Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Υψηλοί βαθµοί στα Μαθηµατικά για παιδιά που παίζουν σκάκι

Πανεπιστηµιακές µελέτες δείχνουν ότι το πνευµατικό παιχνίδι βελτιώνει τους βαθµούς στα µαθηµατικά και τα οπλίζει δεξιότητες που θα φανούν χρήσιµες στη ζωή τους

του ΚΟΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΟΥ

Νέες έρευνες πραγµατοποιούνται σε πανεπιστήµια όλου του κόσµου ενισχύοντας την πεποίθηση ότι το σκάκι ενισχύει την µαθησιακή ικανότητα και βοηθάει την εµπέδωση των µαθηµατικών. Είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι παιδιά του ∆ηµοτικού που παίζουν σκάκι, έχοντας αποκτήσει γνώσεις και εµπειρία κυρίως µέσα από σκακιστικά σωµατεία, θα έχουν υψηλότερους βαθµούς στα µαθηµατικά όταν πάνε στο Γυµνάσιο. Τα οφέλη του σκακιού αποδείχθηκαν µε ιδιαίτερα εµφαντικό τρόπο στην Ισπανία, όπου, σύµφωνα µε µελέτη του ∆ιεθνούς Προγράµµατος Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), οι νεαροί Ισπανοί υστερούσαν στα µαθηµατικά έναντι του µέσου Ευρωπαίου µαθητή. Έγιναν διάφορα πειράµατα, όπως αντικατάσταση µίας εκπαιδευτικής ώρας µαθηµατικών µε αντίστοιχη σκακιού, και τα αποτελέσµατα έγιναν γρήγορα ορατά.
Το σκάκι ως παιχνίδι και τα µαθηµατικά ως ακαδηµαϊκός κλάδος αλληλοεπιδρούν. ∆ιεγείρουν την ανάπτυξη της λογικής σκέψης, τη δηµιουργικότητα, τη µνήµη, τη συγκέντρωση, τη λήψη αποφάσεων, τη διαίσθηση και βοηθούν στην επίλυση προβληµάτων. Ενισχύεται η υγιής ανταγωνιστικότητα, η ανοχή στην απογοήτευση, η ορθή κατανοµή χρόνου σκέψης και η πολύτιµη διδαχή από τα λάθη. Επιπλέον το σκάκι διδάσκει υποµονή, πειθαρχία, αυτοέλεγχο και κοινωνική συµπεριφορά: οι αντίπαλοι ανταλλάσσουν χειραψία πριν και µετά την παρτίδα, δεν κάνουν θόρυβο, δεν ενοχλούν τους άλλους και, µετά τη λήξη, σχολιάζουν την παρτίδα εντοπίζοντας σφάλµατα και χαµένες ευκαιρίες. Οι ικανότητες που αποκτώνται µέσω του σκακιού µπορούν να µεταφερθούν σε άλλους τοµείς.
Οι µελέτες δείχνουν ότι το σκάκι, µέσω της διαµόρφωσης στρατηγικών, είναι χρήσιµο για την εκτίµηση και τον υπολογισµό των κινδύνων. Μιλώντας καθαρά σκακιστικά, πολλές όµορφες παρτίδες έχουν ξεκινήσει µε «γκαµπί», δηλαδή θυσία υλικού. Αν ο παίκτης υπολογίσει σωστά, θα αποκτήσει πρωτοβουλία, θα δηµιουργήσει επίθεση και θα φτάσει στη νίκη. Αν υπολογίσει λάθος, θα µειονεκτεί σε υλικό και το πιθανότερο είναι να χάσει. ∆ηλαδή, το σκάκι δεν κάνει το παιδί ανέµελα ριψοκίνδυνο, αλλά τολµηρό µε βάση τη λογική!
Με αυτά τα δεδοµένα, ευνόητο είναι ότι τα τελευταία χρόνια το σκάκι έχει προωθηθεί ως πολύτιµο εκπαιδευτικό εργαλείο από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει στα κράτη-µέλη να εφαρµόσουν το πρόγραµµα «Σκάκι στο σχολείο». Σε ορισµένες χώρες το σκάκι διδάσκεται ως υποχρεωτικό µάθηµα στα σχολεία.
Σηµαντικά βήµατα γίνονται και στη χώρα µας. Ύστερα από κοινοβουλευτική παρέµβαση – Ερώτηση 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Οκτώβριο 2021, µε πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου και σκακιστή Χάρη Μαµουλάκη, το Υπουργείο Παιδείας δέχθηκε να ενταχθεί το σκάκι στις θεµατικές ενότητες των Εργαστηρίων ∆εξιοτήτων. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ενέκρινε την πρόταση που κατέθεσε η ΕΣΟ για το Σχολικό Σκάκι. Το 1ο πρόγραµµα µε κωδικό 553 έχει τίτλο «Σκάκι και φαντασία» και αφορά µαθητές και µαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού. Το 2ο έχει κωδικό 552 µε τίτλο «Σκάκι, ένα παιχνίδι στρατηγικής και Μαθηµατικών, ένα παιχνίδι για όλους!» και αφορά µαθητές και µαθήτριες των ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου. Τα εγκεκριµένα προγράµµατα ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ: bitlylinks.com/rID95O-GT και bitlylinks.com/mOCAWSjy4. Τα προγράµµατα αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια ∆εξιοτήτων των αντίστοιχων τάξεων.

Κινδυνεύουν µε διαγραφή 97 σκακιστικά σωµατεία

Είναι γεγονός ότι παντού, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι περισσότεροι και οι καλύτεροι σκακιστές έχουν βγει µέσα από σκακιστικά σωµατεία. Εκεί έµαθαν σκάκι, αντιµετώπισαν τους πρώτους αντιπάλους, ένιωσαν τη χαρά να εκπροσωπήσουν την οµάδα τους και, κυρίως, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο µε µεγαλύτερης ηλικίας παίκτες, τους οποίους θαύµαζαν και πάσχιζαν να τους µοιάσουν. Το σκακιστικό κύτταρο, ο σύλλογος, έχει συµβάλει όσο κανείς άλλος στην ανάπτυξη και στη διάδοση του σκακιού στη χώρα µας. Από τα σωµατεία ξεπετάγονται κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι παίκτες που αγωνίζονται στους µαζικούς Πανελλήνιους Μαθητικούς. Έχει προκληθεί, λοιπόν, µεγάλη ανησυχία από την επαπειλούµενη διαγραφή 97 σκακιστικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα µε αιτιολογικό τη µη έγκαιρη εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων της ΓΓΑ. Απειλούνται µε διαγραφή σωµατεία µε ξεχωριστή δραστηριότητα σε έναν ή περισσότερους ιδιαίτερης αξίας τοµείς, όπως τα µαθήµατα σε παιδιά, η ενσωµάτωση προσφύγων σε σκακιστικές εκδηλώσεις, η ισότιµη συµµετοχή τυφλών σκακιστών και σκακιστριών σε αγώνες, η διοργάνωση διεθνών τουρνουά παγκόσµιας εµβέλειας, η πραγµατοποίηση µαζικών µαθητικών συναντήσεων, η συµµετοχή σε διεθνείς διαδικτυακούς αγώνες, η διεξαγωγή εσωτερικών πρωταθληµάτων και η διάδοση του σκακιού σε αποµονωµένα χωριά.
Η ΓΓΑ τοποθετεί αυθαίρετα τον πήχη της διαγραφής όχι µε κριτήριο την αγωνιστική δράση, την οργανωτική ικανότητα, την αξιολόγηση των µεθόδων διδασκαλίας ή την αποτελεσµατικότητα της διάδοσης του κορυφαίου πνευµατικού αθλήµατος, αλλά µε κριτήριο την ανταπόκριση σε µία άχαρη και κατά πολλούς ανούσια διαδικασία της έγκαιρης εγγραφής στο Μητρώο (που εδώ και έξι µήνες δεν δέχεται εγγραφές!).
Από αυτή την πολιτική θα πληγεί ανεπανόρθωτα το Αιγαίο δεδοµένου ότι απειλούνται µε διαγραφή τα 9 από τα 14 υπάρχοντα σκακιστικά σωµατεία. Θα χαθούν σχεδόν τα δύο τρίτα από το σκακιστικό δυναµικό του Αρχιπελάγους. Σε ορισµένες περιοχές οι απώλειες θα είναι πολύ µεγάλες: Θα χαθούν το 100% από τις Κυκλάδες, το 100% από την Π.Ε. Σάµου και το 66% από τα ∆ωδεκάνησα.
Τα σκακιστικά σωµατεία ζητούν µέτρα απολύτως υλοποιήσιµα: να ανοίξει άµεσα η πλατφόρµα εγγραφής στο Μητρώο και να δοθεί παράταση δικαιώµατος υποβολής δικαιολογητικών ώστε να αποφευχθούν οι διαγραφές. Κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι η ΓΓΑ επιθυµεί να στερήσει από τα παιδιά µια δηµιουργική απασχόληση και να τα εµποδίσει να αποκτήσουν δεξιότητες που θα φανούν χρήσιµες στη ζωή τους.

Νικητής ο Γκούκες στο Βιζκ Άαν Ζέε

Τον τελευταίο και 13ο γύρο του διεθνούς κορυφαίου τουρνουά Tata Steel ξεκαθάρισε η κατάσταση στην κορυφή του διεθνούς τουρνουά που διεξήχθη στην Ολλανδία. Από τους 5 σκακιστές που ισοβαθµούσαν στην κορυφή, ένα γύρο πριν το τέλος, οι τέσσερεις εξ αυτών κατάφεραν να κερδίσουν µε τον Ινδό Γκούκες να υπερισχύει στα κριτήρια και να κερδίζει την πρώτη θέση. Αναλυτικότερα η τελική βαθµολογία είχε ως ακολούθως: 1. Ντ. Γκούκες (Ινδία 2725) 8,5β. 2. Α.Γκίρι (Ολλανδία 2749) 8,5β. 3. Ν. Αµπτουσατόροβ (Ουζµπεκιστάν 2727) 8,5β. 4. Γι Γουέϊ (Κίνα 2740) 8,5β.5. Α. Φιρούτζα (Γαλλία 2759) 7,5β. 6. Σ. Βίντιτ (Ινδία 2742) 7,5β. 7. Ρ. Παγκναναντχάα (Ινδία 2743) 7,5β. 8. Ίαν Νεποµνιάτσκι (Ρωσία 2769) 6,5β. 9. Ντιγκ Λιρέν (Κίνα 2780) 6β. 10. Τζου Γουεντζούν (Κίνα 2549) 4,5β. 11. Α. Ντοντσένκο (Γερµανία 2643) 4,5β. 12. Τ. Βαν Φόρεστ (Ολλανδία 2682) 4,5. 13. Π. Μαγκσουντλού (Ιράν 2740) 4,5β. 14. Μ. Βάντερνταµ (Γερµανία 2682) 4β.

Μαθήµατα σκακιού στον Κύδωνα

Μαθήµατα σκακιού για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον µαγικό του κόσµο!
Στα τµήµατα εκµάθησης λειτουργούν τµήµατα αρχαρίων, προχωρηµένων και ενηλίκων.
∆ιδάσκει ο επικεφαλής προπονητής του Κύδωνα κ. Γιώργος Μυλωνάκης.
Τα τµήµατα λειτουργούν στη λέσχη του Κύδωνα στο Εθνικό Στάδιο.
Για εγγραφές και κάθε είδους πληροφορία απευθυνόµαστε στον Γιώργο Μυλωνάκη (6972442935) .

 

Μαθήµατα στο Ακρωτήρι

Παράλληλα λειτουργούν και τµήµατα εκµάθησης σκακιού στο Ακρωτήρι, στο Ενοριακό Κέντρο Κουνουπιδιανών. Οι εγγραφές γίνονται καθηµερινά 6-8µ.µ. στο τηλέφωνο 6971735357.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα