Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Yποβολή αιτήσεων για άδειες αλιείας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς του Νομού μας, ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 5632/104626/29-9-2015 και 3380/86293/14-9-2017 με τις οποίες αναθεωρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών αλίευσης των ειδών ξιφίας, μακρύπτερος τόνος και ερυθρός τόνος, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι η παρακάτω:

Α) Όσον αφορά την αλιεία ξιφία – μακρύπτερου τόνου
1. Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση του πλοιοκτήτη μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ της Π.Ε., με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

Β) Όσον αφορά την αλιεία ερυθρού τόνου:
Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης τόνου, στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους συμπλοιοκτήτες.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 της ΥΑ δηλαδή:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.
2. Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας.
3. Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων.
4.«Πρόσφατος λογαριασμός από Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ή εκκαθαριστικό εφορίας για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας.
5. Για την αλιεία ζωντανού τόνου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίθετα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά.

Επίσης επειδή έχει διαχωριστεί η αίτηση για άδεια αλίευσης Ξιφία και μακρύπτερου τόνου από την αίτηση για ερυθρό τόνο, όσοι επιθυμούν άδειες αλίευσης και για τα 3 είδη θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση για τα δύο πρώτα και συμπληρωματικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο συμπλοιοκτήτες την αίτηση για τόνο μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 2821346506-7, Fax: 2821346651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα