Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

Με τα κιάλια…

Η αντιμετώπιση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο ανάδειξε τις χαοτικές διαφορές που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα.
Διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ηγεσίες των χωρών δεν έδωσαν ευφυείς λύσεις κι οι λαοί τους αποδεκατίστηκαν.
Ας θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα για να αναθεωρηθούν αντιλήψεις και πρακτικές στην εκπαίδευση.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μυαλό μας εκπαιδεύεται και ότι οι νέες γενιές μπορούν να γίνουν ευφυέστερες και ευτυχέστερες.
Στο σημερινό σημείωμα και σε αυτά που θα ακολουθήσουν παρουσιάζω μια σειρά απόψεων ερευνητών σχετικά με το ερώτημα
«Η ευφυΐα μας βελτιώνεται;»

Το τριαρχικό μοντέλο νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον καθηγητή J. Sternberg (2003) υπάρχουν 3 κατηγορίες νοημοσύνης. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει πεδίο βελτιοδοξίας.
• Αναλυτική νοημοσύνη, είναι η ικανότητα ολοκλήρωσης ακαδημαϊκών εργασιών, επίλυσης προβλημάτων που μετριέται με τα παραδοσιακά τεστ νοημοσύνης.
• Δημιουργική ή συνθετική νοημοσύνη, είναι η ικανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης νέων και ασυνήθιστων καταστάσεων που αντλεί από τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες. Σημειώνω ότι τα άτομα με υψηλή δημιουργική νοημοσύνη μπορεί να δώσουν «λάθος» απαντήσεις σε κοινά προβλήματα λογικής επειδή τα βλέπουν από αποκλίνουσες πλευρές.
Αυτή η νοημοσύνη βοηθά τα άτομα να μεταφέρουν πληροφορίες από το ένα πρόβλημα στο άλλο. Η εφαρμογή ιδεών από το ένα πρόβλημα σε έναν νέο τύπο προβλήματος θεωρείται σχετική καινοτομία. Και είναι χαρακτηριστικό αναπτυγμένης μνήμης εργασίας.
• Πρακτική νοημοσύνη, είναι η ικανότητα προσαρμογής στην καθημερινή ζωή. Αυτή η νοημοσύνη αντλεί από τις υπάρχουσες γνώσεις μας και δεξιότητες. Η πρακτική νοημοσύνη επιτρέπει σε ένα άτομο να καταλάβει τι πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και στη συνέχεια να το κάνει.
Οι πρακτικά έξυπνοι άνθρωποι είναι καλοί στο συγκεντρώνουν πληροφορίες κι αργότερα να τις συνθέτουν και να τις αξιοποιούν στο περιβάλλον τους!

Με τα κιάλια…

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού επιδιώκει να εφοδιάσει μαθητές Λυκείου με δια βίου δεξιότητες. Αυτό αξιολογείται συνεχώς και βελτιώνεται κάθε 7 χρόνια. Δυστυχώς, οι μαθητές που συμμετέχουν σε παιδαγωγικά συστήματα που δεν αξιολογούνται, βλέπουν αυτούς τους στόχους με κιάλια.
Τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά μαθητών Λυκείου που θα τους επιτρέπουν να προκόβουν και να ευτυχούν.

Ερευνητές

Είναι οι μαθητές που προσπαθούν… να αναπτύσσουν τη φυσική τους περιέργεια, και να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κάνουν έρευνα. Αυτοί οι μαθητές είναι αυτόνομοι, απολαμβάνουν ενεργά τη μάθηση.
Η αγάπη τους για μάθηση διατηρείται σε όλη τους τη ζωή.

Πολυγνώστες

Είναι οι μαθητές που διερευνούν θέματα που έχουν τοπική και παγκόσμια σημασία. Έτσι γίνονται πολυγνώστες, αποκτούν σε βάθος γνώση και αναπτύσσουν κατανόηση σε ένα ευρύ και ισορροπημένο εύρος επιστημονικών κλάδων. Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της μνήμης εργασίας τους.

Σκεπτόμενοι

Είναι οι μαθητές που αναπτύσσουν τη σκέψη τους εφαρμόζοντας κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες για αναγνωρίσουν, να προσεγγίσουν πολύπλοκα προβλημάτων και να πάρουν σωστές αποφάσεις.

Επικοινωνιακοί

Είναι οι πολύγλωσσοι μαθητές που καταλαβαίνουν και εκφράζουν ιδέες και πληροφορίες με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα με ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. Λειτουργούν αποτελεσματικά και πρόθυμα σε συνεργασία με άλλους.

Έντιμοι

Είναι οι μαθητές με αρχές που έχουν ενεργούν με ακεραιότητα και ειλικρίνεια με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης και σεβασμού για την αξιοπρέπεια ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων. Είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και τις συνοδές συνέπειες.

Ανοιχτόμυαλοι

Είναι οι μαθητές που κατανοούν και εκτιμούν τις παραδόσεις και την ιστορία της οικογένειας τους. Είναι ανοιχτόμυαλοι στις προοπτικές, τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων. Αναζητούν και αξιολογούν πολλές διαφορετικές απόψεις και προσπαθούν να βελτιωθούν από αυτές.

Φιλεύσπλαχνοι

Είναι οι μαθητές που συμπάσχουν, συμπονούν και σέβονται τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Δεσμεύονται να εξυπηρετούν και να ενεργούν ώστε να αλλάζουν θετικά τις ζωές των άλλων και του περιβάλλοντος.

Ριψοκίνδυνοι

Είναι οι μαθητές που αναλαμβάνουν κινδύνους σε άγνωστες, αβέβαιες καταστάσεις με θάρρος και προνοητικότητα. Είναι ανεξάρτητοι, εξερευνούν νέους ρόλους, ιδέες και στρατηγικές. Τέλος, υπερασπίζονται τις θέσεις τους με ευχέρεια και ευφράδεια.

Ισορροπημένοι

Είναι οι μαθητές που κατανοούν τη σημασία της πνευματικής, της σωματικής και της συναισθηματικής ισορροπίας για την επίτευξη της προσωπικής τους ευημερίας για τους ίδιους και για τους άλλους.

Στοχαστικοί

Είναι οι μαθητές που αξιολογούν στοχαστικά και προβληματίζονται για τη μάθηση και τις εμπειρίες τους. Είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία και τα όριά τους προκειμένου να υποστηρίξουν τη μάθηση και την πορεία της ανάπτυξης τους.

Συμπερασματικά

Αν ήτανε να κάναμε, κάποτε, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση…
• Ας στοχεύαμε, οι απόφοιτοι των Λυκείων μας να είχαν εκπαιδευθεί ώστε να λειτουργούν ως χαρισματικοί, ο καθένας με τα ταλέντα του.
• Ας αναγνωρίζαμε, ότι έφηβοι που έχουν υιοθετήσει κοινές ανθρώπινες αξίες βοηθούν στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου.
• Ας δεχόμαστε, ότι η εξοικείωση των εφήβων με τη λύση προβλημάτων – τους επιτρέπει να αυτοματοποιούν τέτοιες διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνουν δυναμικό της μνήμης εργασίας τους και να μαθαίνουν ευκολότερα.
• Ας υιοθετούσαμε- τελευταίοι στην Ευρώπη- την αξιολόγηση των αξιολογητών.
• Ας γινόμαστε, κήρυκες της βελτιοδοξίας και της διά βίου μάθησης για όλους.
Αν αναρωτιέστε που εφαρμόζεται το πρόγραμμα που περιέγραψα, αυτό είναι το International Baccalaureate (IB) το οποίο προσφέρεται σε 158 χώρες εδώ και 40 χρόνια.

Τα βιβλία του “Μαθαίνω εύκολα”, “Θυμάμαι εύκολα”, “Γνωστική ανάπτυξη” διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία ΚΥΒΟΣ και LIBRAIRIE.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες