Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

Συµπεράσµατα από την παρουσίαση του ΤΠΣ Πλατανιά

Την Τρίτη 4-6-2024 έγινε η παρουσίαση του ΤΠΣ Πλατανιά -στην πρώτη φάση του- από τους µελετητές. Η µελέτη εκπονείται µετά από σύµβαση που υπέγραψε η ανάδοχος µελετητική εταιρεία µε τον ∆ήµο Πλατανια -προ 11 περίπου µηνών.

Από τα αναφερθέντα προκύπτει ότι υπάρχει και δεσµευτικός χρόνος περαίωσης της µελέτης το τέλος του έτους 2026. Επίσης η διαδικασία προβλέπει έγκριση από την οµάδα επίβλεψης του Α σταδίου και εντολή εκπόνησης του επόµενου σταδίου ,σταδίου που αφορά- πλέον – προτάσεις .
Με βάση την ενηµέρωση που αφορούσε διαδικασίες και τα στατιστικά στοιχεία της ήδει υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των µελλοντικών δεσµευτικών η µή προτάσεων της οµάδας µελέτης , προέκυψαν –πέραν της ενηµέρωσης και του τρόπου που θα κινηθεί η οµάδα µελέτης –και ζητήµατα που πρέπει να τεθούνε επι τάπητος και όχι να ξεπεραστούνε αβλεπί , κάτι που διαφάνηκε σαν υπαρκτό ενδεχόµενο από την πλειοψηφία της οµάδας επίβλεψης της µελέτης.
Καταρχήν φάνηκε ότι κοµβικά ζητήµατα της µελέτης ,παραµένουνε αδιευκρίνιστα από το Κράτος και το ΤΕΕ, το ΤΕΕ που απ ότι φαίνεται υποκαθιστά το Κράτος, µιας και έχει την απόλυτη Κυβερνητική στήριξη .

Α) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
Μέγα αδιευκρίνηστο θέµα πια ρέµατα αφορά.
Αν –επίσης –αφορά το σύνολο ενός ρέµατος η µικρό τµήµα αυτού και ειδικά µόνο εκείνο που επηρεάζει άµεσα τις προτάσεις πολεοδόµησης του κατώτερου σταδίου.
Η ενηµέρωση ήτανε ότι δεν θα οριοθετούνται ΟΛΑ τα ρέµατα ,γιατί αυτό απαιτεί χρηµατοδότηση και αντίστοιχη µελέτη , εφάµιλλη η και µεγαλύτερη της εκπόνησης του ΤΠΣ.

Β) ΟΙΚΙΣΜΟΙ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
-∆εν διευκρινίστηκε , αν θα γίνει ΟΛΙΚΗ καταγραφή των Οικισµών –διορθώνοντας λάθη του παρελθόντος και ψηφιοποιώντας σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ-87 τους Οικισµούς.
-∆εν διευκρινίστηκε ,αν θα υπάρξει µείωση ορίων στάσιµων οικισµών ,διεύρυνση ορίων οικισµών µε οικοδοµική πίεση, αν περιλαµβάνονται στα παραπάνω οικισµοί µόνο του 1923 και όχι οικισµοί του 1985.
-Επίσης δεν διευκρινίστηκε ,αν θα γίνει πρόταση πολεοδόµησης κάποιων οικισµών η του συνόλου των οικισµών ( είναι πανω από 200 στη οικιστική ενότητα Πλατανιά )

Γ) ΧΑΡΑKΤΗΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ
Είναι ένα ζήτηµα που καίει ειδικά στην εναποµείνασα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗ.
Καµµιά διευκρίνηση , αν στα πλαίσια της σύνταξης του ΤΠΣ θα έχουµε γνώση ποιοί είναι δρόµοι και ποιοί δεν είναι και τι χαρακτήρα θα έχουνε .

∆) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗ
Καµµιά αναφορά τι θα γίνει τι ,θα ισχύει και τι θα προταθεί στα πλαίσια των προτάσεων για τις χρήσει γής και τι προτίθεται να ολοκληρωθεί.

Ε) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Καµµιά αναφορά στη συσχέτιση του –υπο δηµιουργία Κτηµατολογίου – µε τις προτάσεις ,αλλά και καµµιά αναφορά για την σύνδεση της µελέτης µε τους ∆ασικούς χάρτες που έχουνε κυρωθεί ,αλλά και το τι πρόκειται να γίνει µε την όποια ανατροπή προκαλέσει η εξέταση των αντιρρήσεων που θα αλλάξει το κυρωµένο χάρτη!
Να σηµειωθεί ότι είναι τόσο υποστελεχωµένες οι επιτροπές που εξετάζουνε τις αντιρρήσεις ( προβλέπεται η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να γίνει µετά το τέλος του2026 ) που –υποτίθεται – ότι θα έχει παραδοθεί η παρούσα µελέτη η οποία όµως θα έπρεπε να τα είχε λάβει …στα υπ όψιν!!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Υπάρχει η πολύ καλοπροαίρετη πλευρά που βλέπει άλµατα σε αυτή τη διαδικασία. Ανάπτυξη –ανάπτυξη όπως και να ερµηνεύσεις την λέξη και προοπτική προοπτική όπως και να διαβάσεις την λέξη!
Υπάρχουνε κάποιοι που εξουσιάζουν –καταλαβαίνουν ,πολυκαταλαβαίνουν µπορώ να πώ ,και νοµίζουνε ότι κυβερνούν λόχο αγραµµάτων!
∆υστυχώς όµως υπάρχουµε και κάποιοι που είµαστε υποψιασµένοι για όλα τα παραπάνω και δυστυχώς για µας –αλλά και τους πολλούς –δικαιωνόµαστε.
Ολη η Ιστορία διαφαίνεται να έχει αρκετή σκοπιµότητα .
-Όχι µόνο εδώ στον ∆ήµο Πλατανιά.
-Όχι από τους µελετητές -φυσικά.
Οι άνθρωποι –επιστήµονες γαρ- υπέγραψαν σύµβαση και πάνω σε αυτήν στα απαιτούµενα και προαπαιτούµενα αυτής της σύµβασης ξετυλίγουνε την επιστηµονική και τεχνοκρατική τους άποψη.
Όµως το όλο δηµιούργηµα µε τις καταληκτικές του ηµεροµηνίες, µε την ασάφεια σοβαρών προαπαιτούµενων –όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω –µας πάνε κάπου αλλού.
Προδιαγράφουνε πως θα είµαστε ,πως θα είναι η ύπαιθρος –τα χωριά µας -σε 15 χρόνια από τώρα, αυτό µας τόνισαν οι ανάδοχοι του έργου
το 2041 λοιπόν.
∆εν θέλει να γίνει κανείς προφήτης , αλλά είναι κοντά το 8µηνο της νέας παρουσίασης και νοµίζω ότι τότε θα αχνοφανεί τι µέλλει γενέσθαι!
Υπήρχαν βέβαια και άλλα λεχθέντα που είχανε σχέση µε όρους δοµήσεως χρήσεις γης και πολεοδόµηση περιοχών που όµως φοβάµαι ότι µελλοντικά θα προκαλέσουνε µεγάλες …αναταράξεις!! ΟΨΟΜΕΘΑ ΟΜΩΣ!

*Ο ∆ηµήτρης Καλογεράκης είναι τοπογράφος µηχανικός Ε.Μ.Π,
συµπορευόµενος της Λαϊκής Συσπείρωσης
του ∆ήµου Πλατανιά.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα