Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

Μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση

Σε ομιλία του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Šefčovič1 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Batteries Europe στις 24 Ιανουαρίου, τόνισε το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται σταδιακά για τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης του σημαντικού θέματος των μπαταριών, που καλούνται να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Υπάρχουν συμμαχίες και στενή συνεργασία μεταξύ παρόχων υλικών και κατασκευαστών μπαταριών. Θεωρεί ότι «Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μπαταριών είναι μια πραγματική ιστορία επιτυχίας στην οποία θέλουμε να οικοδομήσουμε», όπως και η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή και το Υδρογόνο. Οι στρατηγικές αυτές αλυσίδες θα είναι στο επίκεντρο της επικείμενης βιομηχανικής στρατηγικής για τον 21º αιώνα (θα εγκριθεί τον Μάρτιο του 2020).
Η ζήτηση για μπαταρίες στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί στις 800GWh έως το 2030 και αναμένεται μεγάλο μέρος της ζήτησης μπαταριών να προέλθει από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ( 400 GWh έως το 2028). Ο αντιπρόεδρος προβλέπει ότι οι μπαταρίες θα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τύπος αποθήκευσης τα επόμενα χρόνια φθάνοντας τα € 250 δισ το 2025. Αν συνυπολογίσουμε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων θα είναι το 30% του παγκόσμιου στόλου οχημάτων, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια περισσότερο.
Σημαντικό σημείο των δηλώσεων του αξιωματούχου αυτού είναι η αναφορά του στη- Διαπεριφερειακή (έξυπνη εξειδίκευση) εταιρική σχέση καινοτομίας σε προηγμένα υλικά μπαταριών. Τώρα περιλαμβανόταν 28 περιφέρειες και τουλάχιστον 10 έργα εντοπίστηκαν. Αυτό πρέπει να κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και όργανα του τόπου μας, καθώς και τις επαγγελματικές οργανώσεις των επιχειρηματιών στη χώρα, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία να επενδυθούν πόροι στον τομέα αυτόν που φαίνεται «πολλά υποσχόμενος». Και ανέφερε ότι η Πλατφόρμα Επενδύσεων Επιχειρήσεων (BIP) έχει διοχετεύσει ιδιωτική χρηματοδότηση γύρω από καινοτόμα κατασκευαστικά έργα πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αναμένεται δε, να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για τις μπαταρίες τα επόμενα 7 χρόνια, στο πλαίσιο της σύναψης ΣΔΙΤ για τις μπαταρίες.

Πώς συμβάλλει η ΚΓΠ στη γεωργική και αγροτική αναγέννηση
Για να καλυφθεί η ανάγκη περαιτέρω μεταρρύθμισης (εκσυγχρονισμός, καινοτομία, απλούστευση), της ΚΓΠ, κρίνεται αναγκαία η παράθεση αποτελεσμάτων που έχουν γίνει, αλλά και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στην ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή / τοπική προοπτική. Γιαυτό θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν αποτελέσματα σε 8 χώρες που είναι: Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που συμπεριλαμβάνεται ως πηγή προβληματισμού.
Η θεματολογία που θα καλυφθεί αφορά τα εξής 7 ενδιαφέροντα σημεία της κοινοτικής αυτής πολιτικής:
• Διαμόρφωση της μελλοντικής ΚΓΠ: εκσυγχρονισμός, απλούστευση, έρευνα και καινοτομία
• Αποδοτικότητα και συμπληρωματικότητα της χρηματοδότησης για την εξασφάλιση της αναγέννησης της υπαίθρου
• Διαφοροποίηση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές
• Νέες μορφές αλυσίδων αξίας: περιφερειακές, τοπικές, διαδικτυακές: ποια από αυτά παρέχει μια δίκαιη απόδοση στους αγρότες;
• Η αγροτική καινοτομία, μια πραγματική αλλαγή παιχνιδιού;
• Τι βοηθά την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα του κλίματος
• Πως η βιοοικονομία μπορεί να βοηθήσει τη γεωργία.

Σύνοδος 2020 για χρηματοδοτικά θέματα
Τι θα χρειαστεί για να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ευρώπης πιο ανθεκτικός και βιώσιμος, αλλά και αρκετά άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα θα αποτελέσουν το αντικείμενο οικονομικής διάσκεψης κορυφής που οργανώνει η ιστοσελίδα POLITICO1 στις 6 Φεβρουαρίου 2020 στο Παρίσι. Θα συγκεντρωθούν 130+ κορυφαία μυαλά της βιομηχανίας των τραπεζών, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, του τομέα ασφαλίσεων και άλλα, μαζί με τους νεοεκλεγέντες φορείς χάραξης πολιτικής και θα συζητήσουν τις πολιτικές για να καταστήσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης ανθεκτικές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από το ανωτέρω ερώτημα, θα συνεξεταστούν και τα ακόλουθα θέματα:
• Πώς μπορεί η Ευρώπη να βελτιώσει την παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των χρηματοπιστωτικών αγορών
• Απαιτεί η Ένωση Κεφαλαιαγοράς μια ανταγωνιστική βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών;
• Θα μπορούσε μια σωστά λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγοράς να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν την καινοτομία και να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή;
• Πώς θα επηρεάσει η αναμενόμενη αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ευρώπης; Πώς θα έχει πρόσβαση το Ηνωμένο Βασίλειο στην αγορά της ΕΕ; Μπορεί το Brexit να αποτελέσει κίνητρο για την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς και της τραπεζικής ένωσης;

Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης
Τέσσερις νέες οικονομικές εγγυήσεις ύψους 216 εκατ. Ευρώ που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων της ΕΕ εμφανίζουν ενδιαφέρον και για τη χώρα μας στα πλαίσια της γειτονίας μας, και κυρίως οι ακόλουθες.
Ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Συμφωνία εγγύησης 50 εκατομμυρίων ευρώ με την ΕΤΑΑ θα συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ουκρανία και στις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ, ιδίως στην Ιορδανία, το Λίβανο και την Τυνησία. Θα ενισχύσει ουσιαστικά το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εγγύηση θα συμβάλει στη δημιουργία συνολικής επένδυσης έως 500 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να παράσχει 340 MW πρόσθετης εγκατεστημένης δυναμικότητας ανανεώσιμης ενέργειας.
Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση: Αυτή η συμφωνία εγγύησης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ με την ΕΤΕπ στοχεύει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους επιχειρηματίες, τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Θα παράσχει οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επειδή τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τους θεωρούν ως πιο επικίνδυνους πελάτες. Η εγγύηση παρέχει στις τοπικές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την προστασία της πρώτης απώλειας. Αυτή η εγγύηση θα διατηρήσει περίπου 18.000 θέσεις εργασίας και θα υποστηρίξει 1.000 μικρές επιχειρήσεις.

1. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Speech_of_Vice-President__ef_ovi__at_the_Batteries_Europe_Governing_Board_meeting.pdf
2. https://diievents.dii.eu/finance-summit/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d454de6429-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_25_08_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d454de6429-189111777


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα