Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Το ΚΚΕ για την υποστελέχωση των υπηρεσιών στην Κρήτη

Να πραγματοποιηθούν, άμεσα, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Μηχανικών στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης, όπως και στις πολεοδομίες (ΥΔΟΜ), με βάση τις ανάγκες ζητούν βουλευτές του ΚΚΕ σε επίκαιρη σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρουν:

«Τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα στις πολεοδομίες και στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης, που καλούνται να υπηρετήσουν τις υποδομές και το περιβάλλον, σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα, κτλ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως τη χρόνια υποστελέχωση, η οποία πλέον έχει φτάσει σε σημείο που οι πολεοδομίες και οι Τεχνικές Υπηρεσίες σε δήμους και περιφέρεια στενάζουν, είναι αποδιοργανωμένες, χωρίς εξοπλισμό και στήριξη. Έχουν τραγικές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ειδικότητες.
Είναι χαρακτηριστικό πως στον Δήμο Ηρακλείου ενώ το 2010 υπηρετούσαν 80 υπάλληλοι σήμερα υπηρετούν μόνο 28. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η σοβαρή υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των σεισμόπληκτων δήμων στην Κρήτη, όπως και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης και του Γραφείου στο Αρκαλοχώρι, που έχει ως συνέπεια τις τραγικές καθυστερήσεις στον έλεγχο των φακέλων των πληγέντων, την αδυναμία εκτέλεσης αναγκαίων μελετών, κτλ.
Στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου προβλέπονται από τον OEY (που κι αυτός δεν αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες) 95 θέσεις και είναι καλυμμένες μόνο οι 30 και δεσμευμένες προς κάλυψη οι 24. Κενές παραμένουν 38 θέσεις και 3 θέσεις υπό κατάργηση (τέως προσωποπαγείς). Στον δήμο Χανίων οι κενές θέσεις των μηχανικών, πάλι με βάση όσα προβλέπονται από τον OEY, είναι 19, ενώ στον Άγιο Νικόλαο οι κενές θέσεις είναι 2 μηχανικοί και 1 διοικητικός υπάλληλος. Ενώ θα πρέπει να τροποποιηθεί ο οργανισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα επιπλέον τμήμα για τον έλεγχο της έκδοσης αδειών, όπου θα πρέπει να προσληφθούν 2 μηχανικοί. Συνολικά δηλαδή 5 κενές θέσεις.
Στην περιφέρεια Κρήτης, με βάση τις κουτσουρεμένες προβλέψεις του ΟΕΥ, το πλήθος των Υφιστάμενων Κενών Θέσεων Κλάδου Π.Ε. Μηχανικών είναι 24 και ΤΕ Μηχανικών είναι 18.
Επίσης η έλλειψη του αναγκαίου επιστημονικού δυναμικού και ο μεγάλος όγκος δουλειάς για τους εργαζομένους έχει ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας τους, που έχει καταστήσει την υπηρεσιακή καθημερινότητα του κάθε υπαλλήλου ιδιαίτερα δύσκολη. Οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, όπως θα επιθυμούσαν στις απαιτήσεις της δουλειάς και από την άλλη αντιμετωπίζουν διαρκώς και το άγχος μιας πιθανής μετακίνησης, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, τα «παράλληλα καθήκοντα», τις αυθαιρεσίες των αιρετών, κτλ.
Ακόμα, η πίεση που δημιουργείται στους εργαζόμενους είναι μεγάλη, καθώς, μαζί με την εντατικοποίηση που βιώνουν, έχουν και την απειλή της ποινικής και αστικής ευθύνης, δηλαδή  φορτώνονται ευθύνες, ελλείψεις και παραλείψεις του φορέα που υπηρετούν, χωρίς να παρέχεται ουσιαστική νομική κάλυψη αυτών και αναγκάζονται να καλύπτουν τα δικαστικά έξοδα μόνοι τους.
Επιπροσθέτως μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τόσο οι πολύ χαμηλές αμοιβές για τους μηχανικούς του δημοσίου, που σε συνδυασμό με το παραπάνω ασφυκτικό πλαίσιο οδηγεί πολλούς εργαζόμενους σε παραιτήσεις όσο και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, με την ανακύκλωση της ανεργίας, με εργαζόμενους με «ημερομηνία λήξης».
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τους ίδιους τους εργαζόμενους μηχανικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι με αποκαλυπτικά στοιχεία του ΑΣΕΠ αναδεικνύουν τις τεράστιες ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους. Το 2011 οι μηχανικοί στο δημόσιο ήταν 12000. Είναι χαρακτηριστικό πως από τους 8000 εργαζόμενους μηχανικούς στις δημόσιες υπηρεσίες μόλις το 3% είναι κάτω των 40 ετών, μονάχα 10 στους 8000 είναι κάτω των 30 ετών, το 62% είναι άνω των 51 ετών, το 15%,, δηλαδή 1200 εργαζόμενοι, είναι άνω των 60 ετών και έχουν ήδη θεμελιώσει ή θεμελιώνουν πολύ σύντομα (εντός διετίας) συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ένα ποσοστό 35-40% των θέσεων δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων κυρίως λόγω των μειωμένων αποδοχών. Στοιχεία, από τα οποία εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα πως η ήδη άσχημη κατάσταση θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα ανάμεσα στη σημερινή κάλυψη και τις διευρυνόμενες ανάγκες, αλλά και υπολογίζοντας τις συνταξιοδοτήσεις των επόμενων χρόνων, τις παραιτήσεις, τους κοινούς διοριστέους μεταξύ διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, κτλ.
Ως αποτέλεσμα των τραγικών ελλείψεων, οι πολεοδομίες και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης δεν μπορούν να υπηρετούν πραγματικά τον λαό και τις λαϊκές ανάγκες, ενώ Κυβέρνηση, Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές αξιοποιούν την υποστελέχωση για να προωθούν τη γενικευμένη εκχώρηση υπηρεσιών και υποδομών στους ιδιώτες, τις εργολαβίες, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς κ.α., με κριτήριο τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που λυμαίνονται το κρατικό χρήμα, δηλαδή τους κόπους και τον ιδρώτα του λαού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Περιφέρεια Κρήτης που με προγραμματικές συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εκχωρεί αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών της στη «Δαίδαλος ΑΕ», δηλαδή τον «Αναπτυξιακό Οργανισμό» που έστησε με δήμους της Κρήτης, για να περάσουν αρμοδιότητες και υποδομές στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα, βέβαια, και οι εργαζόμενοι στις αναπτυξιακές εταιρείες – οργανισμούς είναι χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μόνιμη δουλειά.
Επιβεβαιώνεται πως το «ψηφιακό κράτος» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα, καθώς έχει συγκεκριμένη στόχευση και σκοπό να υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων. Γι’ αυτό παρά τις μεγάλες ανάγκες στην Κρήτη, όπως και πανελλαδικά, για ολοκληρωμένα και σύγχρονα έργα υποδομών που να υπηρετούν τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες, έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης, κύρια των σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων, και παρά την τεράστια υποστελέχωση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις συνεχίζουν να μην προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Στόχος αυτής της μεθοδευμένης χρόνιας υποστελέχωσης των ΥΔΟΜ και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των δήμων, την οποία υλοποιούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι η εξοικονόμηση πόρων, ώστε να δοθούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
– Την πλήρη στελέχωση των ΥΔΟΜ και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ώστε οι υπηρεσίες να είναι ικανές να υπηρετούν τις αρμοδιότητές τους, να υπηρετούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
– Να μην πραγματοποιηθεί καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, σε αναπτυξιακούς οργανισμούς.
– Τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των δήμων της Κρήτης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία, για την αποτελεσματική δουλειά τους.
– Την πλήρη νομική κάλυψη.
– Την αύξηση των μισθών των μηχανικών στις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνονται στο έργο τους και στις επιστημονικές τους γνώσεις.
– Να εξασφαλιστεί η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των παραπάνω».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα