Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα σχολεία;

Κύριε διευθυντά,

Στη χώρα μας έχουμε την πολύ αρνητική τάση να βγάζουμε συμπεράσματα και πορίσματα για ατυχήματα και καταστροφές αφού πρώτα αυτά συμβούν ,δυστυχώς.
Η πρόληψη αποτελεί άγνωστη έννοια για το Ελληνικό κράτος. Κραυγαλέο παράδειγμα ο αντισεισμικός σχεδιασμός, έλεγχος και ενίσχυση των σχολικών ή άλλων δημόσιων κτηρίων, στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, πέρα των τόσων και τόσων τραγικών που ζήσαμε τελευταία.
Τι γίνεται όμως με ένα άλλο σοβαρό θέμα την πυροπροστασία;
• Παθητική πυροπροστασία είναι το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής των μαθητών από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή κτίρια. Είναι λοιπόν αναγκαίο να πληροί ορισμένες κατασκευαστικές προϋποθέσεις το κάθε κτήριο.
Για παράδειγμα να διαθέτει εξόδους διαφυγής με ικανό χώρο εκτόνωσης , κατάλληλες σκάλες, συγκεκριμένα υλικά σε τοίχους, πόρτες και παράθυρα (πυράντοχες) και ιδίως να έχει τοποθετημένο τον λέβητα πετρελαίου που τυχόν έχει για θέρμανση σε ασφαλές σημείο για την αποφυγή τραγικών ατυχημάτων σε περίπτωση βλάβης του.
Αξίζει η επισήμανση της πυροσβεστικής πως οι σιδεριές που συχνά τοποθετούνται στα παράθυρα σχολικών μονάδων μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνες σε καταστάσεις ανάγκης που η πυροσβεστική θα χρειαστεί να επέμβει από τα παράθυρα για να απεγκλωβίσει μαθητές αλλά και για να καταστείλει ενδεχόμενη πυρκαγιά. Πόσο μάλλον όταν αυθαίρετα κατατέμνεται ο αύλειος χώρος με περιφράξεις, ή όταν παράθυρα μετατρέπονται σε πόρτες χωρίς καν χώρο εκτόνωσης των εξερχομένων, αφού στο μισό μέτρο υπάρχει τοιχίο!!
Επιπλέον σε τυχόν παρεμβάσεις που γίνονται σε σχολικό κτήριο για την δημιουργία πρόσθετων αιθουσών ή την μετατροπή χώρων, πράγμα που αποτελεί πλέον κανόνα, πρέπει να υπάρχει και σχετική επικαιροποίηση του παθητικού σχεδίου πυρασφάλειας. Αλήθεια υπάρχουν τέτοια σχέδια για τα σχολειά μας .Ποιός τα συντάσσει ; Ποιος τα εγκρίνει;
Ιδιαίτερα ευαίσθητες σε θέματα παθητικής πυρασφάλειας είναι οι αίθουσες container!!! Πρέπει να επισημανθεί κι αυτό αφού αυξάνονται ως η άμμος της ερήμου.
Πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται σε περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με τις προδιαγραφές του κτηρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις που καθημερινά πια απαντώνται μια είναι η λύση, η κατασκευή νέων σχολείων.
Αρμόδια για την παθητική πυρασφάλεια των σχολείων είναι η πολεοδομία, απ όπου θα πρέπει να ζητούνται οι εγκρίσεις για κάθε παρέμβαση κι όχι να αποφασίζουν οι αντιδήμαρχοι Παιδείας συχνά εντελώς άσχετοι με τέτοια θέματα.
• Η ενεργητική Πυροπροστασία αφορά τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή και την άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η ενεργητική πυροπροστασία αφορά όλα εκείνα τα μέσα που ένα κτήριο διαθέτει για την προειδοποίηση του κινδύνου, και την καταστολή της φωτιάς όπως: button χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (χειροκίνητο σύστημα συναγερμού), πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες οροφής, συγκεκριμένο αριθμό φορητών πυροσβεστήρων με βάση τα τετραγωνικά του κτηρίου, σύστημα τοπικής κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Το ενδιαφέρον με την ενεργητική πυρασφάλεια είναι πως αυτή διαπιστώνεται μέσω μιας μελέτης για την έκδοση της οποίας (άρα και την ύπαρξη των απαραίτητων συστημάτων που προαναφέρθηκαν, υποχρεωτικής από το νόμο), αρμόδιος είναι Δήμος.
Αυτή η μελέτη μάλιστα φέρει την υπογραφή μηχανολόγου μηχανικού και η ύπαρξη και εφαρμογή της διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία πυρασφάλειας της πυροσβεστικής σε τακτικούς-δειγματοληπτικούς και έκτακτους ελέγχους που αυτή διενεργεί. Όλα τα κτίρια εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν Εγκεκριμένη Μελέτη (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχουν αντίγραφα αυτής (Μελέτη, σχέδια κατόψεων, τεχνικές περιγραφές και κόκκινο βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας) σε φυσικό αρχείο στον χώρο, για τυχόν ελέγχους από την Πυροσβεστική και βέβαια το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά που προβλέπει η μελέτη να έχουν υλοποιηθεί, να έχουν δηλαδή τοποθετηθεί και να λειτουργούν, ώστε αν ποτέ χρειαστούν, να προστατεύσουν του χρήστες του κτιρίου.
Σε δυο λοιπόν φορείς θα πρέπει να απευθύνονται οι Διευθυντές των Σχολειών κι οι Σύλλογοι Γονέων, αφ ενός στο Δήμο που ανήκουν για την ενεργητική πυρασφάλεια του Σχολειού του και στην Πολεοδομία της περιοχής τους για να ελέγξει και εγκρίνει τυχών παρεμβάσεις στα αρχικά σχέδια του Σχολείου (Παθητική Πυρασφάλεια).

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Πριν από κάθε προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης ή καταχώρησης των σχολειών στην κατηγορία των Πράσινων, θα πρέπει να ελεγχθούν για την τυχόν σεισμική τους τρωτότητα και αν είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν , να ελεγχθούν για την παθητική και ενεργητική τους πυρασφάλεια από την Πολεοδομία και το Δήμο.
Διαχρονικά οι Δήμοι αποδέχτηκαν αδιαμαρτύρητα να υλοποιήσουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κεντρικού Κράτους προς αυτούς κι είναι καιρός και τη στελέχωση των υπηρεσιών τους και πόρους να απαιτήσουν δυναμικά κι όχι με υποκλίσεις.
Τελειώνοντας να αναφέρω για πολλοστή φορά ότι η Λαϊκή Συσπείρωση Αποκόρωνα, μετά το τραγικό περιστατικό με το θανάσιμο τραυματισμό του μαθητή στις Σέρρες έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία γραπτά για να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία των Σχολειών του Δήμου.
Μέχρι στιγμής δεν ευτύχισε απάντησης για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, πέρα από κάθε διοικητική δεοντολογία και πρακτική , πέρα από κάθε ηθική και πολιτική ευαισθησία.
Σαν ΛΑΣΥ δηλώνουμε ότι το θέμα της ασφάλειας των μαθητών για μας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και μαζί με τους συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων των Σχολειών μας θα κινητοποιηθούμε μέχρι την τελική του λύση.

Ζώης Σταύρος
υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τη Λαϊκή
Συσπείρωση Αποκόρωνα


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα