Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Στο χείλος της φτωχοποίησης τα Άτομα με Αναπηρία διεκδικούν στήριξη

Η φετινή 3η Δεκέμβρη βρίσκει τα Άτομα με Αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους να είναι εν μέσω καταιγιστικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Όλος ο προνοιακός χώρος βάλλεται από παντού. Μετά από την οικονομική κρίση των μνημονίων και μια υγειονομική λέλαπα είναι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Ζωτικοί τομείς όπως η υγεία, οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Επιφέρο^τας τραγικές~συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής. Τα τελευταία χρόνια βιώνουν δραστική περικοπή δαπανών και αλλαγές που κατευθύνονται στην υγεία και στην αποκατάσταση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, την κατάρρευση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τη συνεχή μείωση των κονδυλίων. Γεγονότα που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των δομών ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας και η υποχρηματοδότηση κέντρων πρόνοιας, η υποβάθμιση του ΕΟΠΠΥ κλπ.

Οι τελευταίες αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα δόθηκαν το 2011!! Τα έξοδα αυξάνονται δραματικά. Η αναπηρία επιφέρει ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ανάγκες και εκτινάσσει το κόστος διαβίωσης.
Εμείς το αναπηρικό κίνημα επισημαίνουμε ότι σε ακολουθία των μέχρι σήμερα εξαγγελιών του Πρωθυπουργού είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, μέσω ενός συνολικού πλαισίου συνδυαστικών οικονομικών μέτρων, το οποίο θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου. Όχι εμβαλωματικές λύσεις.

Ο σκοπός είναι η σταδιακή επίτευξη της πλήρους και ισότιμης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ΑμεΑ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η εμπλοκή και κινητοποίηση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Οι δράσεις που θα αναληφθούν θα εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσιες και τις οικογένειές τους αυτονομία, θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και θα τους εξασφαλίσουν καθολικά την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση ισότιμα με τους άλλους πολίτες. Για να αρθούν όλα τα εμπόδια που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες.
Η 3η Μαρτίου του 2021 ήταν και θα είναι ιστορική.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη στρατηγική της για τα ΑμεΑ και τους χρόνια πάσχοντες.
2021-2030 θα εισρεύσουν πολλά κονδύλια αρκεί να έχουμε μελέτες από Περιφέρεια και Δήμους.

3η Δεκέμβρη 2022

Με πολλά εμπόδια και αποκλεισμούς και η φετινή σχολική χρονιά μαθητών με αναπηρία
Εκατοντάδες μαθητές/τριες με αναπηρία, λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται σε εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, Τμημάτων Ένταξης για την κάλυψη των αναγκών τους, στερούνται το δικαίωμά τους σ’ ένα σύστημα συνεκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κοινωνίας που αποδέχεται τη διαφορετικότητα και σέβεται’τα ατομικά τους δικαιώματα.

Άλλες διεκδικήσεις μας είναι οι εξής:
• Αυξήσεις στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας.
• Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα και αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα.
• Κατάργηση της παράλογης και άδικης διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα.
• Διακριτή μέριμνα στις επιδοτήσεις για την ενέργεια σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και στις οικογένειές τους, με ειδική χαμηλή τιμή ανα κιλοβατώρα. Πολλοί εξ’ αυτών κάνουν χρήση ενεργοβόρων συσκευών ή έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη κλπ.
• Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία.
• Μήδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα τεχνικά βοηθήματα.
• Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Αναπτύσσοντας ένα θεσμικό υποστηρικτικό πλαίσιο για την μετάβαση στη Δικαιωματική προσέγγιση της Αναπηρίας.
Το ιατροκεντρικό μοντέλο του παρελθόντος έχει τελέον περάσει στις πάγιες ανάγκες. Η Σύμβαση του ΟΗΕ που ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 και από την Ελληνική Βουλή το 2012. Αλλά και η Εθνική Επιτροπή . Προσβασιμότητας που προωθήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και έγινε νόμος του κράτους οδηγεί σε αυτό.
Η 3η Μαρτίου του 2021 ήταν και θα είναι ιστορική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη στρατηγική της για τα ΑμεΑ και τους χρόνια πάσχοντες.
2021-2030 θα εισρεύσουν πολλά κονδύλια αρκεί να έχουν μελέτες Περιφέρεια και Δήμοι.
Διανύουμε, ήδη, την περίοδο του δικαιωματικού μοντέλου αναπηρίας. Διαμορφώνοντας ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε Περιφέρειες και Δήμους, ενεργοποίηση και λειτουργία του Ν. 4488/17 στην εργασία και βέβαια στην εκπαίδευση.
Προσβασιμότητα παντού. Στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ανεξάρτητη διαβίωση. ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης). Στέγες ΣΥΔ αποασυλοποίησης για τα ΑμεΑ που διαβιούν στα ιδρύματα. Να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν δεξιότητες με τη δια βίου εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση. Ώστε σε δεύτερο στάδιο να βγουν στον κοινωνικό ιστό και να εργαστούν. Διαμένοντας σε ΣΥΔ ολιγομελών ομάδων τεσσάρων έως οκτώ ατόμων με χρήματα του ΕΣΠΑ. Να ζουν ως οικογένεια με υποστηριζόμενη μορφή. Οπωσδήποτε, όμως, έξω από τα Ασυλα να γνωρίσουν την κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.
Ως αναπηρικό κίνημα εργαζόμαστε σκληρά με την καθοδήγηση του προέδρου μας Ιωάννη Βαρδακαστάνη και πρόεδρο του ευρωπαϊκού forum. Μπορούν να υπάρξουν στους δήμους βέβαια κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ή καθόλου μίσθωμα. Έτσι θα έχουν διευκόλυνση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

3η Δεκέμβρη 2022
Συνεχίζεται η πανδημία του Covid 1*9, τα προβλήματα συσσωρεύονται αθροιστικά για τους ανάπηρους σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα ελλειμματικά οικονομικά της τελευταίας δεκαετίας και η πανδημία Covid 19 χρειάζονται δραστικές αλλαγές.

3η Δεκέμβρη 2022
Θετικές Δράσεις
Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας
Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με επιτυχία και έχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας. Μπορούμε να την έχουμε εύκολα.
Πατώντας epan.gov.gr έχοντας τους κωδικούς Tasxisnet, τα ατομικά μας στοιχεία και την απόφαση του ΚΕΠΑ.

Προσωπικός βοηθός

Είναι η απόλυτη επιτυχία αρκεί να εφαρμοστεί καθολικά σε όλη την Ελλάδα.
Άρχισε να εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2022 πιλοτικά στην Αθήνα από εκπαιδευμένους βοηθούς, οι οποίοι πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι μαζί με το Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων, που είναι ο προθάλαμος της αποασυλοποίησης μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε από καλό σημείο. Χρειάζεται, όμως, η στήριξη όλων μας.
Για να γίνουν παρελθόν όλα τα ΆΣΥΛΑ.
Για να πάμε σε μια μετάβαση καθολική για την προσβασιμότητα στη χώρα μας και όχι μόνο τεχνικά αλλά και πολιτικά.
Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας θέλουμε να ζήσουμε!
Με αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη!
Λέμε ΟΧΙ στην οικονομική εξαθλίωση, όχι στο κόψιμο των
επιδομάτων και των συντάξεων μας!
Λέμε ΟΧΙ στην αποδιοργάνωση της δημόσιας υγείας!

*Η Αμαλία Μπασιά είναι πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Χανίων


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα