Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Οι νέες παρεμβάσεις σε συντάξεις και επιδόματα

Νέες παρεμβάσεις σε οκτώ πεδία προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έλαβε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το capital.gr, το νομοσχέδιο προβλέπει:

– Την ενθάρρυνση της νόμιμης απασχόλησης συνταξιούχων με την κατάργηση της περικοπής του 30% της σύνταξης του εργαζόμενου συνταξιούχου και τη θέσπιση μη ανταποδοτικού πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ υπολογιζόμενου επί του εισοδήματος από την ασφαλιστέα εργασία, που ευνοεί τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων συνταξιούχων.

– Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης μη μισθωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ (έως 10.000 ευρώ για αγρότες, από 6.000 ευρώ που ισχύει σήμερα), με αυστηρά κριτήρια διαπίστωσης πραγματικής αδυναμίας πληρωμής.

– Την έκτακτη ενίσχυση των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά.

– Την ανάπτυξη του δεύτερου προαιρετικού πυλώνα ασφάλισης – δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

– Την ενιαιοποίηση των προϋποθέσεων θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης και την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων.

– Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας της ΔΥΠΑ για 9 μήνες και στις μη μισθωτές (αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) μητέρες.

– Την καθιέρωση προπληρωμένης κάρτας για την καταβολή της πλειονότητας των επιδομάτων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ.

– Την προϋπόθεση ύπαρξης ενεργού ΑΜΚΑ για την παροχή δωρεάν υγειονομικής κάλυψης στα δημόσια νοσοκομεία σε ανασφάλιστους.

Πιο αναλυτικά:

1. Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Κατάργηση της περικοπής της σύνταξης

Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης, αφήνοντάς την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιο πλαφόν του πόρου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης.

2. Δυνατότητα συνταξιοδότησης μη μισθωτών με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, πλην όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ (από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ), για οφειλέτες που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας τους και, ταυτόχρονα, έχουν καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Για το ποσό από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ (6.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ) παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον 60% της μηνιαίας σύνταξης, ενώ για το υπόλοιπο χρέος γίνεται παρακράτηση σε 60 δόσεις μέχρι την εξόφλησή του, όπως γίνεται και σήμερα. Ως κριτήριο υπαγωγής στη ρύθμιση τίθεται όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στα 12.000 ευρώ (6.000 ευρώ για οφειλέτες του π. ΟΓΑ).

3. Οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική διαφορά

Συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10 ευρώ, που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως και 1.600 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως και 200 ευρώ, αναλόγως του ύψους της σύνταξής τους.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι με μηνιαίο ύψος συντάξεων:

– Έως 700 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

– Από 700,01 ευρώ έως 1.100 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ.

– Από 1.100,01 ευρώ έως 1.600 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 100 ευρώ.

4. Ενιαιοποίηση κανόνων θεμελίωσης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης και επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων

Με τη διάταξη αυτή υπηρετείται η ενοποίηση των κανόνων του ασφαλιστικού συστήματος για όλους, με άμεση συνέπεια την ένταξη των επικουρικών συντάξεων στο σύστημα fast track, ώστε οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, οι οποίες υπολογίζονται σήμερα περίπου στις 40.000, να μειωθούν σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

5. Αναμόρφωση νομοθεσίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η αναμόρφωση αυτή προβλέπει:

– Την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΤΕΑ.

– Την καθιέρωση ενός πρότυπου καταστατικού.

– Τη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), χωρίς να απαιτείται κλαδική-επαγγελματική συνάφεια μεταξύ τους.

– Τη θέσπιση κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων παροχών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ.

– Την αναβάθμιση της εποπτείας των ΤΕΑ, η οποία από 1/1/2025 ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

– Την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων της προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης (ΤΕΑ και ομαδικά ασφαλιστήρια).

– Τη δυνατότητα μεταφοράς της αποταμίευσης μεταξύ διαφορετικών ΤΕΑ.

– Τη σταδιακή μετατροπή των αλληλοβοηθητικών ταμείων σε ΤΕΑ και τον εξορθολογισμό του κανονιστικού τους πλαισίου.

6. Απονομή για πρώτη φορά επιδόματος μητρότητας της ΔΥΠΑ σε αυτοαπασχολούμενες

Όλες οι νέες μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ ύψους 780 ευρώ (κατώτατος μισθός) για 9 μήνες.

7. Υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων με ενεργό ΑΜΚΑ

Ως προϋπόθεση για την παροχή δωρεάν υγειονομικής κάλυψης ορίζεται πλέον η κατοχή ενεργού ΑΜΚΑ. Η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παραμένει ελεύθερη, όμως σε περίπτωση μη ενεργού ΑΜΚΑ η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ασθενή, όπως ισχύει και τώρα για τους μη κατόχους ΑΜΚΑ.

8. Χρήση προπληρωμένης κάρτας για την πληρωμή της πλειονότητας των επιδομάτων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ

Προβλέπεται η καταβολή της πλειονότητας των επιδομάτων της ΔΥΠΑ (όπως το τακτικό επίδομα ανεργίας) και του ΟΠΕΚΑ (όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης) μέσω προπληρωμένης κάρτας, με όριο αναλήψεων μετρητών μέχρι το 50% του ποσού κάθε επιδόματος. Για τη χρήση της κάρτας και για το υπόλοιπο 50% προβλέπεται η παροχή κινήτρων κατά τα πρότυπα της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα