Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι επιπτώσεις τους

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στις τράπεζες. Ήδη τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων με αλλαγές στην τραπεζική νομοθεσία. Φαίνεται ότι παρατηρείται τρέχουσα πτωτική τάση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Αυτό δυναμώνει τα νέα μέτρα με στόχο να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να βοηθηθούν οι τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα1 Υπάρχει έντονη ανάγκη να μειωθούν τα ΜΕΔ, αν όντως επιθυμούμε επενδύσεις που θα  δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν σκιαγραφείται πως με γρήγορα βήματα, θα πάμε προς έναν κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό προστασίας έσχατης ανάγκης, για τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί ήδη από το 2013, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του συστήματος και διασφαλίζοντας ότι το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) διαθέτει επαρκείς πόρους ακόμα και στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων εξυγιάνσεων μεγάλων τραπεζών. Δεν ξέρω αν το θέμα της εξυγίανσης των μεγάλων τραπεζών έχει σχέση με τη δικαστική εμπλοκή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος της μεγάλης γερμανικής τράπεζας Ντώϋτσε Μπανκ, για την οποία έχουμε γράψει αρκετά στοιχεία τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καταστάσεις να σώζουν οι φορολογούμενοι των μικρών κρατών τις μεγάλες τράπεζες  με ανακεφαλαιοποιήσεις που θα πληρώνονται από τον απλό πολίτη. Και για μια φορά ακόμη να υπενθυμίσουμε στους ξένους «εταίρους» μας ότι το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των € 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης των δικών μας τραπεζών για να ευνοηθούν οι … γαλλογερμανικές τράπεζες.
Έτσι οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, και ο αρμόδιος επίτροπος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Θέλουμε έναν τραπεζικό τομέα που απορροφά τις κρίσεις και επιμερίζει τους κινδύνους μέσω ιδιωτικών διαύλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι φορολογούμενοι δεν είναι οι πρώτοι που επιβαρύνονται. Σήμερα παρουσιάζουμε ρεαλιστικές ιδέες για να προχωρήσουν παράλληλα ο επιμερισμός και η μείωση των κινδύνων. Ελπίζουμε ότι οι ιδέες αυτές θα αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για προβληματισμό για τους συννομοθέτες της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τα εναπομένοντα μέτρα έως το 2018.»
Σημειώνουμε επίσης ότι για την «Ταχεία συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες», η Επιτροπή κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό τις προτάσεις της για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ. Η Επιτροπή θέτει ως στόχο να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό πρόγραμμα ώστε να έχουν οι τράπεζες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.
Στο θέμα της προόδου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, ο στόχος είναι να απολαμβάνουν όλοι οι καταθέτες εντός της τραπεζικής ένωσης το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Ένας δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας για την Τραπεζική Ένωση.
Και βέβαια, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον. Η δέσμη μέτρων, , θα περιλαμβάνει:
ένα προσχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων•
νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια•
μια έκθεση στην οποία θα εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων προστασίας προληπτικής εποπτείας κατά των ελλιπών προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στα ΜΕΔ στην Ευρώπη.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επίτευξη δυο σημαντικών θεσμών, ήτοι η δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ). Και όπως σημειώσαμε αναμένεται να θεσπιστεί ένα κοινό σύστημα για την προστασία των καταθέσεων. Όλες αυτές οι λειτουργίες συνιστούν ένα ουσιαστικό έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αν επιτευχθεί και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης πριν από το τέλος του 2019.
Γίνεται με τις διεργασίες αυτές κατανοητή και η ρήση του Γάλλου προέδρου Εμ. Μακρόν που μίλησε στις 21 Νοεμβρίου στο Βέλγιο για την «Ευρώπη δύο ή τριών ταχυτήτων1», δηλαδή μεγαλύτερη ενότητα και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσαν, κατά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, ότι η αλλαγή των Συνθηκών δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Και στον όλο καμβά αυτόν δε θα έλλειπε και κοινή άμυνα, παρά το ότι στην περίπτωση αυτή μάλλον θα πρέπει να δούμε την καθαρή απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ που αφήνει να νοηθεί ότι το επεισόδιο της Ουκρανίας με τη Ρωσσία δεν επιτρέπει επιπόλαιους σχδιασμούς, αλλά χρειάζεται εμπεριστατωμένη μελέτη και δραστηριοποίηση. Αυτόματα βλέπουμε ότι ο ευρωπαϊκός στρατός δημιουργεί ένα ταμπού. Οι Angela Merkel και Emmanuel Macron μίλησαν για την ιδέα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού στρατού γύρω στις 11 Νοεμβρίου. Αυτή η άνευ προηγουμένου σύγκλιση της γαλλο-γερμανικής σκέψης και της γλώσσας, που πυροδότησε την αμερικανική αντίδραση.
Και συμπληρώνεται το παζλ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντόναλντ Τουσκ που κατηγόρησε το Σάββατο (10 Νοεμβρίου) τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν αντίθετος σε μια «ισχυρή και ενωμένη» Ευρώπη.

1.   https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/
2. https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/in-belgium-macron-pleads-for-two-or-three-speed-europe-treaty-change/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=8d2f096119-RSS_EMAIL_FR_Derni%C3%A8res_infos&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-8d2f096119-114687155

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες