαλανδράκης Ιωάννης

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.