Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Ηµερίδα για τις τηλεπικοινωνίες σήμερα στο ΕΛΜΕΠΑ

Στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας, εκτός από την έκθεση παλαιού ραδιοφώνου, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ διοργανώνει σήµερα, Παρασκευή 17 Μαΐου, στο µεγάλο αµφιθέατρο στο κεντρικό κτήριο του Τµήµατος στα Χανιά (Ρωµανού 3, Χαλέπα) ενηµερωτική ηµερίδα για τις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες.

«Η ιστορία των τηλεπικοινωνιών είναι συνυφασµένη µε την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει µε τους συνανθρώπους του, να διαδώσει συµβάντα και να πληροφορηθεί. Στο πέρασµα των χρόνων έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, που στην αρχή ήταν πρωτόγονες, όπως οι δροµείς, οι φωτιές, τα σήµατα καπνού, οι σηµαίες κ.λπ. ενώ σήµερα, µε την ανάµιξη του ηλεκτρισµού, βρίσκεται σε εξέλιξη µια επανάσταση, της οποίας τα οφέλη απολαµβάνουµε όλοι µας», σηµείωσε, µιλώντας στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ Ιωάννης Χατζάκης και πρόσθεσε ότι η ηµερίδα που διοργανώνεται στοχεύει στο να αναδείξει πτυχές αυτών των σηµαντικών αλλαγών που ζούµε στην εποχή µας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
– 10:30 – 11:00 Εγγραφές
Ενότητα 1: 11:00 – 12:45
– 11:00 – 11:15 Καλωσόρισµα – Χαιρετισµοί
– 11:15 – 11:30 Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας: Αναδροµή (1969-2024), Γεώργιος Λιοδάκης, επ. καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, µέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών ΕΛΜΕΠΑ
– 11:30 – 11:45 Η Περιφέρεια Κρήτης και το περιφερειακό σύστηµα καινοτοµίας, Αντώνιος Παπαδεράκης, µέλος Συµβουλίου ∆ιοίκησης ΕΛΜΕΠΑ, ειδικός σύµβουλος Καινοτοµίας & πρ. Αντιπεριφερειάρχης Καινοτοµίας Περιφέρειας Κρήτης
– 11:45 – 12:00 Η συµβολή του αυτοµατισµού και της τεχνητής νοηµοσύνης σε εφαρµογές ΙοΤ, Γεώργιος Αγαπίου, υπεύθυνος Επιστηµονικής Επιτροπής Ελληνικού Τµήµατος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών FITCE
– 12:00 – 12:15 Εκπαίδευση µηχανικών για τις τηλεπικοινωνίες και την κοινωνία της πληροφορίας: Η αποστολή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ –
Σύνδεση µε το Ελληνικό Τµήµα Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών, Ιωάννης Βαρδιάµπασης, καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών ΕΛΜΕΠΑ και ΠΜΣ Ηλεκτρονικά Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοµατισµών ΕΛΜΕΠΑ – Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος, πρόεδρος Ελληνικού Τµήµατος Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών FITCE
– 12:15 – 12:30 5G and IoT accelerating digital and transforming life, Γεώργιος Ονόπας, διευθυντής σταθερών και κινητών δικτύων πρόσβασης DevOps οµίλου ΟΤΕ
– 12:30 – 12:45 Ο κόσµος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΙΕΕΕ – Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, Περικλής Χατζηµίσιος, Chair of IEEE Communication Greece Chapter, Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ), Research Professor at the University of New Mexico, USA
– 12:45 – 13:15 ∆ιάλειµµα
Ενότητα 2: 13:15 – 15:00
– 13:15 – 13:30 Ναυτικά δίκτυα µη επανδρωµένων αεροχηµάτων, Χρήστος Βαζούρας, αν. καθηγητής Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Εργαστηρίου Συστηµάτων Μάχης & Ναυτικών Επιχειρήσεων ΣΝ∆
– 13:30 – 13:45 Το ταξίδι της πληροφορίας χθες και σήµερα – Τα µέσα του οµίλου της Κρήτη TV, Ελευθέριος Συµβουλάκης, διευθυντής εφηµερίδας Νέα Κρήτη και ιστότοπου neakriti.gr
– 13:45 – 14:00 Καινοτόµες υπηρεσίες πολιτισµού και τουρισµού ∆ήµου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη, προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Χανίων
– 14:00 – 14:15 Μοντέλα διαδικτυακής εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Φάνης ∆εσποτάκης, τεχνικός διευθυντής και Συνιδρυτής της εταιρείας LearnWorlds
– 14:15 – 14:30 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες: Παρελθόν, παρόν και µέλλον, Αθανάσιος Κανάτας, καθηγητής Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΠαΠει), διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΠαΠει, Editor περιοδικών IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Transactions on Antennas & Propagation, και IEEE Communications Letters
– 14:30 – 14:45 Τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις στις δορυφορικές επικοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες στο διάστηµα, Βασίλειος Καπινάς, Μηχανικός Τµήµατος ∆υναµικής Πτήσεων Hellas Sat
– 14:45 – 15:00 Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, Σοφία-Ελένη Παπαθανασοπούλου, προϊσταµένη Τµήµατος Ευρυζωνικότητας της ∆ιεύθυνσης Ευρυζωνικότητας & ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
– 15:00 – 15:30 ∆ιάλειµµα
Ενότητα 3: 15:30 – 17:30
– 15:30 – 15:45 Σύγχρονες εξελίξεις στα συστήµατα και τις τεχνικές επικοινωνιών µεταξύ αυτόνοµων οχηµάτων, Μιχαήλ Γαργαλάκος, αν. καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
– 15:45 – 16:00 Ασύρµατες επικοινωνίες 5G – Το ζήτηµα των πιθανών βιολογικών επιδράσεων, Τραϊανός Γιούλτσης, καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών ΑΠΘ
– 16:00 – 16:15 Υποθαλάσσια συστήµατα οπτικών επικοινωνιών, ∆ηµοσθένης Τριχάκης, υπεύθυνος κόµβου Χανίων εταιρείας TI Sparkle Greece S.A.
– 16:15 – 16:30 Τεχνητή νοηµοσύνη, fake news και σκοτεινά λογισµικά, Κατερίνα Πολύζου, δηµοσιογράφος ΕΡΤ
– 16:30 – 16:45 Ο πόλεµος της πληροφορίας στις εµπόλεµες ζώνες, Ευτυχία Πενταράκη, δηµοσιογράφος ΕΡΤ, πολεµική ανταποκρίτρια, προϊσταµένη ΕΡΤ Χανίων
– 16:45 – 17:00 Οι τηλεπικοινωνίες στην εποχή της τεχνητής νοηµοσύνης, Θεόδωρος Καπετανάκης, µηχανικός Ασύρµατων Επικοινωνιών στη ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων του Α’ Κλάδου Επιχειρήσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης
– 17:00 – 17:15 Οι ραδιοερασιτέχνες και η συµβολή τους στην πρόοδο των τηλεπικοινωνιών, ∆ηµήτριος Πατεράκης, µέλος ΕΤΕΠ Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ – Αντώνιος Γαλάνης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης
– 17:15 – 17:30 Ερωτήσεις, ευχαριστίες και κλείσιµο ηµερίδας


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα