Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

Υπογραφή σύμβασης για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δ. Αποκορώνου

Υπογράφηκε την προηγούμενη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Αποκορώνου”, μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας “TREK DEVELOPMENT Α.Ε.”, Παπαπολύζου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, το Σ.Α.Π. αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από του δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ.10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021.
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις Προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Ήδη ο Δήμος Αποκορώνου υπέβαλε αίτηση στο πράσινο ταμείο και εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 240.3.1/2022 απόφαση του Πράσινου ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε ότι για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) συντάσσεται «Φάκελος Σ.Α.Π.» στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι παραδοτέα:
Π.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από την οποία θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. Το σύνολο των δεδομένων για την εν λόγω ανάλυση, αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασι-μότητας (Σ.Α.Π.), όπως πολεοδομικές, συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει πρόσφατες μελέτες και στρατηγικά σχέδια με επικαιροποιημένα δεδομένα, τότε αυτός ή ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει σχετικά στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από σχετικές έρευνες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Στο Π.1.α συμπεριλαμβάνονται:
 Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. Στην Τεχνική Έκθεση συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:
 Καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου Δήμου με στόχο την παρακολούθηση της πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής παρέμβασης, καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας, με συμπληρωματικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις.
 Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρα-κτηριστικών της περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πληθυσμιακά και δημογραφικά στοιχεία, γεω-μετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, πυκνότητα δόμησης κ.λπ.).
Στο Π.1.β περιλαμβάνονται:
 Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών.
 Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης.

Π.2: ΠΡΟΤΑΣΗ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:
 Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε υποκεφάλαιο Π.2α. του Παραδοτέου Π.2.
 Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β’ 5553/2021.
 Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.
 Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης.
Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης είπε: “ Ο Δήμος Αποκορώνου εκμεταλλευόμενος χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα συνεχίζει να εξασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.”


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

1 Comment

  1. Μια πολυ καλη ιδέα θα ήταν κ η δημιουργία Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνιας με εισιτήριο που θα εξυπηρετεί τον Δήμο Αποκορώνα με κυκλική διαδρομή ώστε να υπάρχει προσβαση στο συνόλο των χωριών του Δήμου καθώς το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθυμνης συχνα δεν εξυπηρετεί η έχει ένα δρομολόγιο την βδομάδα……θα μπορούν να υπάρχουν δυό λεωφορειακια που να έχουν αφετηρία για παραδειγμα τις Καλυβες κ το άλλο τις Βρυσες κ να εκτελούν δρομολόγια στο συνόλο των χωριών σε οριοθετημενες κυκλικές διαδρομές τόσο την περιοδο του καλοκαιριού που όλη η περιοχη κατακλύζεται από τουρίστες όσο κ τον χειμώνα που θα εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμο κ όποιον χειμερινό επισκέπτη αποφασίσει να επισκεφθει τον Αποκορώνα……..ετσι θα υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη στο συνόλο του Δήμου!!!!!!!!!

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα