Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Στα ίχνη της Αρχαίας Ευρώπης

 » Ένα σχέδιο ERASMUS_/KA229 του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων για την Ιστορία
και την Πολιτιστική κληρονομιά

Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων συμμετέχοντας από το 2012 σε ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius, Erasmus+ και eTwinning, συμμετείχε σε Σχολική Σύμπραξη ERASMUS+/ΚΑ2 με τίτλο «On the Traces of the @ncient Europe» για το χρονικό διάστημα 2019-2022 με αριθμό σύμβασης 2019-1-AT01-KA229-051197_6 που ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου 2022.
Συντονιστικό σχολείο ήταν το Volksschule της πόλης Straß in Steiermark στην Αυστρία. Εταίροι το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, το VS Allerheiligen bei Wildon του Allerheiligen bei Wildon της Αυστρίας, το Istituto Comprensivo Anzio III από το Anzio της Ιταλίας, το Osnovna skola Ivana Gundulica από το Zagreb της Κροατίας και το Zakladni skola T.G.Masaryka Ivancice από το Ivančice της Τσεχίας.


Το έργο “Στα ίχνη της αρχαίας Ευρώπης” είναι ένα σχέδιο πολιτιστικής κληρονομιάς για την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία που έθεσαν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προώθησε τη συνεργασία και την καινοτομία με δράσεις σε όλες τις χώρες σε ανάλογες συναντήσεις Δραστηριοτήτων Μάθησης, Κατάρτισης και Διδασκαλίας. Η καινοτομία αφορούσε την καλλιτεχνική, μουσική, ιστορική και παραδοσιακή προσέγγιση της αρχαιότητας και επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση.

Το πρόγραμμα έδωσε έτσι την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε συναντήσεις για την Ιστορία και τον Πολιτισμό, προκειμένου να ενημερωθούν, να ακούσουν για τις επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία αυτά, από πανεπιστημιακούς ερευνητές, να πάρουν μέρος σε εργαστήρια και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς.
Οι εκπαιδευτικοί μελετούν την αποτύπωση του επιστημονικού πυρήνα της ιστορίας και της διδακτικής της ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα πρώιμα χρόνια του παιδιού. Το σχέδιο αυτό λοιπόν, ενδυνάμωσε την ανανέωση του περιεχομένου της ιστορικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και με ταχύτατους ρυθμούς, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τον/ην εκπαιδευτικό και τους μαθητές του/ης.


Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δημιούργησε ένα αειφόρο διεθνές δίκτυο σχολείων και εκπαιδευτικών όπου οι δραστηριότητές του οδηγούν σε καινοτόμες μεταβολές του συστήματος και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για δημιουργικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να αναπτυχθούν οι βιώσιμες αλλαγές και να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αρχαιότητα.
Πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης σε πέντε χώρες. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, στο Allerheiligen. Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας των εταιρικών σχολείων ενώ πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση σε θέματα ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η συμμετοχή του ελληνικού σχολείου στη συνάντηση αυτή, στέφθηκε με επιτυχία καθώς το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων επικράτησε με μία πρότασή του στο διαγωνισμό για το λογότυπο του σχεδίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μετάβαση και ξενάγηση στη Βιέννη, ακολουθώντας τα ιστορικά μονοπάτια της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μνημεία και κτήρια της πρωτεύουσας της Αυστρίας.


H επόμενη συνάντηση Δραστηριοτήτων Διδασκαλίας, Μάθησης και Κατάρτισης του σχεδίου με τίτλο “Εκεί που η Αρχαία Ελληνική Ιστορία συναντά τη Ρωμαϊκή” πραγματοποιήθηκε εικονικά, στην πλατφόρμα Webex, στις 8, 9, 10 Νοεμβρίου 2021 με διοργανωτή το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Στόχοι της συνάντησης ήταν η γνώση και η κατανόηση για την Ελληνική Ιστορία, η γνωριμία με τα ρωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα και η επιμόρφωση στη Διδακτική της Ιστορίας από πανεπιστημιακούς καθηγητές και αρχαιολόγους, λαμβάνοντας μέρος σε εργαστήρια για την πολιτιστική κληρονομιά και συζητήσεις στο πεδίο αυτό.
Η συνάντηση ακολούθησε τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και προετοίμασε, εκπαίδευσε και ευαισθητοποίησε κάθε συμμετέχοντα σχετικά με την Ιστορία και τους στόχους της συνάντησης αυτής. Προσέφερε γνώσεις, καλές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία για την καθημερινή πρακτική στην τάξη.

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, στο Ivancice της Τσεχίας πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του σχεδίου ERASMUS+/KA229 ON THE TRACES OF @NCIENT EUROPE, από τις 28/2 έως τις 5-3-2022, σε μία περιοχή που ήδη είχε υποδεχτεί τους πρώτους πρόσφυγες.
Η συνάντηση είχε αντικείμενο τις ιστορικές αναζητήσεις στις κατακτήσεις των Ρωμαίων στην Τσεχία με διοργανωτή το Δημοτικό Σχολείο T.G.Masaryka του Ivancice .
Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από τις 3 έως τις 5 Μαΐου 2022 όπου το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων συμμετείχε διαδικτυακά. Η συνάντηση ξεκίνησε με την υποδοχή των μαθητών και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Ivana Gundulica.
Η τελευταία συνάντηση Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης του έργου υλοποιήθηκε στην Ιταλία, στο Anzio, κατά την οποία, εκτός από την εμβάθυνση της γνώσης της ρωμαϊκής ιστορίας, του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής, για την εύρεση κοινών ιστορικών και πολιτιστικών σημείων με τις χώρες εταίρους , συζητήθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τριετή υλοποίηση και προγραμματίστηκαν περαιτέρω δράσεις συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση του έργου Erasmus +.
Η συνάντηση έκλεισε με την κορυφαία στιγμή του έργου, αυτή της ξενάγησης στν Αρχαία Ρώμη ακολουθώντας τα ιστορικά μονοπάτια για τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Λόφο Παλατίνο (Βασιλικό Λόφο) και το Λόφο του Καπιτωλίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί γυρνώντας πίσω στον χρόνο επισκέφθηκαν το τεράστιο αμφιθέατρο της Αρχαίας Ρώμης, με χωρητικότητα ως και 55.000 ατόμων, που χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό το 80 μ.Χ. και τη διάσημη αρένα του που φιλοξενούσε μονομαχίες, θηριομαχίες και όλα τα μεγάλα γεγονότα της εποχής, με διοργανωτές τους εκπροσώπους της ηγεσίας και κοινό όλο το λαό.

Την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά που αποτελούσε το τελετουργικό, νομικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό κέντρο της αρχαίας Ρώμης. Το λόφο του Καπιτωλίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τη Ρωμαϊκή Αγορά, και ήταν το συμβολικό κέντρο της Ρώμης και το Βασιλικό Λόφο όπου οι αυτοκράτορες και ευγενείς της αρχαίας Ρώμης ζούσαν σε αυτόν από τον 1ο αιώνα π.Χ. με το Domus Flavia και το Domus Augustana,τα οποία χτίστηκαν τον 1ο αιώνα μ.Χ. και ήταν η επίσημη κατοικία των αυτοκρατόρων για πάνω από 300 χρόνια.
Το διεθνές αυτό πρόγραμμα δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για δημιουργικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να αναπτυχθούν βιώσιμες αλλαγές και επίτευξη των στόχων του έργου που αφορούσαν την πολιτιστική κληρονομιά στην αρχαιότητα. Επιπλέον, συνέδεσε μοναδικά το έργο των εκπαιδευτικών με διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες, πολιτισμούς, εκπαιδευτικά συστήματα με νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές στο πεδίο της Διδακτικής της Ιστορίας στα πρώιμα χρόνια.
Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι μελετώντας τα παιδιά την ιστορία, μαθαίνουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές τις μέρες είναι παρόμοια με προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι άνθρωποι ανά τους αιώνες.

Το έργο αυτό απέδειξε ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν πώς ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι στα προβλήματα που ξεπέρασαν για να ανακαλύψουν τους καλύτερους τρόπους και να ανταποκριθούν σήμερα χωρίς τα λάθη του παρελθόντος.

Η παιδαγωγική ομάδα του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα