Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

Υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται  σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  Προσκλήσεις για τα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, Εμπορίας,  Μεταποίησης, Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και Προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Συγκεκριμένα:

  • Η αρ. 1611/5-7-2019 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.68.1 (ΑΔΑ ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ)  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.4.3  «Μέτρα Εμπορίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
  • Η αρ. 1610/5-7-2019 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.66.1 (ΑΔΑ ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ)  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.4.1  «Σχέδια Παραγωγής & Εμπορίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Για τις παραπάνω προσκλήσεις οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου απαιτείται να διαθέτει ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης:

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική Δ/νση  logon.mnec.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις παραπάνω Προσκλήσεις είναι η 31/12/2021.

Επίσης:

  • Η αρ. 1612/5-7-2019 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.69.2 (ΑΔΑ 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

 

  • Η αρ. 1613/5-7-2019 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.48.2 (ΑΔΑ 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα  2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

  • Η αρ. 1615/5-7-2017 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.42.2 (ΑΔΑ Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στo Μέτρo 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

  • Η αρ. 1616/5-7-2019 Κωδ. Πρόσκλησης ΑΡ.32.41.2 (ΑΔΑ ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα   1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω προσκλήσεις:

Έναρξη  από 2-9-2019 & ώρα 12.00 εως λήξη 15-11-2019 και ώρα 14.00.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστοτοπο http://www.ependyseis.gr/ Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση  επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για τις παραπάνω  Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (όλες οι Προσκλήσεις)

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ. 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

 

  1. Τα παρακάτω στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ανάλογα με την Πρόσκληση:

 

α. Μέτρα 3.1.22 – 3.1.8 – 4.1.20 Μπίζα Ευαγγελή

Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail :empiza@mou.gr

 

β. Μέτρα 3.4.1 – 3.4.3 – 3.4.4 – 3.2.2 – 4.2.4. Διονυσοπούλου Εύα

Τηλ . 213 150 11 75

E-mail : edionys@mou.gr

 

γ. Μέτρα 3.4.4 – 3.2.2 – 4.2.4 –  3.1.22 – 3.1.8 – 4.1.20 Κουντουράκη Ιωάννη

Τηλ. : 213 150 11 86 E-mail : ikountourakis@mou.gr

 

δ. Μέτρα 3.4.4 – 3.2.2 – 4.2.4 – 3.1.8 – 4.1.20  Σωτηρόπουλο Αντώνη

Τηλ. : 213 150 11 81

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

 

ε. Μέτρο  3.1.22.  Έγκε Μ. Τηλ. 213 150 11 62 E-mail : megke@mou.gr

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα