Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Μαστίζει η κρίση στην Ευρώπη

» …και η πρόεδρος Ούρσουλα στη θέση της!

 

Όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν τα ίδια προβλήµατα και επιτέλους άνοιξαν τα στόµατα για να στηλιτεύσουν τη λάθος ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθήθηκε στο θέµα της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης. Σήµερα, µε τη συνέχιση της κρίσης της ΚΓΠ, κινδυνεύουµε να βρεθούµε χωρίς σπορά, και άρα χωρίς θερισµό και εισαγωγές από άλλες χώρες στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης.

Οι παγκόσµιοι αναλυτές καταλήγουν ότι το µοντέλο της Ευρώπης δεν είναι βιώσιµο. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Και η πρόεδρος της Επιτροπής φον ντερ Λάϊεν διεκδικεί εκ νέου τη θέση της.

Το πρώτο πράγµα που επιβάλλεται στις κυβερνήσεις είναι να σταµατήσουν επιτέλους την υποταγή στα «έτσι θέλω» της Γερµανίας. Η Γερµανία πληρώνει µεγάλο µέρος του κοινοτικού προϋπολογισµού, αλλά γίνεται και αποδέκτης µεγάλων κερδών από το εµπόριο µε τα κράτη µέλη. Αν δεν απελευθερωθούν οι ευρωπαϊκές διαδικασίες και οι επιλογές του Συµβουλίου ακολουθήσουν την παλιά τακτική, λύση στα προβλήµατα δε θα υπάρξει και ο εκ νέου διορισµός της νυν προέδρου της Κοµισιόν θα εντείνει το πρόβληµα. Μην έλθουν µετά να µας λένε οι υπεύθυνοι ότι φταίνε οι αγρότες που οδεύουν προς ακροδεξιές συνασπίσεις.
Σύµφωνα µε διεθνείς αναλυτές1 η ΕΕ αντιµετωπίζει 5 κύρια προβλήµατα, για τα οποία πρέπει να τεθούν βάσεις αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού. Πρόκειται για:
• Η εξέλιξη του συντονισµού των ευρωπαϊκών πολιτικών
• Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
• Κατά πόσον το επιχειρηµατικό µοντέλο της Ευρώπης είναι βιώσιµο
• Η ανάγκη για µεγαλύτερη ταχύτητα µεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις τεχνολογίες αιχµής
• Η σηµασία της ένωσης κεφαλαιαγορών της Ευρώπης
Οι εξελίξεις τις 2 τελευταίες δεκαετίες εµπεδώνουν ότι σε επίπεδο ΕΕ βρίσκουµε λύσεις, ενώ σε εθνικό επίπεδο θα ήµασταν εξαιρετικά ανίσχυροι για τις λύσεις που απαιτούν οι καιροί. Και αυτό φάνηκε στους Πολυετείς ∆ηµοσιονοµικούς Προϋπολογισµούς και στα νέα προγράµµατα , που προικοδοτήθηκαν µε εκατοντάδες δις € εκτός των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ.
Εν τούτοις εδώ παρατηρούνται δυστυχώς τα υπέρογκα λάθη που οφείλονται στον τρόπο λήψης αποφάσεων από το συµβούλιο µετά από πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της Κοµισιόν.
Στον τοµέα της εξέλιξης του συντονισµού των ευρωπαϊκών πολιτικών το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα δίδεται από την πλήρη αποτυχία της νέας ΚΓΠ που καταρρέει ως χάρτινος πύργος και έχει στείλει στους µεγάλους ευρωπαϊκούς δρόµους και τις πρωτεύουσες, αγρότες µε τρακτέρ την εποχή της σποράς. Μόνο θύελλες θα θερίσουµε όλοι µαζί από τις εξελίξεις αυτές, όπως είχαµε την ευκαιρία να σηµειώσουµε ήδη σε προηγούµενα µηνύµατά µας.
Με την Κίνα που προχωρεί µπροστά, και τις ΗΠΑ που έχουν ήδη µια πολύ ισχυρή θέση, δυσκολεύουν τα πράγµατα για την Ευρώπη. Και δυστυχώς διαπιστώνεται αποµάκρυνση από τις νέες τεχνολογίες, που είναι ολέθριο λάθος.
Και τίθεται το αµείλικτο ερώτηµα αν µπορούν να αλλάξουν τα πράγµατα.
Η αµερικάνικη απάντηση διδάσκει ότι ένας επιχειρηµατίας στην Αµερική υποστηρίζει ότι «στις ΗΠΑ έχουµε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο και η Ευρώπη έχει έναν νόµο».
Από την πλευρά της Ασίας που βρίσκεται στα πρόθυρα µιας νέας εποχής έχει ήδη δοθεί απάντηση και δείχνει ότι ασχολούνται µόνο µε το εµπόριο ∆εν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο. ∆εν υπάρχει καν πολιτική συµφωνία µεταξύ των οικονοµιών της Ασίας. Έτσι είναι ένα πολύ διαφορετικό µοντέλο, αλλά έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχηµένο.
Εµείς στην Ευρώπη είµαστε ισχυρά προσδεµένοι στο τραπεζικό σύστηµα και οι αναλυτές αρχίζουν να κατανοούν ότι πρέπει να αποµακρυνθούµε σταδιακά από τον τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως το περιγράφουµε, έρχεται η πρόεδρος της Κοµισιόν στη διεκδίκηση νέας εντολής, και ρίχνει το βάρος της στην πολεµική βιοµηχανία ζητά και νέα θέση για επίτροπο άµυνας.2 ∆ιαιώνιση των ευρωπαϊκών λαθών, ελέω Γερµανίας που διεκδικεί την επάνοδό της στα χνάρια του µεσοπολέµου του περασµένου αιώνα.
Αυτή η µεταµόρφωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από πράσινο περιστέρι σε στρατιωτικό γεράκι φάνηκε στη σύνοδο ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 19 Φεβρουαρίου 2024, όπου η πρόεδρος της Κοµισιόν ανέφερε ότι θέλει έναν νέο επίτροπο άµυνας της ΕΕ και οι χώρες να ενώσουν τις δυνάµεις τους για τις αµυντικές τους δαπάνες. Και λέει ότι η φιλοδοξία της είναι τώρα να κάνει την Ευρώπη πιο «ανταγωνιστική» – µια λέξη που το 2024 σηµαίνει περισσότερη στρατιωτική ισχύ, περισσότερες αγορές Europe First και πιο φιλικούς προς τη βιοµηχανία κλιµατικούς κανόνες.
Για την πρώην υπουργό Άµυνας της Γερµανίας, το µήνυµα αντικατοπτρίζει το τρέχον γεωπολιτικό κλίµα, που εµφανίζει µιαν Ευρώπη να παλεύει µόνη της στη ρωσο-ουκρανική σύρραξη, καθώς διαπιστώνει την ανικανότητα υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αλλά και τον Ντόναλντ Τραµπ να κινείται προς µια άλλη πιθανή θητεία στον Λευκό Οίκο, απειλώντας να εγκαταλείψει τους συµµάχους του ΝΑΤΟ στην πορεία.
Εν τούτοις, σύµφωνα µε µελέτη του ευρωκοινοβουλίου τα πιθανά οφέλη από τη φιλόδοξη κοινή δράση της ΕΕ σε 10 τοµείς πολιτικής, ανά Ευρωπαίο πολίτη ανέρχονται σε 6.700 € ετησίως, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα3 (βλεπε φωτ. 1.
Γίνεται κατανοητό ότι οι προτεραιότητες της κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν δε συνάδουν µε τις προτεραιότητες της ΕΕ και θα είναι προτιµότερη η ανάθεση της εκτελεστικής εξουσίας σε άνθρωπο που θα µπορεί να διαφυλάξει τη δηµοκρατία και την οµαλή λειτουργία του κοινοτικού κεκτηµένου. Αλλιώς χαιρέτα µου τον Πλάτανο!

1 https://www.mckinsey.com/mgi/forward-thinking/forward-thinking-on-europes-existential-crisis-with-marco-buti?stcr=AC6CEDD1B19E475EBA876F1E4B601F41&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=93228870102d4b5e8f392df07c5f30ea&hctky=11323981&hdpid=931462bd-ffde-41a2-9cd0-714715fe6a6a
2 https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-military-defense-slimate-second-term/?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=Von%20der%20Leyen%27s%202nd-term%20pitch%3A%20More%20military%20might%2C%20less%20climate%20talk
3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/753184/EPRS_STU(2024)753184_EN.pdf


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα