Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2020 προβαίνουν οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ που συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες (21 Σεπτεμβρίου) κυρίως για το εμπόριο στον γεωργικό τομέα, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η πράσινη αρχιτεκτονική της νέας ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως τα οικολογικά συστήματα και ο κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η συζήτηση είναι συνέχεια των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου τον Ιούλιο, όπως είχαμε ενημερώσει τους αναγνώστες μας

Βιντεοδιάσκεψη υπουργών εσωτερικής αγοράς και βιομηχανίας, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Σχετικά με τα θέματα εμπορίου της γεωργίας (προηγούμενο θέμα) θα τα συσχετίσουμε με τα αποτελέσματα της βιντεοδιάσκεψης υπουργών εσωτερικής αγοράς και βιομηχανίας, 18 Σεπτεμβρίου 20201, με τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Αλτμάγιερ στην καρέκλα της προεδρίας.
Η ανταλλαγή απόψεων αναφερόταν κατ αρχάς στις δράσεις προτεραιότητας που απαιτούνται για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ μετά την κρίση του COVID-19. Στόχος η επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής, πιο ολοκληρωμένης και ανθεκτικής ενιαίας αγοράς. Αυτή είναι μια κρίσιμη προϋπόθεση για την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ καθώς εξέρχεται από την κρίση COVID-19. Και ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 μια ετήσια στρατηγική έκθεση ως εργαλείο για τον εντοπισμό και την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων, την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την αποτίμηση της κατάστασης εφαρμογής του σχεδίου δράσης επιβολής του 2020. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε κατά τη συζήτηση και στη διερεύνηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών.
Ορισμένοι υπουργοί εξέφρασαν υποστήριξη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις , όπου είναι απαραίτητο, για τη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη και ψηφιακή οικονομία . Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διευκολύνονται από ένα συνεπές, αποτελεσματικό, ψηφιακό από προεπιλογή και μελλοντικό απόδειξη κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, υπήρξε ευρεία αναγνώριση της ανάγκης για ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να κατανοούν πλήρως το όφελος της ενιαίας αγοράς.
Υπήρχε ευρεία υποστήριξη για μια πιο ανθεκτική ενιαία αγορά, ικανή να αντιστέκεται σε κρίσεις όπως αυτή που προκαλείται από την πανδημία COVID-19. Σε ένα όλο και πιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον, οι υπουργοί μίλησαν υπέρ της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ σε ευαίσθητους και βασικούς τεχνολογικούς τομείς , διατηρώντας παράλληλα τις αρχές της ανοιχτής οικονομίας και του ελεύθερου, δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου.

Τι σημαίνει δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο, με όρους τελωνειακής ένωσης
Εδώ ακριβώς προσθέτουμε τη δυσχερή διαπίστωση για τη Γερμανία, ότι η παγκοσμιοποίηση επέτρεψε στρεβλώσεις στην τελωνειακή ένωση η οποία τελεί και υπό αναδιαμόρφωση, που έχουν πλήξει κυρίως τις αγροτικές επιχειρήσεις εμπορίου της νότιας ευρωπαϊκής ένωσης. Δυστυχώς, ενώ είναι συνετός ο τρόπος που έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ τρίτων κρατών (Μαγκρέμπ, Μασρέκ κά, ) με την Τουρκία η γερμανική επιρροή έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή κατάσταση, με αποτέλεσμα να χειμάζονται ολόκληρης αγροτικές και όχι μόνον περιοχές της ΕΕ στο νότιο τμήμα της. Δυστυχώς, επίσης, διαβάζουμε στον κατάλογο της έγγραφης ελληνοτουρκικής συμφωνίας, που αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, ότι προέκυψε στο Βερολίνο «Έναρξη ευρωτουρκικών συνομιλιών για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και για την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες».
Είναι καιρός η χώρα μας να πατήσει πόδι, γιατί με την οικονομική ευεξία που δημιουργούν άλλες δυνάμεις στην Τουρκία και με τη δική μας συναίνεση, επιτρέπουμε να αυξάνουν σε βάρος μας τις εξοπλιστικές τους δαπάνες, αφού, όπως έχουμε αποδείξει και με άλλα σημειώματά μας οι τουρκικές πολιτικές δυνάμεις δρουν ανεξέλεγκτα από τη λαϊκή τους βούληση.

Infogramme (γράφημα) για τη σχέση COVID-19 και εμπορίου, αγροτικών προϊόντων
Στο γράφημα που ακολουθεί αναφέρουμε μόνο το μέρος των αγροτικών προϊόντων και σε επόμενο γράφημά από την ίδια πηγή, θα αναφερθούμε και στην αλιεία.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες