Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

Προτάσεις για την προστασία της Γαύδου από το Δ.Σ. του νησιού

Μια σειρά από προτάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Γαύδου αλλά και τη μελλοντική προοπτική του νησιού κατέθεσε στo πλαίσιo της διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ομόφωνα το Δ.Σ. συμφώνησε σε μια σειρά από προτάσεις προς τους μελετητές που στοχεύουν όπως αναφέρετε στην σχετική απόφαση «στην καλύτερη προστασία των οικοτόπων και των ειδών της περιοχής» με κατεύθυνση τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Ειδικότερα ορισμένα από τα βασικά σημεία των προτάσεων αφορούν:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΛΑΥΡΑΚΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΛΙΜΝΗ

«Η εν λόγω περιοχή, από την παραλιακή ζώνη και μέχρι το εκκλησάκι του Αη Γιώργη αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά και μεγάλη περιβαλλοντική αξία. Το αρχαίο δάσος των κέδρων –το οποίο παρεμπιπτόντως επεκτείνεται πολύ περισσότερο από τον οικότοπο προτεραιότητας- αποτελεί φυσικό μνημείο το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί παντοιοτρόπως» αναφέρετε στην απόφαση του Δ.Σ. συμπληρώνοντας πως «θα έχουμε ευθύνη αν τώρα και μάλιστα μέσα από μια ΕΠΜ που έχει σκοπό να προστατεύσει το περιβάλλον επιτρέψουμε την υποβάθμιση και τη μετατροπή του αρχέγονου δάσους σε άλλη μια παραλία με καντίνες, ομπρέλες, οχήματα κ.λπ. ή οτιδήποτε άλλο».
Στην απόφαση τονίζεται πως η συγκεκριμένη περιοχή άντεξε και δεν υποβαθμίστηκε από την τουριστική ανάπτυξη όμως «τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι αποτελεί ελκυστικό προορισμό για υπαίθρια αναψυχή και κατασκήνωση, ενώ παρατηρείται και η σταδιακή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της. Αυτό έχει ως συνέπεια:
• Την μηδενική φυσική αναγέννηση. Λόγω της αυξημένης και ανεξέλεγκτης σε επίπεδο έκτασης επισκεψιμότητας καταστρέφονται τα αρτίβλαστα και τα νεαρά άτομα των κέδρων.
•Η ανθρώπινη παρουσία αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Ημιμόνιμες κατασκευές -στην παρούσα φάση πρόχειρες- για τις οποίες ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν μόνιμες με την πάροδο των χρόνων. Ενημερωτικά, οι έως τώρα “έποικοι”, στην πλειοψηφία τους έχουν κατοικίδια που καταστρέφουν την πανίδα της περιοχής.
• Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να θίξουμε το γεγονός ότι η περιοχή αποτελεί προορισμό για ανθρώπους που αναζητούν την απομόνωση, όχι τόσο για την επαφή με τη φύση, αλλά κυρίως γιατί είναι μακριά από το οργανωμένο κράτος και δεν υπάρχει αστυνόμευση.»
To Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει η περιοχή να χαρακτηριστεί “κόκκινη” για την προστασία της λόγω του αρχέγονου δάσους κέδρων, των σχηματισμών τους, του ευαίσθητου περιβάλλοντος των αμμοθινών που εύκολα μπορεί να υποβαθμιστεί, όπως έχουμε δει σε αρκετές περιοχές της χώρας μας κ.τ.λπ. και υπογραμμίζει πως η «ελεγχόμενης είσοδο και κυκλοφορία μέσω συγκεκριμένων μονοπατιών αποτελεί ως απόφαση μονόδρομος …Επιπλέον, θα μπορούσε να επιτραπεί για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών η διανυκτέρευση σε σκηνές εφόσον πρώτα προσδιοριστεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Στην παρούσα φάση η βοσκοφόρτωση είναι περιορισμένη όμως σε περίπτωση ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στο μέλλον θα πρέπει να προβλεφθεί να μην γίνεται υπερβόσκηση. Άλλες χρήσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στις τρεις αυτές περιοχές. »

ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ

Το Δ.Σ. προτείνει παρόμοια οριοθέτηση (κόκκινο χρώμα) και στην ανατολική πλευρά του Σαρακήνικου καθώς «ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη αναφερόμενη περιοχή, αν και η υποβάθμιση στο εν λόγω μέρος είναι μεγαλύτερη και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες πρέπει να περιοριστούν κυρίως στο παραθαλάσσιο μέτωπο. »

ΤΡΥΠΗΤΗ

«Μια άλλη περιοχή που πρέπει να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του είναι το Νοτιότερο άκρο της Ευρώπης» λέει ο Δήμος Γαύδου ζητώντας την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης για ορειβατικές και πεζοπορικές διαδρομές και συμπληρώνοντας πως η “Τρυπητή” «είναι ένα σοβαρό και ελκυστικό Brand name για τη Γαύδο και την Ελλάδα.»

ΣΓΟΥΔΙΑΝΑ

Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή των Σγουδιανών το Δ.Σ. ζητάει να επανεξεταστούν όσα προβλέπονται στην ΕΠΜ καθώς υπάρχουν αρκετές γεωργικές εκτάσεις της περιοχής οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν σε άλλη ζώνη εκτός της Ζώνης Προστασίας Φύσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Στις προτάσεις προς την ΕΠΜ αναφέρονται επίσης πως:
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα παρακάτω (αν και όπως μας είπατε προφορικά στην μεταξύ μας τηλεδιάσκεψη έχει ήδη γίνει) :
• ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ: Κάποιο σημείο του νησιού να χαρακτηριστεί λατομική ζώνη (πχ. Ξενάκι) μικρής έκτασης για τη συλλογή λίθων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή και αναστύλωση των κτισμάτων. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι μικρά, χαμηλά, απλά πέτρινα κτήρια και που θα πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχιστεί ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής.
• ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Αναγραφή στην ΕΠΜ η κατασκευή σφαγεία και η λειτουργία Μονάδα αφαλάτωσης και βενζινάδικου.
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: «Βρισκόμαστε στην φάση που θα αναθέσουμε την μελέτη για το βιολογικό του νησιού. Θα είναι μικρής κλίμακας, πιθανά combat που θα εγκατασταθεί πιθανά στο ΣΜΑ. Στους οικισμούς θα γίνουν μικρές μονάδες επεξεργασίας. Δεν έχουμε ώριμη πρόταση, αλλά επεξεργαζόμαστε λύσεις» σημειώνεται.
• ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ: Σε ότι αφορά τη νήσο Γαυδοπούλα και με δεδομένo ότι δεν κατοικείται, αλλά και της ιστορίας της ως βοσκότοπος, κάτι που δεν αντίκειται στη φύση, θεωρούμε ότι πρέπει να επιτραπεί τουλάχιστον η μερική βόσκηση στα εδάφη της.
• ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Η διάνοιξη νέων δρόμων που θα κατακερματίσουν το φυσικό δασικό περιβάλλον όπου είναι συμπαγές ενέχει κινδύνους υποβάθμισης και πυρκαγιάς. Το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι επαρκές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα της οδοποιίας.
• ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Το μοντέλο με τις μικρές και μεγάλες τουριστικές μονάδες σε όλη την έκταση ενός μικρού νησιού το έχουμε δει και δεν θα θέλαμε να αναπαραχθεί και στη Γαύδο το ίδιο. Το οικιστικό απόθεμα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι θησαυροί πουπρέπει να διαφυλαχτούν με προσοχή. Μπορούν να μετατραπούν σε παραδοσιακά καταλύματα ή κατοικίες για να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες. Ενώ τα βαθμιδωτά χωράφια που μαρτυρούν σκληρή δουλειά πολλών γενεών θα πρέπει να προστατευτούν. Η ανάπτυξη που οραματιζόμαστε η οικονομίατου νησιού θα στηριχθεί στους φυσικούς και ανθρωπογενείς θησαυρούς του νησιού χωρίς να τους καταστρέψει. Επίσης, μπορούν να ανασκευαστούν κάποια παλιά μετόχια που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά. »


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα