Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Το παιχνίδι παίζεται ακόµη

Την Κυριακή θα ψηφίσουµε εκτός από τους ∆ήµους και για την Περιφέρεια. Για την δεύτερη ο πολύς κόσµος γνωρίζει, και δικαιολογηµένα, ελάχιστα πράγµατα γιατί είναι απούσα από τις λαϊκές ανάγκες. Συνήθως πληροφορείται για αυτήν, χωρίς να γίνεται σοφότερος, όταν οι εκπρόσωποι τους τσακώνονται για του ποιανού είναι ή δεν είναι αρµοδιότητα ένα έργο υποδοµής που δεν έγινε, όποτε ο ένας τα “ρίχνει στον άλλο” και οι δύο, ∆ήµος και Περιφέρεια, “βγαίνουν λάδι”. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο αν συζητήσουµε µε εκπροσώπους των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Εκεί βλέπουµε πολύ έντονα την παρουσία της Περιφέρειας. Και αυτό εκφράζεται στους προϋπολογισµούς και τη χρηµατοδότηση. ∆ηλαδή βλέπουµε ότι για τους µεγαλοξενοδόχους και τους tour operator για παράδειγµα ότι το χρήµα ρέει άφθονο. ∆εν υπάρχει όµως χρήµα για τις υποδοµές, για τα σχολεία, για το φωτισµό στις πόλεις, για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης των απορριµµάτων, για τα αντιπληµµυρικά έργα και την αντισεισµική θωράκιση.

Βλέπουµε δηλαδή δύο κόσµους: Από τη µια τα επιχειρηµατικά συµφέροντα των λίγων και από την άλλη τις λαϊκές ανάγκες των πολλών. Αυτοί οι κόσµοι δεν παντρεύονται και ή µε τον ένα θα είσαι ή µε τον άλλο. ∆εν υπάρχει τρίτος δρόµος. ∆εν µπορούµε να βάζουµε πλέον στη ζυγαριά τις δικές µας ανάγκες, την προστασία της ζωής µας, το δικαίωµά µας στην υγεία, στο περιβάλλον, στη µόρφωση, να ζούµε σε ανθρώπινες πόλεις και από την άλλη µεριά την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας λίγων επιχειρηµατικών οµίλων που θέλουν να επενδύσουν και µπροστά στην επένδυσή τους δεν λογαριάζουν τίποτα, θέλουν γη και ύδωρ. Τους δυο κόσµους τους βλέπουµε ξεκάθαρα στους συνδυασµούς που διεκδικούν την ψήφο µας την Κυριακή.

Από την µια µεριά η “Εθνική Κρήτης”, όπως κοκορεύεται και αποκαλεί τον συνδυασµό του ο νυν περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, που στις προηγούµενες εκλογές υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τον πρόλαβε στη στροφή η Ν.∆. και του έδωσε πρώτη το χρίσµα. Έχει προπονητή την εκάστοτε κυβέρνηση και παίκτες επιχειρηµατίες και εκπρόσωπους επιχειρηµατιών του τουρισµού. Έχει και πάγκο, αναπληρωµατικούς: Τον συνδυασµό του εκλεκτού του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρου ∆ανέλη, που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήρε µεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ των µνηµονίων, µετά στο ΠΟΤΑΜΙ που το πήρε το ποτάµι και πρόσφατα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η οµάδα του είναι κατά βάση η οµάδα που υποστήριξε τον “αντίπαλο”, είτε ως υποψήφιοι, είτε συνεργαζόµενοι από θέση ευθύνης, είτε ως χειροκροτητές του έργου του. Και οι δυο οµάδες έχουν το ίδιο σύστηµα. Χθες το ονόµασαν “δίκαιη ανάπτυξη” και σήµερα “στρατηγικό σχέδιο για την Κρήτη του 2030”, που πατάει στις αποφάσεις του προηγουµένου περιφερειακού συµβουλίου, που ψήφισαν όλοι µαζί. Τι λέει όµως αυτό το πλάνο;;;
1) Προώθηση της ιδιωτικοποίησης – εµπορευµατοποίησης υπηρεσιών, την αλλαγή χρήση γης για µπίζνες, καθώς και την παράδοση µεγάλων έργων σε µονοπωλιακούς οµίλους, µε νέα βάρη για το λαό.
2) Προώθηση της εξάπλωση των ιδιωτικών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την αδειοδότηση των εργοστασίων βιοµάζας, και άλλες ενέργειες, καταστρέφοντας το περιβάλλον, αλλάζοντας τις χρήσεις γης, στα πλαίσια της γενικότερης «απελευθέρωσης» της ενέργειας.
3) Ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων της χώρας. Υποπαραχώρηση µε την παράδοση της Κρουαζιέρας και την εµπορευµατική λειτουργία του Λιµανιού σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποίηση (τόσο την κατασκευή όσο και τη λειτουργία του) του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι
4) Τρέχουν την κατασκευή του ΒΟΑΚ, µε µικτά κεφάλαια (κρατικά και ιδιωτικά), µε δανεισµό από την ΕτΕ, µε µικτά συστήµατα παραχώρησης σε εταιρίες. Τίµηµα, για το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο λαός µε την επιβολή πανάκριβων διοδίων.
5) Ετοιµάζουν µπίζνες στη διαχείριση και εκµετάλλευση των απορριµµάτων, στην ανακύκλωση, προβάλλοντας το νέο φρούτο της “πράσινης και ψηφιακής µετάβασης προς την κυκλική οικονοµία”, που αποτελεί τον “φερετζέ” της υποτιθέµενης προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ στην πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου στο «φιλόδοξο και επιθετικό πακέτο οριζόντιων φιλοεπενδυτικών µεταρρυθµίσεων.
6) Είναι σε εξέλιξη νέες fast truck επενδύσεις στον Τουρισµό, εξαγορές παλιών και νέων ξενοδοχείων, ενώ την ίδια στιγµή ξεσαλώνει ακόµη περισσότερο η εργασιακή ζούγκλα, παραµένουν σε ισχύ οι 14 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, η καταστρατήγηση του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου χρόνου εργασία για χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους, ενώ αφαιρείται σε πολλούς νέους ξενοδοχοϋπαλλήλους το δικαίωµα επιδόµατος ανεργίας επειδή δεν συµπληρώνει τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων.
7) ∆ροµολογείται η συγκέντρωση του εµπορίου, µε τη διευκόλυνση εγκατάστασης των πολυκαταστηµάτων, τη δηµιουργία mall και επιδείνωση των όρων λειτουργίας των αυτοαπασχολούµενων, µε τη διεύρυνση του ωραρίου καταστηµάτων, την κατάργηση της αργίας τις Κυριακές, την προώθηση Κέντρων Ανοιχτού Εµπορίου.
8) ∆ιαφηµίζουν και εφαρµόζουν την ΚΑΠ, εκτοπίζοντας σταδιακά τους µικρούς αγροτοκτηνοτρόφους, συγκεντρώνοντας την παραγωγή σε λίγες µεγάλες επιχειρήσεις, αυξάνουν τα εισαγόµενα προϊόντα – που είναι βασικός προµηθευτής στα ξενοδοχεία – οδηγούν στην εξάρτηση από το τραπεζικό κεφάλαιο, το οποίο σήµερα κύρια εκπροσωπείται από την Τράπεζα Πειραιώς, διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας.
9) Από κοινού επίσης, οµονοούν, στην αναβάθµιση της αµερικανοΝΑΤΟϊκής παρουσίας στο νησί και τη χώρα, µε την παρουσία και επέκταση των φονικών Βάσεων του θανάτου στη Σούδα, που βάζει σε κίνδυνο τη χώρα και το λαό µας. Παρείχαν κάθε µυστική στήριξη στις δραστηριότητές του ΝΑΤΟ. Παρείχαν υποστήριξη στα προγράµµατα προβολής του ΝΑΤΟ και απέφυγαν, αρνήθηκαν να αποδοκιµάσουν τα σχέδια του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν για τον πόλεµο στην Ουκρανία που διεξάγει το ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία µε πρώτο βιολί και την ελληνική κυβέρνηση.

Από την άλλη µεριά η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. ∆εν κατεβαίνει στο γήπεδο µε το σύνθηµα “πάµε και όπου βγει” αλλά δίνουν τον αγώνα µε την πίστη ότι στο τέλος θα είναι νικητές. Οι υποψήφιοι της έχουν αγώνες στα πόδια τους:
✓ Προώθησαν τα αιτήµατα του εργατικού λαϊκού κινήµατος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων.
✓ Με σειρά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήµατα, απέσπασαν κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό.
✓ Πήραν πρωτοβουλίες για δοµές αλληλεγγύης προς τον κόσµο που ζει στην ένδεια και τη φτώχεια.
✓ Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων στους δήµους τους.
✓ Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν µε λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους πρασίνου – αθλητισµού – αναψυχής.
✓ ∆ιεκδίκησαν γενικότερα έργα προστασίας της ζωής του λαού.
✓ Είναι άνθρωποι δικοί µας.
Ξέρουµε ότι είναι όλη µέρα µε τον κόσµο του µόχθου και της δουλειάς. Και ανάπτυξη προς όφελός µας, σηµαίνει να έχουµε δουλειά, σταθερή δουλειά, να µη ζούµε µε την αγωνία σήµερα έχω αύριο δεν έχω.
• Να έχουµε έναν καλό µισθό για να µπορούν να ζήσουν τα παιδιά µας, και οι οικογένειές µας.
• Να έχουν τα παιδιά µας µια καλή µόρφωση, καλύτερη από τη δική µας. Να µην πληρώνουµε γι’ αυτή.
• Να µην πηγαίνουν τα παιδιά µας σε σχολεία που τους πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι. Θέλουν να έχουµε Υγεία, Ασφάλιση δηµόσια και δωρεάν, να µη ζούµε µε την αγωνία µην τύχει και αρρωστήσει κανείς και τι θα κάνει.
• Να µην περιµένουµε ατέλειωτες ώρες στην εφηµερία του νοσοκοµείου όταν αρρωσταίνουµε. Ή να περιµένουν ραντεβού… µετά θάνατο στις ΤΟΜΥ και τα ΚΥ.
• Να έχουµε σύγχρονες παροχές Υγείας σε σύγχρονα νοσοκοµεία µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
• Θέλουµε να ζούµε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς να φοβόµαστε µη βρέξει και πληµµυρίσουν ή να βρέχει και να µην έχουµε νερό.
Θα µου πείτε ότι η φαντασία µου καλπάζει αν πιστεύω ότι αυτή η οµάδα στις 8 του Οκτώβρη θα κερδίσει το µατς. ∆ιαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι τόσο φαντασιόπληκτος δεν είµαι ώστε να πιστεύω ότι µπορεί στις 01.01.2024 θα έχουµε τέτοια διοίκηση στην Περιφέρεια.   Εντούτοις δεν νοµίζω (µε το συµπάθιο κιόλας) ότι θα πρέπει να παραιτηθώ από το να θέλω µια τέτοια αυτοδιοίκηση.
Και φυσικά δεν νοµίζω (µε το συµπάθιο κιόλας), ακόµα κι αν δεν µπορώ να έχω µια τέτοια αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να παραιτηθώ από το δικαίωµά µου, την ∆ευτέρα, να έχω µια τέτοια αντιπολίτευση στην Περιφέρεια.

*Ο Μανώλης Παπαδοµανωλάκης
είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος
µε τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,
δικηγόρος, µέλος του ∆.Σ. του ∆.Σ.Χ.
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα