Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για το περιβάλλον

Όσο και να έχει ωραιοποιηθεί η έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας, µε αποτέλεσµα ακόµη και οι µεγαλύτεροι ρυπαντές παγκοσµίως να υποστηρίζουν καµπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος ή πολυεθνικές να προµοτάρουν τα τµήµατα περιβαλλοντικής µέριµνας, φθάνοντας στο σηµείο να χρηµατοδοτούν ασήµαντες καµπάνιες για το περιβάλλον που στην ουσία λειτουργούν ως προκάλυµµα της περαιτέρω ρύπανσης, το περιβάλλον δεν παύει να ανησυχεί τους πολίτες.

Η ευαισθησία τους είναι µεγάλη και µπορεί να πει κανείς µε βεβαιότητα ότι τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον καταβάλλονται στην Ευρώπη σηµαντικές προσπάθειες για την ανάδειξη αλλά και την ουσιαστική αντιµετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήµατος µε κατάλληλα µέτρα και νοµοθετήµατα.
Αυτό φαίνεται και από τις σφυγµοµετρήσεις που γίνονται πλέον πολύ συχνά µε δεδοµένη πλέον την κλιµατική αλλαγή.
Οι Ευρωπαίοι, εν κατακλείδι, εξακολουθούν να εκφράζουν υψηλά επίπεδα ανησυχίας για το περιβάλλον, το οποίο θεωρούν ως ένα ζήτηµα που τους αφορά προσωπικά, σύµφωνα µε τη νέα έρευνα του Ευρωβαροµέτρου µε θέµα «Στάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στο περιβάλλον» που δηµοσιεύθηκε την Τετάρτη 29/5.

Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (78%) δηλώνουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα επηρεάζουν άµεσα την καθηµερινή τους ζωή και την υγεία τους. Και περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (84%) συµφωνούν ότι η περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους.
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σχεδόν πανοµοιότυπα µε εκείνα της τελευταίας έρευνας που διεξήχθη το 2019, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόµενη σηµασία της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.
Οι πολίτες ανησυχούν επίσης για το κόστος της ρύπανσης. Το 92% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν το κόστος καθαρισµού της ρύπανσης που προκαλούν, ενώ το 74% συµφωνεί ότι οι δηµόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν το κόστος.
Ανησυχία για τη ρύπανση και τη λειψυδρία
Το 78% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πρότασης για περισσότερα µέτρα της ΕΕ σε ότι αφορά την αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε το νερό.
Η ρύπανση και η υπερκατανάλωση/σπατάλη νερού θεωρούνται ως οι δύο κύριες εθνικές απειλές που συνδέονται µε το νερό.

Σε χώρες που πλήττονται συχνά από ξηρασία, η υπ’ αριθµόν ένα απειλή όσον αφορά το νερό είναι η ξηρασία, όπως στην Ισπανία, την Κύπρο και τη Μάλτα.
Επιπλέον, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένας από τους πιο σχετικούς τοµείς, όπως η βιοµηχανία, οι παραγωγοί ενέργειας, ο τουρισµός ή η γεωργία, δεν κάνει σήµερα αρκετά για την αποτελεσµατική χρήση του νερού.
Υποστήριξη της κυκλικής οικονοµίας και της αποκατάστασης της φύσης
Οι πολίτες θεωρούν ότι η προώθηση της κυκλικής οικονοµίας είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων σε 11 κράτη – µέλη, ακολουθούµενη από κοντά από την αποκατάσταση της φύσης.
Γενικά, υπάρχει ετοιµότητα προς µια πιο βιώσιµη καταναλωτική συµπεριφορά, µε σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες να είναι πρόθυµοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιµα προϊόντα που επισκευάζονται ευκολότερα, ανακυκλώνονται ή/και παράγονται µε περιβαλλοντικά βιώσιµο τρόπο.

Στο πλαίσιο µιας πιο κυκλικής οικονοµίας, οι πολίτες υποστηρίζουν τη µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων µε τη σωστή διαλογή των απορριµµάτων τους για ανακύκλωση και τη χρήση επαναχρησιµοποιήσιµων συσκευασιών.
Επιπλέον, προκειµένου να µειωθούν τα απόβλητα, σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες θα αγόραζαν πρωτίστως προϊόντα που δεν έχουν περισσότερη συσκευασία από ό,τι χρειάζεται και πάνω από το 40% θα αγόραζαν πρωτίστως προϊόντα σε ανακυκλωµένες συσκευασίες.
Σε επίπεδο ΕΕ συνολικά, τα πλαστικά και τα χηµικά απόβλητα θεωρούνται ως τα πιο προβληµατικά, τα οποία αναφέρθηκαν από το 35% και το 34% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.
Ενηµέρωση για τις επιπτώσεις των επιβλαβών χηµικών ουσιών
Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (84%) ανησυχούν για τον αντίκτυπο των επιβλαβών χηµικών ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθηµερινής χρήσης στην υγεία τους και το ίδιο ποσοστό ανησυχεί για τον αντίκτυπο των εν λόγω χηµικών ουσιών στο περιβάλλον.

Από την έρευνα του 2019, οι ανησυχίες αυτές έχουν παραµείνει σχεδόν σταθερές.
Η χηµική ασφάλεια των προϊόντων λαµβάνεται επίσης υπόψη από το 72% των Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν κατά την πραγµατοποίηση αγορών.
Το 29% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι έχει ακούσει για τα PFAS (γνωστά και ως «χηµικά για πάντα»), ενώ το 71% δεν έχει ακούσει.

Στη συνέχεια, µόλις λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα PFAS, το 81% των ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία τους και το 84% για τις επιπτώσεις αυτών των χηµικών ουσιών στο περιβάλλον.
Τέλος, η περιβαλλοντική προστασία της ΕΕ από επικίνδυνες χηµικές ουσίες θεωρείται πολύ χαµηλή και θα πρέπει να αυξηθεί, σύµφωνα µε περισσότερους από τους µισούς ερωτηθέντες.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα