Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Σηµαντικές αλλαγές και κίνητρα στο πρόγραμμα “Νέων αγροτών”

■ Ενίσχυση από 30.000 έως 42.500 ευρώ

 

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές αλλά και τα κίνητρα στη νέα πρόσκληση για το επερχόµενο πρόγραµµα των ‘‘Νέων Αγροτών’’.

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος αναµένεται να είναι περί τα 590 εκατ. ευρώ, µε τους αρµόδιους να έχουν καταβάλλει αρκετή προσπάθεια ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και των εγγραφών για τους ενδιαφερόµενους που θέλουν να συµµετάσχουν στο µέτρο.
Η ενίσχυση που θα λάβουν οι νεοεισερχόµενοι στο πρόγραµµα ξεκινά από τις 30.000 ευρώ (για εκµετάλλευση µε προσανατολισµό στη φυτική παραγωγή ή/και τη µελισσοκοµία) και φτάνει έως και τις 42.500 ευρώ (για εκµετάλλευση µε προσανατολισµό στη ζωική παραγωγή), για όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραµµα. To 70% του ποσού στήριξης θα δοθεί µε την ένταξή του στο µέτρο και το 30% µετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Λευτέρης Αυγενάκης «µε τα προγράµµατα Νέων Αγροτών πάντα στοχεύαµε, στην εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων στην ύπαιθρο, µέσα από την παροχή οικονοµικών κινήτρων. ∆εν, όµως, είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάποιοι εκµεταλλεύθηκαν τα συγκεκριµένα, γενναία, κίνητρα για µια περιστασιακή παρουσία στον χώρο» προσθέτοντας «µε αυτό το δεδοµένο αλλά και µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ηλικιακή ανανέωση του δυναµικού του πρωτογενούς τοµέα αλλά και τη στήριξη όσων πραγµατικά θέλουν να µείνουν και να προκόψουν στον αγροτικό τοµέα, µελετούµε την αλλαγή σε µια σειρά προϋποθέσεων για τη συµµετοχή στα Προγράµµατα Νέων Αγροτών».
«Επενδύουµε στους νέους αγρότες» υπογράµµισε «γιατί µέσω αυτών και των δυνατοτήτων που έχουν, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις των καιρών και κυρίως να συµβαδίσουµε µε τη µετεξέλιξη του πρωτογενούς τοµέα, σε µια παραγωγική δραστηριότητα που θα ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες, θα αποτελεί πυλώνα οικονοµικής ανάπτυξης και θα διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια στη χώρα».

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό «Επιδίωξή µας είναι όλο και περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα από επιλογή και όχι από ανάγκη επιβίωσης».
«Με το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, στοχεύουµε να ενισχύσουµε την ελληνική ύπαιθρο. Ο πρωτογενής τοµέας, µε αιχµή του δόρατος τους νέους αγρότες, αποτελεί το θεµέλιο για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα, χωρίς ισχυρή ελληνική περιφέρεια» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αυγενάκης.

Η βαθµολογία

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα χαρακτηριστικά της νέας βαθµολογίας, αρκετές είναι οι διαφορές συγκριτικά µε τα αντίστοιχα προηγούµενων προσκλήσεων.
Συγκεκριµένα:
1. Το 35% της βαθµολογίας (29% στην προηγούµενη πρόσκληση) καθορίζεται πλέον από τις Περιφέρειες υπό τη µορφή καθορισµού προτεραιότητας µεταξύ των διαφόρων εκτροφών και καλλιεργειών. Στις παλαιότερες προσκλήσεις ένα µέρος αυτής της βαθµολογίας αποδιδόταν από το ΥΠΑΑΤ, ωστόσο κρίθηκε προσφορότερο το σύνολο της βαθµολογίας προωθούµενων καλλιεργειών και εκτροφών να καθορίζεται από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
2. Αυξήθηκε από τους 11 στους 20 βαθµούς η βαθµολογία που µπορεί να αποδοθεί λόγω της ιδιοκτησίας ζωικού κεφαλαίου και της ιδιοκτησίας / µακροχρόνιας µίσθωσης γης. Σύµφωνα µε την ανάλυση των δεδοµένων των προσκλήσεων από το 2016 και µετά, το 26% των υποψηφίων αξιοποιούν τουλάχιστον ένα ιδιόκτητο αγροτεµάχιο ενώ το 31% κατέχουν ζωικό κεφάλαιο και µελισσοσµήνη. Καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι νέοι κτηνοτρόφοι και οι νέοι γεωργοί µε ιδιοκτησία παραµένουν στον τοµέα σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τους υπόλοιπους, κρίθηκε σκόπιµη η βαθµολογική τους ενίσχυση ώστε να έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να προταχθούν έναντι όσων εισέρχονται στο µέτρο χωρίς ιδιοκτησία ή µακροχρόνιες µισθώσεις.
3. Αυξήθηκε από τους 9 στους 10 βαθµούς η βαθµολογία που µπορεί κάποιος να λάβει από το µέγεθος της εκµετάλλευσής του. Αυτό συνέβη διότι το µέγεθος της εκµετάλλευσης συνδέεται θετικά µε την πιθανότητα παραµονής στον τοµέα και µετά την περίοδο δέσµευσης. Επιπλέον καθώς το µέσο αρχικό µέγεθος της εκµετάλλευσης των υποψηφίων κατά την πρόσκληση του 2021 ήταν ήδη στα 19.200 ευρώ (ως τυπική απόδοση) και οι νέες τυπικές αποδόσεις που πλέον ισχύουν έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10%, αυξήθηκε το µέγεθος της εκµετάλλευσης που λαµβάνει τη µέγιστη βαθµολογία από τα 20.000 στα 22.000 ευρώ.
4. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται σε σχέση µε το κείµενο της διαβούλευσης ότι απλοποιείται το κριτήριο βαθµολογίας της ιδιοκτησίας καθώς και της νόµιµης κατοχής εκτάσεων, όπου γίνονται πλέον αποδεκτές και οι απλές µισθώσεις διάρκειας άνω των 8 ετών αντί για τις συµβολαιογραφικές µισθώσεις διάρκειας 10 ετών, µε την προϋπόθεση τα µισθωµένα αγροτεµάχια να δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε µέχρι και την ολοκλήρωση των µακροχρονίων υποχρεώσεων.
5. Προκειµένου να προωθηθεί η συµµετοχή των νέων αγροτών σε συλλογικά σχήµατα, αυξάνεται η σχετική βαθµολογία από τους 2 στους 3 βαθµούς ενώ βαθµολογείται πλέον και η συµµετοχή σε αγροτικούς συνεταιρισµούς.
6. Με στόχο την επιλογή νέων γεωργών µε επαγγελµατικά προσόντα, αυξάνεται η µέγιστη βαθµολογία από τους 6 στους 7 βαθµούς ενώ για πρώτη φορά βαθµολογείται και η κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου.
7. Έµφαση δίνεται επίσης στην στήριξη της κοινωνικής συνοχής και της πληθυσµιακής αναζωογόνησης των αγροτικών µας περιοχών, µε προτεραιοποίηση υποψηφίων που διαµένουν σε ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Ταυτόχρονα, επειδή σηµαντικός αριθµός γεωργών διαµένει πλέον σε µεσαίες πόλεις, χωρίς αυτό να δυσχεραίνει την πρόσβασή τους στην γεωργική εκµετάλλευση και άρα την ενασχόλησή τους µε τη Γεωργία, οι υποψήφιοι βαθµολογούνται εφόσον έχουν µόνιµη κατοικία σε δηµοτική κοινότητα έως 10.000 κατοίκους. Το σχετικό όριο σε παλαιότερες προσκλήσεις ήταν 5.000 κάτοικοι.
8. Στα βαθµολογούµενα προϊόντα ποιότητας, πέρα από τα βιολογικά και τα πιστοποιηµένα ολοκληρωµένης διαχείρισης, προστέθηκαν και τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ.
9. Γίνεται ευκολότερη η επίτευξη των 9 βαθµών που µπορεί κάποιος να λάβει από την πραγµατοποίηση επενδύσεων καθώς πλέον η µέγιστη βαθµολογία του κριτηρίου µπορεί να επιτευχθεί µε επένδυση ύψους 7.500 ευρώ ενώ στην προηγούµενη πρόσκληση η βαθµολογία κλιµακωνόταν από τους 5 έως και τους 10 βαθµούς όταν πραγµατοποιούνταν επενδύσεις από 10.000 έως 17.500 ευρώ.
10. ∆εν βαθµολογείται πλέον το χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα και η ιδιότητα του ανέργου καθώς δεν θεωρούνται κριτήρια τα οποία σχετίζονται µε την επιτυχή έκβαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του υποψηφίου.
11. Προτεραιότητα επίσης δίδεται για πρώτη φορά και στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, όπως και στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
12. Τέλος, η βαθµολογική βάση θα είναι στα 45 µόρια για το σύνολο των ηπειρωτικών περιοχών της χώρας και την Κρήτη, και στα 40 µόρια για τις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Οι προϋποθέσεις

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών δεν θα πρέπει αν είναι µεγαλύτερος των 40 ετών, να είναι νόµιµος κάτοχος οικονοµικά αυτόνοµης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης Εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2024 µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000 ευρώ στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000 ευρώ στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.
Όπως σηµειώνεται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα.
Κατά τα έτη 2019 έως 2022, να µην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε µέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν εµπρόθεσµη αίτηση στήριξης και τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης εντός των προθεσµιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα