Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Το λιμάνι της Σούδας

Θα ήθελα να κάνω κοινωνούς τους αρμόδιους φορείς, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν λόγο για το λιμάνι της Σούδας, σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξή του, την εύρυθμη λειτουργία του και τα λοιπά θέματα ή προβλήματα που έχουμε. Λέγοντας όλους τους φορείς, εννοώ αυτούς σε κυβερνητικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και βέβαια τους αντιπροσώπους μας στα συλλογικά όργανα, δηλαδή στο Κοινοβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναφερόμαστε στο λιμάνι της Σούδας, που θεωρείται και είναι παγκοσμίως από τα ασφαλέστερα, είναι το καλύτερο της χώρας μας και διαχρονικά περιζήτητο από κάθε «αυτοκρατορία». Η ιστορία του λιμανιού και τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί διαχρονικά από τη Μινωική Εποχή, τους Βυζαντινούς χρόνους, τους διάφορους απελευθερωτικούς αγώνες, τους παγκόσμιους πολέμους έως και τις μέρες μας, έχουν εμπεδώσει τη μεγάλη σπουδαιότητά του και το έχουν κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Επομένως είναι λιμάνι εθνικό, με παγκόσμια εμβέλεια που η χώρα μας ως τέτοιο θα πρέπει να το διαχειρίζεται μέσω της εκάστοτε κυβερνήσεώς της και των αρμοδίων καθ’ ύλη Υπουργείων του κράτους (Εξωτερικών, Αμύνης, Ναυτιλίας, Ανάπτυξης κ.λπ.).
Διαθέτει τον μεγαλύτερο Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού μας, που έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την Εθνική μας Άμυνα και είναι από το 1955 έως σήμερα μια ναυτική συμμαχική ευκολία που συνεχώς αναβαθμίζεται και αναπτύσσεται. Αυτό έγινε και σχετικά πρόσφατα με την κατασκευή και λειτουργία  των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) με μεγάλη και καθημερινή λειτουργία στα πληρώματα των συμμαχικών σκαφών. Τα τελευταία χρόνια, το λιμάνι της Σούδας και κατ’ επέκταση η πόλη της Σούδας αναβαθμίστηκαν περαιτέρω αφενός από την επέκταση της προβλήτας “Αδρίας”, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων φωτισμού και ασφαλείας αυτού και τις πρόσθετες κατ’ αρχήν εγκαταστάσεις υποδοχής των κρουαζιερόπλοιων.
Ετσι εκτός των τακτικών ημερησίων γραμμών εσωτερικού, Σούδας – Πειραιά – Σούδας και των εμπορικών πλοίων, το λιμάνι υποδέχθηκε μεγάλα κρουαζιερόπλοια που συχνά μεταφέρουν 2.000 –  3.000 επιβάτες και έχουν πλήρωμα 1.000 – 1.300 άτομα. Αυτό δημιουργεί στην πόλη της Σούδας, αλλά και των Χανίων, πρόσθετη τουριστική κίνηση, άρα πρόσθετα έσοδα και πλούτο για τους καταστηματάρχες, αλλά και τους επαγγελματίες (λεωφορείων, ταξί κ.λπ.).
Σε παγκόσμια κλίμακα ένα τέτοιας αξίας και κίνησης λιμάνι, θα πρέπει να διαθέτει και τις λοιπές ευκολίες ακτής για κρουαζιερόπλοια, αλλά και για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, όπως άλλωστε διαθέτουν οι σύγχρονες μαρίνες του Αιγαίου (από ανατολάς), αλλά και όλες των ακτών της Μεσογείου.
Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με τη βασική μελέτη αναπτύξεως του λιμανιού της Σούδας, του λιμενολόγου και καθηγητή του Ε.Μ.Π., κυρίου Ρογκάν, η  προσοχή όλων μας θα πρέπει να είναι στην εξασφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση των υιοθετημένων προτάσεων υποδομών, που διαχρονικά αποτελεί οδηγό στο τι πρέπει να γίνει ακόμα για περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού.
Η μελέτη αυτή ίσως θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, αλλά είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και με άλλες ευκολίες για άρτια εμπορική και οικονομική χρήση. Καλούμε, λοιπόν, το Λιμενικό Ταμείο, αλλά και τη νέα Δημοτική Αρχή να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια, ώστε στις χαλεπές οικονομικά χρονιές που περνά η χώρα μας, να απαιτήσουν να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων (Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020) και να υλοποιηθούν τα έργα που είναι σχεδιασμένα να γίνουν στο λιμάνι μας.
Το λιμάνι όμως χρειάζεται και καθημερινή φροντίδα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του και κατά το δυνατόν εφικτό περιορισμό των ρύπων που ούτως ή άλλως έχει ένα δυναμικό με καθημερινές λειτουργίες λιμάνι.
Επειδή στη ζώνη του λιμανιού και τις παρυφές αυτού λειτουργούν λουτρικές εγκαταστάσεις (Βλητέ, Ναυστάθμου, Καλαμίου και Μαραθίου – Λουτρακίου) το θέμα “Καθαρές θάλασσες” πρέπει να αποτελεί μόνιμο μέλημα όλων μας, δηλαδή της Περιφέρειας, του Δήμου, του Ναυστάθμου, του Λιμεναρχείου, του ΙΘΑΔΙΚ κ.λπ.
Ειδικά για τον τελευταίο αυτό φορέα (ΙΘΑΔΙΚ) που έχει στη διαχείρισή του τη Μονάδα παχύνσεως νέων ειδών θαλασσινών ψαριών στη θέση Λιμιονάρι στο Πλατάνι, θα πρέπει να ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Χανίων και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
(αριθμ. πρωτ. 3911/2866/30-7-1999/Νομ. Αυτ. Χανίων / Υπηρεσία Περιβάλλοντος).
Επομένως θα πρέπει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης να πιστοποιεί, επί περιοδικής βάσεως σε τακτά διαστήματα, ότι ελέγχονται και τηρούνται ή μη, οι εγκεκριμένοι καθορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι αυτοί, άλλως να προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές ενέργειες τηρήσεώς τους.
Εάν λάβουμε υπόψη μας τη συχνή ρύπανση της ακτής στην προβλήτα Καλαμίου τη θερινή περίοδο, όπου πάρα πολλοί συμπολίτες μας και ξένοι κάνουν τα μπάνια τους, όταν πνέουν δυτικοί άνεμοι, αλλά και άλλα στοιχεία (γνωστά σε κάποιους «μυστικά» για άλλους) η κατάσταση είναι πολύ προβληματική.
Γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα με ειδική εντολή να κληθούν οι αρμόδιοι συντηρητές / επιθεωρητές της εγκαταστάσεως αυτής του ΙΘΑΔΙΚ, να υποβάλουν αναλυτική έκθεση τι βρίσκουν και τι “βρωμιά” υπάρχει κάτω από τις εγκαταστάσεις της μονάδας αυτής παχύνσεως ψαριών.
Τέλος ένα λιμάνι τέτοιας σπουδαιότητας Εθνικής και Εμπορικής – Οικονομικής, θα πρέπει να διαθέτει και να εμπλουτιστεί με όλες τις ευκολίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες, για να καθιερωθεί Διεθνές Εμπορικό Λιμάνι, με ό,τι ωφέλιμο συνεπάγεται αυτό. Η μεταφορά και εγκατάσταση του Λιμεναρχείου Χανίων, στον φυσικό χώρο κυρίας ενασχόλησής του, είναι ένα βήμα σωστό, όπως από έτη έγινε το αντίστοιχο με το Τελωνείο Χανίων.
Εκτιμώ και αναμένω ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων, αλλά και των εκλεγμένων του Νομού μας.

*πολιτικός μηχανικός ΣΜΑ & ΕΜΠ, πτέραρχος ε.α., πολιτευτής
Χανίων, πρώην νομαρχιακός
σύμβουλος Χανίων
& πρώην δημοτικός σύμβουλος Σούδας

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα