Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Ρύθμιση οφειλών από τον Δήμο Κισσάμου

Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί κατά το διάστημα του κορωνοϊού και φυσικών προσώπων υπό προϋποθέσεις, ανακοίνωσε ο Δήμος Κισσάμου. Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί αποκλειστικά από τις 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως και 11.6.2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι αποκλειστικά:
•Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΥΑ 18440/10.03.2021) και:
•Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) είναι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 2) είναι άνεργοι. 3) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 4) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Οι εντασσόμενες οφειλές δύνανται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
•είτε να εξοφληθούν εφάπαξ με παραγραφή του συνόλου των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους •είτε να ρυθμιστούν με ευνοϊκούς όρους και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 € για οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα και 50,00 € για οφειλέτες-επιχειρήσεις κάθε είδους, εντασσόμενες όμως στους Κ.Α.Δ. της ΚΥΑ 18440/10.03.2021.
•Για 2 – 24 δόσεις το ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων και προστίμων είναι 80%.
•Για 25-48 δόσεις το ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων και προστίμων είναι 70%.
•Για 49-72 δόσεις το ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων και προστίμων είναι 60%.
•Για 73-100 δόσεις το ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων και προστίμων είναι 50%. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 31.10.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223–40218 καθώς και 28223-40231, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα