Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

Νέες προοπτικές για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Νέες προοπτικές ανοίγονται για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με τη μετατροπή της σε Α.Ε.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Μαρακάκης, δήλωσε ότι «σήμερα γίνεται μία σημαντική αλλαγή όσον αφορά το νομικό πλαίσιο. Δεν θα αλλάξει βέβαια, σήμερα το νομικό πλαίσιο αλλά παίρνουμε την πρώτη απόφαση σαν γενική συνέλευση για να γίνει ο Συνεταιρισμός Α.Ε.. Και αυτό είναι σημαντικό για την Τράπεζα, για τους μετόχους, για τον τόπο».
Οσο για τα μεγέθη της τράπεζας, ο κ. Μαρακάκης ανέφερε: «Ηταν μια κερδοφόρα χρονιά το 2022 και μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας».

Οσον αφορά τα πεπραγμένα του 2022, όπως σημείωσε ο κ. Μαρακάκης
βασικός κατευθυντήριος άξονας της δράσης της Τράπεζας Χανίων είναι η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και η στήριξη της οικονομίας, με αίσθημα ευθύνης. Λειτουργώντας με γνώμονα την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αλλά και την προώθηση της καινοτομίας, η Τράπεζα αντιμετώπισε αποτελεσματικά όλες τις σύνθετες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, εξακολουθώντας να αποτελεί έναν πυλώνα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πανδημία του κορωνοϊού, που ήρθε σε συνέχεια μιας δεκαετούς οικονομικής κρίσης, προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντούτοις η Τράπεζα Χανίων κατάφερε να αντεπεξέλθει σόλες τις δυσκολίες που συνάντησε στο δρόμο της, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία.
Οπως είπε ο κ. Μαρακάκης, το 2022 η Τράπεζα «συνέχισε να επενδύει σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων ενώ βελτιώνει διαρκώς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking, mobile banking) ενσωματώνοντας συστήματα που προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία τριετία, η Τράπεζά μας βραβεύτηκε τέσσερις φορές για τις ψηφιακές τις υποδομές και υπηρεσίες. Μετά τη βράβευση του e-banking και τη διπλή βράβευση της mobile εφαρμογής, η Τράπεζα απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία πρόληψης της απάτης (Fraud Prevention) στα Cyber Security Awards 2023».
Σύμφωνα με τα στοιχεία των πεπραγμένων, οι καταθέσεις της Τράπεζας 31/12/2022 σημείωσαν ελαφρά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 599,3 εκευρώ έναντι 601,2 εκ. ευρώ. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις της Τράπεζας εντός της τελευταίας πενταετίας ενισχύθηκαν κατά περίπου 84%  πολύ παραπάνω από την μέση αύξηση των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση των μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας αλλά κυρίως αντανακλά την εμπιστοσύνη των καταθετών συγκεκριμένα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Επίσης σύμφωνα με το Δ.Σ., η Τράπεζα Χανίων είναι σε θέση να ανταποκριθεί με πλήρη επαγγελματισμό κι αποτελεσματικότητα στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των πελατών της ανεξαιρέτως, διαθέτοντας μια σειρά ευέλικτων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η τράπεζα συνέχισε να τροφοδοτεί με νέα δανειακά κεφάλαια επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αδιάκοπα αλλά και με σύνεση. Πρόθεση της τράπεζας είνα να στηρίζει ενεργά την οικονομική δραστηριότητα και τον κοινωνικό ιστό».

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Οι κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει ο η τράπεζα για το 2023 είναι οι εξής:
-Η αύξηση του εσωτερικού κεφαλαίου και η οικονομική μεγέθυνση, επιδιώκοντας την αύξηση της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και τη συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου.
– Η ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μέσω της υλοποίησης σημαντικών συνεργασιών και συνεργειών
• Η μείωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και η ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας
• Η υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενεργειών για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας σε Ανώνυμη Εταιρεία, γεγονός που θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην είσοδό της σε οργανωμένη αγορά.
• Η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του Ομίλου, με αποτελεσματικό και ωφέλιμο τρόπο. Η ακόμη μεγαλύτερη ισχυροποίηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση.
• Η διατήρηση και η περαιτέρω ενδυνάμωση ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, για τη θωράκιση της Τράπεζας από εξωτερικές απειλές. Η διατήρηση του αποθεματικού ρευστότητας και των σχετικών δεικτών σε υψηλά επίπεδα.
• Η εισαγωγή νέων και ευέλικτων χρηματοδοτικών προϊόντων και εργαλείων, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.
-Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, ο εκμοντερνισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών, με σκοπό την υποδειγματική εξυπηρέτηση των πελατών σε
όλα τα επίπεδα.
• Η αύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας επί τη βάσει του περιορισμού των λειτουργικών της εξόδων και της βελτιστοποίησης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου.
• Η έμπρακτη στήριξη τόσο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και των επιχειρηματικών πελατών της Τράπεζας, με στόχο την εξέλιξη της δράσης τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων, κ.α.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα