Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

Η Ενωση Καταναλωτών για εναλλακτικούς παρόχους

Παράπονα κάνουν καταναλωτές για συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνει η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και,, παράλληλα, όπως αναφέρει, «αναρωτιούνται ποιο είναι το συμφέρον τους».
Η Ενωση επισημαίνει με την ευκαιρία ότι «η αλλαγή  προμηθευτή ρεύματος, δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί, ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο προμηθευτή. Οι “Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις” (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ, λοιπές χρεώσεις κλπ. είναι ίδιες ανεξαρτήτως προμηθευτή».
Η Ενωση τονίζει ότι «κάνουμε έρευνα αγοράς, δεν αλλάζουμε προμηθευτή υπό πίεση, υπολογίζουμε, αθροίζοντας τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, τις kWh που καταναλώνουμε σε ετήσια αλλά και 4μηνιαία βάση. Αν έχουμε νυχτερινό τα αθροίζουμε ξεχωριστά. Ζητάμε έγγραφες προσφορές, από τις εταιρείες με βάση τα kWh, για σταθερές τιμές χωρίς ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης», κ.α.. Την ανακοίνωση υπογράφει η πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες