Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Τα Μυστικά του Κήπου…

Τι ιδιότητες έχει ο καολίνης για την προστασία φυτών;

Ο καολίνης είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα οικολογικά υλικά που χρησιµοποιείται στη συµβατική και τη βιολογική γεωργία για την προστασία των φυτών. Γνωστός επίσης µε την ονοµασία κινέζικη άργιλος ή λευκή άργιλος, ο καολίνης είναι ένα φυσικό αργιλοπυριτικό ορυκτό που βρίσκεται σχεδόν σε όλο τον κόσµο, ενώ στη χώρα µας συναντάται στη Μήλο, τη Σαντορίνη, την Κίµωλο και τη Μυτιλήνη. Ο καολίνης µπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο σε προγράµµατα βιολογικής φυτοπροστασίας και χρησιµοποιείται κυρίως για προστασία από έντοµα και για την αντιµετώπιση του καύσωνα.
α) Ο καολίνης προστατεύει τα φυτά από βλαβερά έντοµα, καθώς τα εµποδίζει να αφήσουν τα αυγά τους. Η κολλοειδής σκόνη του καολίνη, όταν ψεκαστεί στη φυλλική επιφάνεια των φυτών δηµιουργεί µία λεπτή άσπρη µεµβράνη που λειτουργεί απωθητικά στους εντοµολογικούς εχθρούς τόσο για τη σίτιση όσο και για την εναπόθεση των αυγών τους στα φύλλα και στους καρπούς.
β) Ο καολίνης προστατεύει τα φυτά από την έντονη ηλιοφάνεια. Σε συνθήκες καύσωνα, η λεπτή στρώση που δηµιουργεί ο καολίνης προστατεύει τη φυλλική επιφάνεια των φυτών από το θερµικό στρες των ζεστών καλοκαιρινών µηνών και παράλληλα τους καρπούς από σοβαρά ηλιεγκαύµατα που υποβαθµίζουν την ποιότητά τους.

Ποια είναι τα βασικά ιχνοστοιχεία για τη λίπανση των φυτών;

Τα πιο σηµαντικά ιχνοστοιχεία που απαιτούνται στα λαχανικά, στα καρποφόρα δέντρα, στα αρωµατικά φυτά και στα καλλωπιστικά φυτά είναι ο σίδηρος, το βόριο, ο ψευδάργυρος, το µαγγάνιο το µολυβδαίνιο και ο χαλκός.
Βόριο (Β)
Ξεκινάµε µε το βόριο, ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για τον µεταβολισµό των φυτών, τον σχηµατισµό των κυτταρικών τοιχωµάτων, καθώς επίσης τη βελτίωση της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ποιότητας των καρπών. Τα πιο χαρακτηριστικά συµπτώµατα έλλειψης βορίου είναι η εµφάνιση καινούριων φύλλα µε ανοικτό πράσινο χρώµα, παχύτερα και διπλωµένα προς τα πάνω, οι ξηράνσεις στους καινούριους βλαστούς των φυτών, η περιορισµένη ανθοφορία και το χαµηλό ποσοστό καρπόδεσης. Για την προσθήκη βορίου στο έδαφος, ενσωµατώνουµε λίπασµα βόρακα περιεκτικότητας σε βόριο 10% ή 11%, ενώ µπορούµε να κάνουµε και διαφυλλικούς ψεκασµούς µε υγρά λιπάσµατα βορίου σε χηλική µορφή.
Σίδηρος (Fe)
Συνεχίζουµε τη λίστα µας µε το σίδηρο, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών µε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση καταπράσινου υγιούς φυλλώµατος µε πολλά λουλούδια και καλοσχηµατισµένους καρπούς. Τα συµπτώµατα τροφοπενίας σιδήρου εµφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα, όπου παρατηρείται σταδιακά κιτρίνισµα ανάµεσα από τις πράσινες νευρώσεις του φύλλου, ενώ σε βαριές περιπτώσεις ακολουθούν αποφυλλώσεις και ξηράνσεις στις άκρες των βλαστών των φυτών ή των δέντρων. Για την αντιµετώπιση της τροφοπενίας σιδήρου στα φυτά, προσθέτουµε λίπασµα θειικού σιδήρου (καραµπογιά), ενώ για πιο άµεσα αποτελέσµατα χρησιµοποιούµε υδατοδιαλυτό λίπασµα χηλικού σιδήρου που µπορεί να εφαρµοστεί και µε διαφυλλικό ψεκασµό.
Μολυβδαίνιο (Mo)
Αν και είναι το ιχνοστοιχείο που είναι αναγκαίο στα φυτά στη µικρότερη ποσότητα, το µολυβδαίνιο έχει σηµαντικό ρόλο στη φυσική λειτουργία του φυτού, καθώς συµµετέχει στον σχηµατισµό της χλωροφύλλης και στην ανάπτυξη καταπράσινης βλάστησης. Τα συµπτώµατα της έλλειψης µολυβδαίνιου αρχικά εµφανίζονται µε κιτρινίσµατα ανάµεσα από τα νεύρα των παλαιότερων φύλλων, περιφερειακή ξήρανση των φύλλων, στρίψιµο των φύλλων και προβλήµατα καρποφορίας. Η προσθήκη µολυβδαίνιου στο έδαφος µπορεί να γίνει µε την προσθήκη λιπάσµατος µολυβδαινικού νάτριου σε κρυσταλλική µορφή, ενώ για πιο άµεση απορρόφηση ψεκάζουµε το φύλλωµα της καλλιέργειας µε υγρά ή υδατοδιαλυτά λιπάσµατα µολυβδαινικού νατρίου.

Χαλκός (Cu)
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον χαλκό ως υλικό που χρησιµοποιείται για την προστασία καλλιεργειών από ασθένειες. Επιπλέον, ως ιχνοστοιχείο έχει σηµαντικό ρόλο στην τόνωση, την καλή ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών. Η έλλειψη του χαλκού µπορεί να δηµιουργήσει σκούρες κηλίδες στα φύλλα, µάρανση φύλλων, ενώ σε προχωρηµένο στάδιο µπορεί να προκαλέσει και φυλλόπτωση, καθυστερηµένη ανθοφορία, µειωµένη και υποβαθµισµένη παραγωγή. Για την προσθήκη χαλκού στο έδαφος µπορούµε να βάλουµε θειικό χαλκό, τη γνωστή µας γαλαζόπετρα, ενώ µπορούµε µε σκεύασµα υγρού χαλκού να ψεκάσουµε το φύλλωµα των φυτών και των καλλιεργειών.

Ψευδάργυρος (Zn)
Ανάµεσα από τα πιο απαραίτητα ιχνοστοιχεία µε σηµαντικό ρόλο στο µεταβολισµό των φυτών είναι και ο ψευδάργυρος καθώς εξασφαλίζει πλούσιο και υγιές φύλλωµα, ικανοποιητική ανθοφορία και ποιοτική παραγωγή. Η έλλειψη ψευδαργύρου προκαλεί χαρακτηριστικό κιτρίνισµα ανάµεσα από τις νευρώσεις των φύλλων των φυτών, εµφάνιση µικρότερων νέων φύλλων, καθυστέρηση βλάστησης, µειωµένη ανθοφορία, προβληµατική καρπόδεση, πτώση φύλλων και καρπών. Για τη διόρθωση της έλλειψης ψευδάργυρου στο έδαφος µπορούµε να προσθέσουµε λίπασµα θειικού ψευδάργυρου σε κοκκώδη µορφή ενώ για πιο άµεση απορρόφηση µπορούµε να ψεκάσουµε το φύλλωµα των φυτών µε διαφυλλικό λίπασµα ψευδάργυρου.

Μαγγάνιο (Mn)
Κλείνουµε τον κατάλογο των πολύτιµων ιχνοστοιχείων, µε το µαγγάνιο που έχει σηµαντικό ρόλο στο µεταβολισµό και στη φωτοσύνθεση των φυτών και βοηθάει στη γρήγορη βλάστηση και ανάπτυξη του φυτού. Τα συµπτώµατα της τροφοπενίας µαγγανίου εµφανίζονται µε χαρακτηριστικό κιτρίνισµα ανάµεσα από τις νευρώσεις των φύλλων, µε µικρότερη ανάπτυξη βλαστών, µε υποβαθµισµένη ανθοφορία και µικρότερη παραγωγή καρπών. Η προσθήκη µαγγανίου στο έδαφος µπορεί να γίνει µε την προσθήκη λιπάσµατος θειικού µαγγανίου σε κοκκώδη µορφή ή σε κρυσταλλική µορφή ενώ για πιο άµεση απορρόφηση µπορούµε να ψεκάσουµε το φύλλωµα της καλλιέργειας µε υγρά ή υδατοδιαλυτά λιπάσµατα µαγγανίου.

 

Για περισσότερα άρθρα επισκεφθείτε το Garden blog που επιμελείται ο Κώστας Λιονουδάκης στο www.mistιkakipou.gr


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα