Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Μνήμη Χανιώτη αγωνιστή του 1821

Ξεφυλλίζοντας, στην φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, την αθηναίκή εφημερίδα ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗς 23.10.1884, βρήκα μιά  ‘είδηση’ αναφερόμενη σ’ έναν Κρητικό, του οποίου η περίπτωση αξίζει να καταχωρηθή στις στήλες τη ς εφημερίδας σας, εν όψει μάλιστα του εορτασμού των 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία. Αντί σχολίων παραθέτω επί λέξει το κείμενο της παραπάνω ‘είδησης’, η δημοσίευση της οποίας είναι, φρονώ, ένας οφειλόμενος φόρος τιμής στην μνήμη του Χανιώτη αγωνιστή του 1821, με την τόσο ασυνήθιστη διαδρομή  του, στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Την παραθέτω.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ , 23.10.1884 – Εκηδεύθη προχθές εν Πειραιεί ο Ιωάννης Θαιράκης πλοίαρχος απόστρατος του ελληνικού ναυτικού, εκ Χανίων της Κρήτης έλκων την καταγωγήν, αιχμαλωτισθείς δε κατά την έναρξιν της μεγάλης επαναστάσεως και μετενεχθείς ως δούλος εις Αλεξάνδρεια, ‘οπου εξηγοράσθη υπό Γάλλου ευπατρίδου Εδουάρδου ΤΥΑΜ, περιηγουμένου τότε την Ανατολήν, και παρελήφθη εις Παρισίους υιοθετηθείς υπ’ αυτού, μετά δε την περάτωσιν των Γυμνασιακών σπουδών του εισήχθη εις την ναυτικήν σχολήν σχολήν της Βρέστης, όθεν εξελθών υπηρέτησεν εις το γαλλικόν ναυτικόν μέχρι του 1841, ότε παραιτηθείς κατήλθεν εις την Ελλάδα, και κατετάχθη εις την υπηρεσίαν της πατριδος αυτού, έφερε δε το παράσημο του αγώνος και το αργυρούν σταυρόν του Σωτήρος.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες