Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Το πρόγραμμα ERASMUS+ ως επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Οι δράσεις του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει και το πρόγραμμα Erasmus (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των φοιτητών) που είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) που δημιουργήθηκε το 1987. Η ΕΕ στηρίζει πολλά στο πρόγραμμα αυτό και καλό θα είναι να μπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να αντλήσουν τόσο την απαραίτητη τεχνογνωσία, όσο και τους αναλογούντες πόρους.
Το πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στη διασύνδεση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τους «Ευρωπαίους πρωταθλητές της γνώσης», σημείωνα σε πρόσφατη αναφορά μου. Γι’ αυτό και τα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί στο πρόγραμμα αυτό θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια ικανοποιητική προικοδότηση του προγράμματος.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
Για να οικοδομηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης, πρέπει το πρόγραμμα Erasmus+ να στηριχτεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
• προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων και των ομάδων, και της συνεργασίας,
• προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ,
• προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας του προσωπικού στον τομέα του αθλητισμού, και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.
Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ θα υλοποιούνται μέσω των ακόλουθων τριών βασικών δράσεων:
1. μαθησιακή κινητικότητα (βασική δράση 1), Μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως:
a. τη μαθησιακή κινητικότητα των φοιτητών/-τριών και του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
b. τη μαθησιακή κινητικότητα των σπουδαστών/-τριών και του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
c. τη μαθησιακή κινητικότητα των μαθητών/-τριών και του προσωπικού των σχολείων· και
d. τη μαθησιακή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων και του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να συνοδεύεται από εικονική μάθηση και μέτρα όπως η γλωσσική υποστήριξη, οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις, η κατάρτιση και η εικονική συνεργασία. Η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να αντικαθίσταται από την εικονική μάθηση για όσα άτομα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας.
2. συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων (βασική δράση 2). Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα Erasmus+ θα στηρίζει συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την ενίσχυση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς.
3. στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία (βασική δράση 3) Πρόκειται για :
a. την προετοιμασία και την υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
b. εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων
c. τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
d. μέτρα που συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+·
e. τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και
f. δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, και για το πρόγραμμα Erasmus+..
Τα νομοθετήματα που ακολουθούν παρέχουν πληροφορίες για τις διαδικασίες που τηρούνται για την ενίσχυση των δράσεων που προαναφέραμε
ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 , και
η Απόφαση (ΕΕ) 2021/2316 , σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 20221.

1 (ΕΕ L 462 της 28.12.2021, σ. 1).


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα