Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Υποψηφιότητες & κατάρτιση συνδυασμών για το Δημοτικό Συμβούλιο

Eνα από τα βασικά χαρακτηριστικά των φετινών δημοτικών εκλογών, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, είναι ο μεγάλος αριθμός συνδυασμών που κατέρχονται στην εκλογική «μάχη» για να διεκδικήσουν την ανάληψη της δημοτικής εξουσίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του «Κλεισθένη Ι» και του συστήματος της απλής αναλογικής. Το γεγονός αυτό, ως είναι λογικό, κινητοποιεί έναν επίσης σημαντικό αριθμό υποψήφιων συμβούλων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία, με στόχο την είσοδο τους στα νέα δημοτικά συμβούλια.

Mε βάση τα παραπάνω και προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο των υποψηφίων και να γίνει κατανοητό το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και κατάρτισης των συνδυασμών για το Δημοτικό Συμβούλιο, παρατίθενται κωδικοποιημένα οι βασικές πληροφορίες που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ούτως ώστε η ανακήρυξη αυτών – όσο και των συνδυασμών που αυτοί συμμετέχουν – να γίνει χωρίς απρόοπτα και σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της εκλογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα:
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

2. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους εκ του ενός συνδυασμούς.

3. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του και ως Δημάρχου και ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του, δηλαδή ο υποψήφιος δήμαρχος. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, ως τέτοιος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού και, συνεπώς, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από αυτόν.

5. Κάθε δήλωση συνδυασμού οφείλει να περιλαμβάνει τον υποψήφιο Δήμαρχο και τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια. Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
(α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού – εφόσον υπάρχει – το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται.
(β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
(γ) Η – κατ’ αλφαβητική σειρά – ονομασία της κάθε εκλογικής περιφέρειας στην οποία αναγράφεται – επίσης με αλφαβητική σειρά – το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής.

6. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού τα εξής δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στον οποίο είναι υποψήφιος και στο οποίο θα αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του Ν.3852/2010.
• Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των 200 και 50 ευρώ αντίστοιχα.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου.

7. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%.

8. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 40% τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού.

9. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου και μέγιστου δυνατού αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων δεν προσμετράται ο υποψήφιος Δήμαρχος.

10. Η δήλωση του συνδυασμού πρέπει να επιδοθεί από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου, έως τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου 2019.

11. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου.

12. Η δήλωση του συνδυασμού καθίσταται απαράδεκτη – και ως εκ τούτου ο συνδυασμός και οι υποψήφιοι αυτού δεν ανακηρύσσονται – εφόσον:
• δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία (σ.σ. παρ. 4 άρθρου 18 του Ν.3852/2010) ή
• δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού ή
• υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή
• περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια που η νομοθεσία ορίζει ή
• δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
• δεν πληροί την ποσόστωση φύλου.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα