Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προς νέα παράταση το έργο της Αγοράς μέχρι τον Μάιο του 2025

Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της Δημοτικής Αγοράς μέχρι τον Μάιο του 2025 εισηγούνται οι τεχνικές υπηρεσίες στη “Δημοτική Επιτροπή” του Δήμου Χανίων που συνεδριάζει αύριο.

Έτσι το έργο που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024 και για το οποίο είχαν γίνει αναφορές για παράταση 6 μηνών τελικά υπάρχει εισήγηση για να παραδοθεί στις 31 Μαΐου του 2025! Σημειώνεται πως το αίτημα της εργολαβικής εταιρείας ήταν η παράταση να είναι μεγαλύτερη και να φτάνει μέχρι τις 13/09/2025!

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ;

Σύμφωνα με την εισήγηση της “ΤεχνικήςΥπηρεσίας” του Δήμου Χανίων: «Την 13/01/2022 έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου. Λόγω του γεγονότος ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων των καταστημάτων καθυστέρησαν την απομάκρυνση του εξοπλισμού τους δεν κατέστη δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου. Επιπλέον υπήρξε καθυστέρηση διακοπής ρευματοδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα ο ρυθμός των πρώτων εργασιών για λόγους ασφαλείας να είναι χαμηλός. Στη συνέχεια οι εργασίες επιταχύνθηκαν. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα (ενετικό τείχος) που είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη πλήρους αποτύπωσή τους, την επικαιροποίηση της μελέτης λόγω αυτών και την εκ νέου μείωση του ρυθμού των εργασιών. Μετά την επικαιροποίηση της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού (Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) την 01/12/2023, ξεκίνησε η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω απαιτείται χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση». Με βάση πάντα την εισήγηση η “Τεχνική Υπηρεσία” του Δήμου Χανίων «εκτιμά ότι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου είναι έως την 31/05/2025 (δεκαέξι μήνες και δεκαοκτώ ημέρες). Ύστερα από τα παραπάνω, για τους λόγους που προαναφέρονται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εισηγούμαστε προς εσάς υπέρ της έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση έως τις 31/05/2025 (δεκαέξι μήνες και δεκαοκτώ ημέρες)».

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Χανίων όπως και άλλοι Δήμοι ενάντια στην απόφαση για το τέλος ταφής απορριμμάτων.

Και ο Δήμος Χανίων θα προσφύγει στο “Συμβούλιο της Επικρατείας” ενάντια στην απόφαση για το “Τέλος ταφής” (Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)) που θα επιβαρύνει τους Δήμους. Οι Δήμοι προσφεύγουν στο ΣτΕ καθώς ακόμα και η “Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας” έχει κρίνει ότι πολλές διατάξεις του Νόμου είναι αντισυνταγματικές «προκαλώντας στους δήμους, όλως παρανόμως σημαντική απώλεια πόρων. Η ΚΕΔΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιμότητα της κατάστασης, ως το ανώτατο συλλογικό όργανο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, θεωρεί αναγκαίο το νομικό και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την αναστολή και ακύρωση των διατάξεων αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Στην εισήγηση στη “Δημοτική Επιτροπή” όπου ζητείται η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων πως « είναι προφανές το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον του Δήμου μας να συμμετάσχει στην δικαστική διεκδίκηση για την ακύρωση των άνω αποφάσεων, εκ των οποίων πλήττεται και προκαλείται ζημία στον προϋπολογισμό του ύψους περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ, που παρακρατείται από τους ΚΑΠ, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση κατανομής. » Η δικαστική δαπάνη θα καλυφθεί από την ΚΕΔΕ.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Στα επίσης σοβαρά θέματα που θα συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή είναι τα νέα δημοτικά τέλη για το 2024 (καθαριότητας και φωτισμού). Όπως είχαν γράψει τα “Χ.ν.” στο φύλλο του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου, οι μεσοσταθμικές αυξήσεις ξεπερνούν το 25% σε πολλές περιπτώσεις . Οι αυξήσεις αφορούν τόσο τις οικίες όσο και τους επαγγελματικούς χώρους, ενώ μείωση υπάρχει μόνο για τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΞΥΛΟΥΡΗ

Ανάμεσα στα θέματα που θα κληθεί να τοποθετηθεί η “Δημοτική Επιτροπή” είναι η τοποθέτηση προτομής του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη στο χώρο του πάρκου “Αλκηστης Αγοραστάκη” στη συμβολή των οδών Ν. Φωκά και Ελ. Βενιζέλου. Την προτομή πρόσφεραν ο καλλιτέχνης Γιάννης Μαρκαντωνάκης και ο κ. Σπύρος Λιονάκης και η απόφαση αποδοχής της προσφοράς πάρθηκε στις 24 Ιουλίου του 2019 από το τότε δημοτικό συμβούλιο (επί δημαρχίας Τ. Βάμβουκα).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το ενδεχόμενο οριστικής αφαίρεσης άδειας παράτασης ωράριου μουσικής θα συζητήσει επίσης η “Δημοτική Επιτροπή”. Η αφαίρεση αφορά κατάστημα εστίασης στην παλιάς πόλη για το οποίο υπάρχει δικογραφία από την αστυνομία ότι καταλήφθηκε «να κάνει χρήση μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα – ενισχυτή» χωρίς άδεια παράτασης! Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα κατά πλειοψηφία το συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας ενέκρινε όλα σχεδόν τα αιτήματα για παράταση των ωραρίων μουσικής.

Διαγραφή οφειλών σε εταιρείες ενοικιαστικών ΙΧ

Τρεις εισηγήσεις για τη διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ που χρεώθηκαν από το Δήμο Χανίων σε εταιρίες ενοικιαστικών ΙΧ ενώ τις παραβάσεις είχαν κάνει οι πελάτες τους, θα συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή. Με βάση τις εισηγήσεις διαγράφονται πρόστιμα του ΚΟΚ που το συνολικό του ύψος ανέρχεται στις 16.451 ευρώ. Και αυτό γιατί όπως λέει η “Οικονομική Υπηρεσία” του Δήμου Χανίων «σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 2 του Ν 3534/2007 οι κλήσεις των μισθωμένων οχημάτων από 23/02/2007 , ημερομηνία που ψηφίσθηκε ο ανωτέρω νόμος ,επιβαρύνουν τους μισθωτές οχημάτων και όχι τις εταιρείες ενοικιάσεως».
Σημειώνεται πως είναι χιλιάδες ακόμα τα ευρώ που θα διαγραφούν από τα προς είσπραξη του Δήμου Χανίων καθώς ελήφθεί υπόψιν η συγκεκριμένη νομοθεσία. Μένει τώρα να διαπιστωθεί πως και με ποιο τρόπο θα διεκδικήσει από τους ενοικιαστές- παραβάτες τα χρήματα αυτά ο Δήμος Χανίων. Ο Σύλλογος πάντως των Ενοικιαστικών είχε προτείνει τα πρόστιμα να επιβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο και να ενημερώνεται άμεσα με την επιβολή τους τόσο ο ενοικιαστής όσο και η ενοικιαστική εταιρεία.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

1 Comment

  1. Με λίγα λόγια αν εισαι Χανιωτης σε γραφουν και τα πληρωνεις αν εισαι με ενοικιαστικο τουριστας στην πολη την γλυτωνεις γιατι τα σαινια δεν εχουν βρει εναν τρόπο να πληρωνουν οι τουριστες πριν την κανουν απο την χωρα με αμεση διασταυρωση πινακιδων φωτογραφιας της παραβασης και αποστολη στην εταιρεια για να εισπραξουν αμεσα απο τον πελατη τους την παραβαση.
    Πραγματικα δεν ειστε για τιποτα.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα