Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφωτογραφιών

Ιστορική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  για τον τρόπο κατάρτισης των δασικών χαρτών η οποία φέρνει  δικαίωση σε χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους και γεωπόνους που κινδύνευαν από το πουθενά να χάσουν πατρογονικές εκτάσεις.

Με ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο παρατίθενται και οι αποφάσεις 1364-5/2021 της Ολομέλειας του ΣτΕ για τους δασικούς χάρτες και το οποίο κείμενο υπογράφει εκ μέρους των προέδρων ο συντονιστής της προσπάθειας κ. Κωνσταντίνος Λάμπρος, πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, τονίζεται πως «Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφωτογραφιών (ιστορικής & σύγχρονης) αλλά, ως θεματικοί χάρτες, οφείλουν να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των δασών και δασικών εκτάσεων και όχι την «φανταστική» που αποτύπωναν οι προηγούμενοι αναρτηθέντες χάρτες, οι οποίοι στηρίζονταν αποκλειστικά στην φωτοερμηνεία των ιστορικών και σύγχρονων αεροφωτογραφιών και στις πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, αγνοώντας όμως όλες τις υπόλοιπες πράξεις της Πολιτείας.
Πλέον θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, κατά την κατάρτιση των ΔΧ
όλες οι πολιτειακές πράξεις (κυρίως ατομικές διοικητικές πράξεις καλυπτόμενες
από το τεκμήριο νομιμότητας) με τις οποίες άλλαξε η χρήση και αφιερώθηκε σε
άλλη από τη δασική, υπό την προϋπόθεση όμως της διατήρησης της χρήσης που
τους δόθηκε με την πράξη, αποτρέποντας την κατάρτιση ενός μη «πραγματικού»
δασικού χάρτη με επαγωγικό αποτέλεσμα, ένα εσφαλμένο δασολόγιο που θα
προστάτευε ανύπαρκτες δασικές εκτάσεις και δάση.
Ιδίως για τις αγροτικές εκτάσεις, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη
όλες οι πράξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με την οποία άλλαξε νόμιμα η χρήση των
εκτάσεων (απαλλοτριώσεις, αναδασμοί, αποφάσεις νομαρχών κλπ) για να
αντιμετωπιστούν, μείζονα ζητήματα του Ελληνικού Κράτους (επίλυση του
επισιτιστικού, αποκατάσταση προσφύγων, αντιμετώπιση της ακτημοσύνης,
αναδιανομή της κατακερματισμένης αγροτικής γης κ.α.).
Έτσι για πρώτη φορά εντάσσονται στην διαδικασία κατάρτισης των
δασικών χαρτών και άλλοι θεματικοί χάρτες όπως το χαρτογραφικό υπόβαθρο
του ΟΠΕΚΕΠΕ που ουσιαστικά είναι ο σύγχρονος θεματικός χάρτης αποτύπωσης
και καταγραφής των αγροτικών γαιών και όχι μόνο. Γεγονός, που αφορά κατά
κύριο λόγο, εμάς τους αρμόδιους επιστήμονες γεωπόνους, καθότι συμβάλαμε
καθοριστικά στην κατάρτισή του.
Αξιοσημείωτη, είναι η υποχρέωση της διατήρησης της αποδοθείσας χρήσης,
η διαφύλαξη της αγροτικής οικονομίας, η εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και
της αγροτοδιατροφικής επάρκειας, η οποία συνιστά ύψιστης σημασίας υποχρέωση
των πολιτών και της πολιτείας για λόγους Εθνικού συμφέροντος.
Αξίζει λοιπόν να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να ενημερωθείτε,
καθώς και για να προωθείστε τα κείμενα στα μέλη σας αλλά και σε όλους τους
πιθανούς ενδιαφερομένους»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα