Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

Ζήτηση κρητικών προϊόντων

» Θέλουν ντόπιο μέλι, βότανα και λάδι στα ράφια των σούπερ – μάρκετ
» Συμπεράσματα έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της έκθεσης “Αγροτικός Αύγουστος”
Ντόπιο μέλι, βότανα και λάδι δηλώνουν Ελληνες και ξένοι καταναλωτές, που επισκέφθηκαν το περασμένο καλοκαίρι τον “Αγροτικό Αύγουστο”, ότι θα επιθυμούσαν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ της χώρας τους, ενώ οι περισσότεροι δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τη γευστική αξία των τοπικών προϊόντων. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη δημογραφική ανάλυση των επισκεπτών της έκθεσης, η συντριπτική πλειονότητα είναι Ελληνες και κυρίως ντόπιοι, γεγονός που δείχνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη και καλύτερη διαφήμιση και προβολή, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ξένοι να έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα.
Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας για τον “Αγροτικό Αύγουστο 2013”, που πραγματοποίησε η εταιρεία “Sentiment Analysis” για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.
Η έρευνα έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου τη χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου με Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013. Στα ερωτηματολόγια απάντησαν 500 άτομα και η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν εκείνη των προσωπικών συνεντεύξεων.
Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών της έκθεσης είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική τους πλειονότητα ήταν Ελληνες (70%), ενώ ακολουθούσαν οι Νορβηγοί (5,5%), οι Γερμανοί (3,5%), οι Ολλανδοί (2%), οι Φινλανδοί, οι Γάλλοι, οι  Πολωνοί, οι Ιταλοί κ.ά. Σε ό,τι αφορά δε τους Ελληνες το 75,8% ήταν από τα Χανιά, το 11,3% από την Αθήνα και το 12,9% από την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το πρώτο μέρος της έρευνας εστίασε στον δείκτη ικανοποίησης από τη διοργάνωση, τον χώρο, τα προϊόντα, τις δράσεις και την προσβασιμότητα στον “Αγροτικό Αύγουστο”. Πιο συγκεκριμένα:
• Για τη διοργάνωση:  Το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 41,2% αρκετά ικανοποιημένο. Αντίθετα 2% έδωσε αρνητική απάντηση δηλώνοντας λίγο ικανοποιημένο, ενώ ένα 0,8% απάντησε καθόλου ικανοποιημένο. Από τους Ελληνες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το 48,7% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο, το 47,3% αρκετά ικανοποιημένο και μόλις το 1% απάντησε καθόλου ικανοποιημένο. Αντίστοιχα από τους τουρίστες το 68,5% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 28,9% αρκετά, ενώ μόλις ποσοστό 1,4% δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο από τη διοργάνωση.
• Για τον χώρο:  Το 52,3% απάντησε ότι έμεινε πολύ ικανοποιημένο, το 37,1% αρκετά ικανοποιημένο, το 7,1% λίγο και το 1,3% καθόλου. Από τους Ελληνες το 43,3% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 43% αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 8,2% απάντησε λίγο και το 1,8% καθόλου. Αντίστοιχα από τους τουρίστες το 71% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 22,3% αρκετά. Ποσοστό 4,1% απάντησε λίγο ικανοποιημένο και 2,1% καθόλου.
• Για τα προϊόντα: Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα σχόλια των επισκεπτών της έκθεσης για τα τοπικά προϊόντα που συνάντησαν και δοκίμασαν στον “Αγροτικό Αύγουστο”. Συγκεκριμένα, το 63,1% του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 31,3% αρκετά ικανοποιημένο. Αντίθετα το 3% απάντησε ότι έμεινε λίγο ικανοποιημένο και το 0,3% καθόλου ικανοποιημένο. Από τους Ελληνες που ρωτήθηκαν το 58,4% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 34,7% αρκετά ικανοποιημένο. Λίγο απάντησε το 3,2% και καθόλου το 2,7%. Αντίστοιχα από τους τουρίστες το 71,9% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από τα προϊόντα που συνάντησε και το 22,3% αρκετά ικανοποιημένο. Αντίθετα, ένα ποσοστό 2,4% απάντησε ότι έμεινε λίγο ικανοποιημένο και ένα 0,8% ήταν εντελώς αρνητικό.
• Για τις δράσεις: Σε ό,τι αφορά τις δράσεις που συνοδεύουν τον “Αγροτικό Αύγουστο” το 41,5% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και ένα ποσοστό 37,2% αρκετά ικανοποιημένο. Αρνητική ήταν η άποψη για ένα ποσοστό 13,1% που δήλωσε λίγο ικανοποιημένο, ενώ ένα 1,5% δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο. Από τους Ελληνες το 36,5% απάντησε πολύ ικανοποιημένο και το 40,1% αρκετά ικανοποιημένο. Λίγο ικανοποιημένο δήλωσε το 12,1%, καθόλου το 1,7% και ένα υψηλό ποσοστό 9,6% δεν απάντησε. Αντίστοιχα από τους τουρίστες το 49,5% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 27,2% αρκετά. Ενα 14% απάντησε λίγο και 0,8% καθόλου, ενώ 8,5% δεν θέλησε να απαντήσει.
• Για την προσβασιμότητα: Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στον χώρο της έκθεσης το 46,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο και ένα 32,5% αρκετά ικανοποιημένο. Αντίθετα το 12,8% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο και το 4% καθόλου. Από τους Έλληνες το 40,5% απάντησε πολύ ικανοποιημένο και το 34% αρκετά ικανοποιημένο. Λίγο ικανοποιημένοι απάντησε ότι έμεινε το 17,2% και καθόλου το 3,9%. Αντίστοιχα από τους τουρίστες το 60,3% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 28% αρκετά. Ενα 2,4% απάντησε λίγο και 4,1% καθόλου.
Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση τόπου προέλευσης και βαθμού ικανοποίησης σχετικά με τη διοργάνωση εκείνοι που εκφράστηκαν περισσότερο θετικά (πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι) ήταν οι τουρίστες (98,2%) και ακολουθούν οι Χανιώτες (95,9%) και οι Ελληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα (79,4%). Αντίστοιχα για τον χώρο τα θετικότερα σχόλια (πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι) ήταν από τους ξένους επισκέπτες (93,3%) και έπονται οι ντόπιοι και οι Ελληνες επισκέπτες με ποσοστό (85,9%). Για τα προϊόντα όλες οι κατηγορίες επισκεπτών εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θετικά σχόλια συγκεντρώνοντας ποσοστό θετικών απόψεων πάνω από 90%. Ειδικότερα, οι τουρίστες που έμειναν πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι ήταν 94,2%, οι επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα 94,1% και οι ντόπιοι 92,2%. Σχετικά με τις δράσεις θετικότερες ήταν οι απόψεις των Χανιωτών (96,7%) και ακολουθούν οι τουρίστες με 76,7% και οι επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα με 71,8%. Τέλος, για την προσβασιμότητα οι περισσότεροι όσων έμειναν πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι ήταν τουρίστες 88,3% και ακολουθούν οι ντόπιοι με 75,5% και οι επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα με 73,1%.

«ΝΑΙ» ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα της έρευνας που εστιάζει στο αν θα αγόραζαν μελλοντικά οι επισκέπτες κάποιο από τα προϊόντα που συνάντησαν στον “Αγροτικό Αύγουστο”.
Συγκεκριμένα το 96,7% δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα είδε, θα προχωρούσε σε μελλοντική αγορά κάποιων από τα προϊόντα της έκθεσης (Έλληνες 97,8%, τουρίστες 94,2%), ενώ οι περισσότεροι ανέφεραν ότι θα αγόραζαν μέλι (90,3%), γλυκά (80,1%), γαλακτοκομικά (79,9%), βότανα (78,8%), ρακή (76,6%), κρασί (70%), λάδι (66,7%) και εσπεριδοειδή/χυμοί (56,6%).
Ωστόσο, στις προτιμήσεις των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών διαπιστώνονται αρκετές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων βρίσκεται το μέλι (90,7%), τα γαλακτοκομικά και τα γλυκά (με ίδιο ποσοστό 84,3%) και τα βότανα με 80,5%. Στους τουρίστες στην πρώτη θέση βρίσκεται το μέλι (89,2%) και ακολουθεί το λάδι με 84,4%, το κρασί με τη ρακή με ποσοστό 75,6, ενώ πολύ κοντά στις πρώτες προτιμήσεις βρίσκονται και τα βότανα με 74%.
Σε άλλο σχετικό ερώτημα για το ποια από τα βασικά προϊόντα της έκθεσης θα επιθυμούν να βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ της χώρας τους οι ερωτηθέντες απάντησαν μέλι 65,8%, βότανα 43,2% και λάδι 41,2%, ενώ ακολουθούν η ρακή με 33,3%, τα γαλακτοκομικά με 31,8%, το κρασί 28%, τα γλυκά 22,3% και τα εσπεριδοειδή/χυμοί 14,1%.
Στις προτιμήσεις των Ελλήνων στην πρώτη θέση βρίσκεται το μέλι με 63,4% και ακολουθούν τα βότανα με 40,9% και το λάδι με 35,7%, ενώ στις προτιμήσεις των ξένων τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν τα βότανα με 73,3%, το μέλι με 70% και το λάδι με 60,2%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (77,4%) απάντησε ότι αγοράζει και καταναλώνει τόσο τυποποιημένα όσο και μη τυποποιημένα προϊόντα με τις σχετικές απαντήσεις ανάμεσα στους Ελληνες και ξένους επισκέπτες να είναι μικρές (79,5% και 73,6% αντίστοιχα).

ΠΟΙΚΙΛΙΑ, ΤΙΜΕΣ, ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ικανοποίησης για την ποικιλία των προϊόντων το 46% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 45,5% αρκετά, ενώ το 7,8% απάντησε λίγο ικανοποιημένο. Σχετικά με τις τιμές οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 50%) απάντησαν αρκετά ικανοποιημένοι και ένα 21,3% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο. Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 18,5% απάντησε λίγο ικανοποιημένο από τις τιμές.
Οσον αφορά τη γευστική αξία η συντριπτική πλειονότητα εκφράστηκε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια καθώς το 63,7% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο και το 30,7% αρκετά ικανοποιημένο, ενώ οι αρνητικές απόψεις (1,8% λίγο και 0,7% καθόλου) συγκεντρώνουν ποσοστό μόλις 2,5%.
Σε ό,τι αφορά τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε Ελληνες και τουρίστες από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι Ελληνες εκφράζονται θετικότερα από τους τουρίστες σχετικά με το πεδίο της ποικιλίας προϊόντων (93,5% πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι έναντι 87,3% αντίστοιχα των ξένων επισκεπτών). Αντίθετα στις τιμές οι Ελληνες συγκεντρώνουν περισσότερες αρνητικές απόψεις με 24,7% να δηλώνουν λίγο/καθόλου ικανοποιημένοι έναντι 14,9% των τουριστών.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη γευστική αξία το 95,9% των Ελλήνων απάντησε πολύ/αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των τουριστών ήταν 90,7%.
Στην έρευνα τονίζεται επίσης ότι το 84,1% απάντησε ότι θα επισκεπτόταν ξανά μια ανάλογη έκθεση, ενώ το 73,8% θεωρεί τον “Αγροτικό Αύγουστο” ως «μια ωραία τουριστική και τοπική δράση». Το 65% δήλωσε ότι «φέρνει πιο κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή», ενώ το 64,8% αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα.
Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό (37,4%) σημείωσε ότι θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιείται περισσότερες φορές τον χρόνο.

MARGARONHS5 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
«Ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει το τουριστικό μας προϊόν μέσα από μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο διατροφικός τουρισμός κ.ά.», επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του “Αγροτικού Αυγούστου” που θα ενίσχυαν τον χαρακτήρα του και θα πολλαπλασίαζαν τα οφέλη του για την τοπική οικονομία.
Ειδικότερα, ο κ. Μαργαρώνης σημείωσε ότι το Ε.Β.Ε.Χ. στηρίζει την έκθεση του “Αγροτικού Αυγούστου”, όπως και τις αντίστοιχες του Δήμου Πλατανιά και Κισάμου καθώς «με αυτό τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στους τουρίστες, Ελληνες και ξένους να γνωρίσουν και να αγοράσουν χανιώτικα προϊόντα».
«Ο “Αγροτικός Αύγουστος” είναι μία έκθεση η οποία με χαμηλό κόστος διαφημίζει τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, ενώ τα επόμενα είναι η τυποποίηση, η πιστοποίηση, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing και το δυσκολότερο, το άνοιγμα νέων αγορών», ανέφερε ο κ. Μαργαρώνης και συμπλήρωσε: «Αναφορικά με τον “Αγροτικό Αύγουστο” έχουμε επισημάνει τις αδυναμίες του, οι οποίες, αν ρυθμιστούν, θα μπορούσε να μπει στο calendar των διεθνών εκθέσεων. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμμετάσχουν σ’ αυτόν εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν έναρξη επαγγέλματος, επιβάλλεται να γίνει απαγορευτική η πώληση χύμα προϊόντων, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στις νόμιμες επιχειρήσεις και φυσικά στον “Αγροτικό Αύγουστο” δικαίωμα συμμετοχής να έχουν μόνο οι αμιγώς χανιώτικες επιχειρήσεις. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μεταφερθεί χρονικά προς το τέλος Αυγούστου, ώστε με τη δυναμική του να προσελκύσει τουρισμό και να έχει διαφημιστεί ανάλογα. Το Ε.Β.Ε.Χ. θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινή αυτή προσπάθεια και τη μεταφορά της εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα όμως με τους νόμους του υγιούς εμπορίου».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα