Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Προτάσεις για “πράσινο” και καθαρό Δήμο

«Κοιτάμε μπροστά με στόχο να διαμορφώσουμε έναν πράσινο και καθαρό Δήμο, επενδύοντας στον τομέα καθαριότητας, ενισχύοντας τον εξοπλισμό του Δήμου Χανίων με σύγχρονα μέσα και προσωπικό, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες και ενισχύοντας την ανακύκλωση», διαμηνύει η Δημοτική Κίνηση “Χανιά – Κοιτάμε μπροστά”, με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Χανίων Ευτύχη Δαμιανάκη (φωτ.).

Η παράταξη Δαμιανάκη επισημαίνει ακόμη ότι «στις προτεραιότητές μας περιλαμβάνεται η ανάληψη δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου αλλά και την ενίσχυσή του, καθώς και η προώθηση πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση μέσων ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον».
Οι δεσμεύσεις – προτάσεις της Δημοτικής Κίνησης «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά» για την προστασία του περιβάλλοντος και για την καθαριότητα είναι οι εξής:

► ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης (χαρτί – συσκευασίες, γυαλί και οργανικά απόβλητα) σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

► κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων, στα οποία οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα για διαχωρισμένη ανακύκλωση των απορριμμάτων, για επαναχρησιμοποίηση και επανάχρηση.

► ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων «πόρτα – πόρτα» που υλοποιεί η ΔΕΔΙΣΑ και ταυτόχρονα ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων.

► βελτιστοποίηση των διαδρομών των δημοτικών απορριμματοφόρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στις ώρες αιχμής και την αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων.

► ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας, με την προμήθεια νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου, με χρηματοδότηση από εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. Φιλόδημος) και από ίδιους πόρους.

► προμήθεια και τοποθέτηση τουλάχιστον 2.000 νέων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, σε βάθος τετραετίας προκειμένου να αντικατασταθούν όλοι οι παλαιοί και κατεστραμμένοι κάδοι.

► βελτιστοποίηση της χωροδιάταξης όλων των κάδων στην επικράτεια του Δήμου, στη βάση επιστημονικής μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, για τον σκοπό αυτό.

► χωροθέτηση και δημιουργία νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ, με σκοπό να υπάρξει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των δημοτικών απορριμματοφόρων και κατά συνέπεια της υπηρεσίας καθαριότητας.

► φύτευση περισσότερων από 300 νέων δένδρων και 5.000 θάμνων και φυτών, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

► σταδιακή αναβάθμιση όλων των αστικών και περιαστικών πάρκων του Δήμου μας.

► λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής του Δημότη για ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα, το πράσινο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δεσμεύσεις – προτάσεις της Δημοτικής Κίνησης «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά» για την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο χώρο είναι οι εξής:

► προώθηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτήρια, σχολικές και αθλητικές υποδομές για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

► αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού φωτισμού από νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

► ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο αφορά την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών σε γεωτρήσεις του Δήμου, καθώς και τη δημιουργία σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

► υλοποίηση -και εμπλουτισμός όπου κρίνεται αναγκαίο- του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος του Δήμου Χανίων, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% έως το 2030, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

► πλήρης αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου μας -συμπεριλαμβανομένων δημοτικών καντινών, τουαλετών κ.λπ.- με στόχο τόσο την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων και των ΑμεΑ όσο και την προστασία του φυσικού στοιχείου.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Χρήσιμα