Σάββατο, 17 Απριλίου, 2021

Οδηγίες για την προστασία της κύριας κατοικίας

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με ανακοίνωση της ενημερώνει τους οφειλέτες,  που δεν μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, και έχουν υποθηκεύσει το σπίτι τους ,ότι ο Νόμος 4605/2019( Ηλεκτρονική πλατφόρμα ) είναι το μόνο νόμιμο μέσο, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο οφειλέτης , προκειμένου να αποφύγει κατασχέσεις και πλειστηριασμό .

Σύμφωνα με την Ένωση, δεν μπορούν να ενταχθούν σαυτή τη διαδικασία:
α) Οφειλές, για τις οποίες υπάρχει εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, π.χ πυρόπληκτοι ,σεισμόπληκτοι, κ.α
β) Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής, σε πτωχευτική διαδικασία (εμπορικές απιχειρήσεις)
και γ) Οφειλές που δε βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστο επί 90 ημέρες ,κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Συνεπώς οφειλέτες (έμποροι ή μη) οι οποίοι ρύθμισαν εξωδικαστικά τις οφειλές τους με τα τραπεζικά ιδρύματα κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και σήμερα έχουν εκπέσει της ρύθμισης λόγω αδυναμίας πληρωμών ,δε δύνανται να καταθέσουν την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του παρόντος νόμου ,για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία μεγάλη μερίδα οφειλετών που υπό το κράτος πίεσης λόγω της επερχόμενης παύσης ισχύος του νόμου Κατσέλη , έσπευσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές του.

Μπορούν να ενταχθούν Σαυτή τη διαδικασία

Α) Να έχει εμπράγματο δικαίωμα αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και ευρίσκεται στην Ελλάδα (αυτομάτως καταργείται η προστασία της «δυνητικής» κατοικίας ,κατά τον προϊσχύοντα νόμο), ενώ η κύρια κατοικία θα ταυτοποιείται από τη διεύθυνση την οποία ο αιτών . δήλωσε στην τελευταία φορολογική του δήλωση.
Β) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ,δεν μπορεί να ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τις 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
Γ) Το συνολικό εισόδημα του αιτούντος ,δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ εφόσον διαμένει μόνος του, τις 21.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμος και τέλος τις 36.000 ευρώ εφόσον έχει τρία τέκνα (ήτοι το επιτρεπτό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο κι έως τρία τέκνα).
Δ) Αν το σύνολο των οφειλών του αιτούντος υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε το σύνολο της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην της κύριας κατοικίας), του ιδίου, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών .καθώς και τα μεταφορικά μέσα των ως άνω δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής ,της εν λόγω αίτησης.
Ε) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου στο οποίο συνυπολογίζονται και οι λογιστικοποιημένοι τόκοι, και, εφόσον υπάρχουν τα έξοδα εκτέλεσης. δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 130.000 ευρώ, ανά πιστωτή ή τις 100.000 ευρώ ανά πιστωτή εφόσον στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
Το χρηματικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της προστασίας της πρώτης κατοικίας, μέσω επιτυχούς έκβασης του εξωδικαστικού συμβιβασμού ,θα υπολογισθεί βάσει της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας (καθώς θα κληθεί να καταβάλει το 120% της εμπορικής αξίας, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό της εμπορικής αξίας που έπρεπε να καταβάλει ο αιτών κατά τον προϊσχύοντα νόμο) όπως αυτή είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά τη 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της εν λόγω αίτησης ενώ ο αιτών θα μπορεί να αντικρούσει και κατ’ επέκταση να μειώσει το ύψος της εμπορικής αξίας εφόσον ο ίδιος προσκομίσει εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο προς τούτο ιδιώτη εκτιμητή καταβάλλοντας εξ ιδίων τα έξοδα.
Τέλος, ενημερώνει ότι η ΄Ενωση, έχει θέσει στην διάθεση κάθε δανειολήπτη -ειδικευμένο εθελοντή ,στο τραπεζοοικονομικό σύστημα , όπου κάθε πρωι εξυπηρετεί όποιον θελήσει να υποβάλλει αίτηση ,για την Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,καλεί κάθε χρεωμένο καταναλωτή, (καταναλωτικά δάνεια πιστωτικές κάρτες ) να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.3869/2010, καθώς και για την διάσωση της κατοικίας, για ενημέρωση , συμβουλευτική, ένταξη στην υπάρχουσα νομοθεσία ν.3605/2019η,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες