Παρασκευή, 14 Μαΐου, 2021

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας

Τα Χριστούγεννα του 1917 στα Χανιά
Η δραστηριότητα των φιλανθρωπικών συλλόγων

«Παρακαλούνται πάντες οι φιλάνθρωποι της πόλεώς μας, ως και τα μέλη του Συλλόγου των Κυριών «Παραμυθία» όπως αποστέλλωσιν αντικείμενον τι ή εργόχειρον διά το κατ’ έτος καθιερωμένον δένδρον των Χριστουγέννων εις την οικίαν της Προέδρου του Συλλόγου κ. Ευθ. Μοάτσου. Ελπίζομεν ότι οι φιλάνθρωποί μας θα δείξωσιν την αυτήν ως πάντοτε, προθυμίαν, αι δε ευγενείς Κυρίες και Δεσποινίδες αι οποίαι διά του μικρού των εργοχείρου συντελούσι κατ’ έτος εις την επιτυχίαν της εορτής, εκ της οποίας τόσαι πτωχαί οικογένειαι ανακουφίζονται, δεν θα μας στερήσουσι τοιύτου και εφέτος οπότε έχουσι δεκαπλασιασθή οι κρούωντες τα θύρας μας δυστυχείς. Εκ του γραφείου του Συλλόγου». Αυτό το άρθρο με τίτλο «Σύλλογος Κυριών η «Παραμυθία» καταχωρίθηκε στις 14/12/1917 στα “Ημερήσια Νέα” και φανερώνει τη δυσχερή οικονομική θέση πολλών Χανιωτών τα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν η Κρήτη είχε αποκλειστεί από τα γερμανικά υποβρύχια και υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων.
Μερικές ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10/12/1917 η ίδια εφημερίδα σε πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Υπέρ του χριστουγεννιάτικου γεύματος των πτωχών» υπενθύμιζε πάλι στους αναγνώστες ότι πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Ο αρθρογράφος πρόβαλλε το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Ο Σωτήρ», ο οποίος στήριζε το Οικονομικό Συσσίτιο που με μια ελάχιστη εισφορά έδινε τροφή στους άπορους της πόλης. Η ανάγκη όμως τα Χριστούγεννα του 1917 ήταν ακόμα μεγαλύτερη για δύο λόγους, τον πόλεμο και τον βαρύ χειμώνα. Έτσι, «Η αδελφότης «Ο Σωτήρ» συνεχίζει το καθιερωθέν υπ’ αυτής έθιμον να παρέχη επι ταις εορτές των Χριστουγέννων δωρεάν γεύμα εις τους πτωχούς της πόλεως ποιείται έκκλησιν εις τα φιλάνθρωπα αισθήματα των ημετέρων συμπολιτών και επικαλείται την εισφοράν αυτών όπως δυνηθή να επεκτείνει εφέτος την ευεργετικήν δράσιν της εις ευρύτερον κύκλον περιλαμβάνουσα και τας οικογένειας των επιστράτων[…]». Οι επίστρατοι ήταν έφεδροι στρατιώτες που φρουρούσαν τα μακεδονικά βουνά, σύμφωνα με το άρθρο.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα δύσκολα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η τοπική κοινωνία δείχνει την αλληλεγγύης της, τόσο στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες της όσο και στα στρατευμένα νιάτα, προεικονίζοντας την ίδια κοινωνική συνοχή και αντίδραση που οδήγησε στην εποποιία του 1940.

* Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης είναι
ιατρός ορθοπεδικός, πολιτισμολόγος

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες