Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021

“Ο πρώτος εφημεριδοπώλης των Χανίων”

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για την ιστορία του Τύπου στην πόλη των Χανίων υπάρχει στον «Εσπερινό Ταχυδρόμο» στις 12/3/1932. Είναι γνωστό ότι με τη Σύμβαση της Χαλέπας (1878) άρχισε η έκδοση τοπικών εφημερίδων, ενώ η ατμοπλοϊκή σύνδεση με την Αθήνα τη δεκαετία του 1890 έφερε στα Χανιά και τον αθηναϊκό Τύπο. Οι εφημερίδες έφταναν στο Πρακτορείο Διανομής Τύπου και η προώθησή τους στις κεντρικές οδούς, στα πολυσύχναστα μαγαζιά και στην Αγορά γινόταν με τους εφημεριδοπώλες. Ο αρθρογράφος του «Εσπερινού Ταχυδρόμου» με το πρωτοσέλιδο άρθρο-αφιέρωμα «Ο πρώτος εφημεριδοπώλης των Χανίων» αναφέρει το όνομα του πρώτου εφημεριδοπώλη της πόλης, με αφορμή τα σκωπτικά σχόλια νεαρών αλητών, όπως τους ονομάζει. Οι νεαροί ειρωνεύονταν ένα γεροντάκο «[…]με άσπρα γένια και μαλλιά, φέροντα παλαιά ενδυμασίαν σφιχτοδεμένη επάνω του με κορδόνια και παπούτσια πατωμένα με δέκα μετζισόλες[…] κύπτοντα με την μαντηλοδεμένη κεφαλή του[…]». Ο ηλικιωμένος καθόταν στο σκαλοπάτι έξω από ένα υαλοπωλείο στην Παλιά Αγορά της πόλης, το Ταρσί, διαβάζοντας με τις ώρες μια εφημερίδα.

«[…]Δεν έχει σχέσεις με κανένα, δεν ομιλεί με κανέναν, δεν ενοχλεί κανένα. Κάνει θελήματα όταν χρειασθεί και με την μικράν αμοιβή που λαμβάνει κερδίζει τα προς το ζήν. Είναι ένας φρόνιμος και ήσυχος άνθρωπος[…]». Οι νεαροί τον αποκαλούσαν Μετζισόλα (μισή σόλα), λόγω των μπαλωμένων υποδημάτων που φορούσε.

Ο Νιόνιος, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, όταν ήταν νέος «[…] περιήρχετο μόνος άλλοτε όλην την πόλιν και εχαλούσε τον κόσμον να φωνάζη, να διαλαλή τας αθηναϊκάς εφημερίδας «Εμπρός», «Καιρούς», κ.λπ. Ο Νιόνιος είναι ο πρώτος εφημεριδοπώλης των Χανίων, ο οποίος άλλοτε κρατούσε ολόκληρον φορτίον εφημερίδων πωλών αυτάς, και σήμερον εις ανάμνησιν του επαγγέλματός του κρατεί ένα τεμάχιον εφημερίδος αναγιγνώσκων». Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο συγκεκριμένος εφημεριδοπώλης πιθανόν εργάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ου. Αν και ο αρθρογράφος δεν αναφέρει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του και τη δραστηριότητά του, εντούτοις ο αναγνώστης αποκτά μια εικόνα του συγκεκριμένου επαγγέλματος στην πόλη μας, το οποίο έχει πλέον εξαφανιστεί. Αξιομνημόνευτος, λοιπόν, ο Διονύσιος Μετζισόλας, ο πρώτος εφημεριδοπώλης των Χανίων.

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Στο αρχείο

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες