Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Η ελληνική οικονομία στη νέα εποχή

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ δημιούργησε διεθνώς συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με συνέπεια να επηρεάζει σημαντικά την προοπτική ανάπτυξης και της Ελληνικής οικονομίας.
Η διαφορά στον τόπο μας είναι τα σκληρά σημάδια της δεκαετούς δημοσιονομικής Κρίσης τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία
Τόσο το πρώτο όσο και το επερχόμενο κύμα του Covid-19 ανέτρεψε προοπτικές ανάπτυξης για να επιστρέψει δυστυχώς σε ένα νέο υφεσιακό περιβάλλον.
Πρόσφατες προβλέψεις αναθεώρησαν ακόμα προς τα κάτω την επερχόμενη ύφεση στη χώρα μας σε επίπεδα 7,5-10%.
Αλυσιδωτές αντιδράσεις έπληξαν το καλοκαίρι τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, τον Τουρισμό και τις παρεμφερείς υπηρεσίες, κάτι που και η Κρήτη γνώρισε με επίσης πολλαπλές συνέπειες στη ζωή του νησιού μας.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις τελευταίες εκτιμήσεις οι απώλειες από τον τουρισμό μας, ανέρχονται σε 15 δις ευρώ σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2019. Στο ποσό αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε την επίπτωση σε άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως εστίαση, μεταφορές, εταιρείες εφοδιασμού κ.τ.λ. «Ενός κακού μύρια έπονται» λέμε και είναι δυστυχώς αλήθεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ποικιλοτρόπως αλληλοσυνδεόμενη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΩΣΤΟΣΟ οφείλουμε να προσπαθήσουμε για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Και να είμαστε αισιόδοξοι γιατί όπως έγραψε ο μεγάλος κρητικός Νίκος Καζαντζάκης « Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο Άνθρωπος αντέχει.»
Έχω τη γνώμη ότι πρωτίστως πρέπει να αντιμετωπιστεί, ως βασική πρόκληση, από την Πολιτεία και την κοινωνία η αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας που λόγω του Τουρισμού έχει σημαντικά επηρεασθεί αλλά και η αυξητική τάση που διαμορφώνεται στα κόκκινα δάνεια των τραπεζών.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ στη χώρα μας,(Eurostat, Ιούνιος 2020) παρουσιάζει αύξηση συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019: 18,3% με 17,1%. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης ανεργίας στην προ κορονοϊού εποχή ( Ιανουάριος 2020), είχε σημαντική μείωση με το ποσοστό να κυμαίνεται στο 14,4%. Επιπρόσθετα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων που σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχονται σε 54 δις ευρώ, είναι το υψηλότερο της Ευρωζώνης και αντιστοιχεί στο 33% του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανειοδοτήσεων. Λόγω της πανδημίας η νέα επιβάρυνση των κόκκινων δανείων εκτιμά η Κεντρική Τράπεζα ότι θα κυμανθεί στο ποσό της τάξεως των 10 δις ευρώ.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, όμως, παραμένει. Μήπως είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας; Μήπως εκτός του τουρισμού που εξακολουθεί να παραμένει ο βασικός πυλώνας της, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ανάπτυξη Κλάδων, όπως η Ενέργεια, οι εξαγωγές αλλά και να προβάλλουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτουμε;

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και θα βοηθήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Φυσικά εννοώ την αλλαγή προτύπων και ιδιαίτερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ώθηση της οικονομίας μας σε μια νέα δυναμική.

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ λόγω του σημαντικού πλούτου που διαθέτει σε ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορεί να στηρίξει την Ανάπτυξη της οικονομίας μας σε αυτό τον άξονα και φυσικά να απεξαρτηθεί σταδιακά από ένα σημαντικό κόστος που αφορά στην εισαγωγή καυσίμων. Η αναβάθμιση του κλάδου της Ενέργειας με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα, ως και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ της ελληνικής Ιστορίας και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και δημοφιλή . Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί μας χώροι μπορούν να συμβάλλουν αν ενταχθούν σε μια νέα οικονομική ζώνη και να συντελέσουν περαιτέρω στην διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος και της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας μας. Ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να γοητεύει όλον τον κόσμο και να αποτελεί μια κληρονομιά για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η ΖΗΤΗΣΗ για εξαγωγές φρούτων, λαχανικών και νωπών προϊόντων σε ευρωπαϊκές αγορές είναι μεγάλη. Προϋποθέτει φυσικά ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και σωστή τυποποίηση του προϊόντος και για να είναι ανταγωνιστική απαιτεί την προσαρμογή και χρήση νέων τεχνολογιών και διανομών στα ευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό της κρίσης, η Ε.Ε., ενεργοποιεί δέσμη μέτρων προσπαθώντας να ενισχύσει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, να ενισχύσει την απασχόληση και τις ευπαθείς ομάδες, να παρέχει ρευστότητα στα κράτη μέλη της και να βοηθήσει σε μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο μετά από διαβούλευση και έντονες διαπραγματεύσεις, δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο ενέκρινε τελικά να λάβει η χώρα μας το ποσό των 32 δις από Το Ταμείο Ανάκαμψης (NGEU) και 38 δις από το MFF. Η έγκριση των ποσών αυτών, προϋποθέτει για την εκταμίευσή τους, υποβολή ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων που φυσικά θα περάσουν από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ μια τεράστια εθνική προσπάθεια, προκειμένου να μπορέσουμε αποτελεσματικά να απορροφήσουμε τους πόρους αυτούς τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που η Ε.Ε. έχει καθορίσει. Δυστυχώς η εμπειρία μας για απορρόφηση προγραμμάτων από την Ε.Ε. τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάντα προβληματική για τη χώρα μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, μετά την επιτυχημένη διαπραγμάτευση, δείχνει να κατανοεί την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων αυτών, με προγράμματα που στοχεύουν μακροπρόθεσμα να αλλάξουν την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Τώρα είναι η ώρα για αναβάθμιση υποδομών, προσέλκυση ξένων επενδύσεων και αλλαγή του παραγωγικού, ενεργειακού και ψηφιακού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα μας.
Δημιουργήθηκε, ήδη, εξειδικευμένη κυβερνητική συντονιστική επιτροπή για την αξιοποίηση του πακέτου αυτού και ανατέθηκε σε επιτροπή ειδικών με πρόεδρο τον Νομπελίστα καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη να μελετήσει και να συντάξει έκθεση για του τομείς που πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα για ενίσχυση και βελτίωσή τους. Η Επιτροπή Πισσαρίδη, παρέδωσε μια προσωρινή έκθεση στην οποία επισημαίνει τους τομείς των επενδύσεων, νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, πράσινης ανάπτυξης, μείωσης φόρων κτλ. Κεντρικός στόχος παραμένει η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η τόνωση των εξαγωγών, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Δικαιοσύνη και η Δημόσια Διοίκηση. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, λοιπόν, της χώρας μας να αξιοποιήσει σωστά τους σημαντικούς αυτούς πόρους, περίπου 70 δις ευρώ, πρέπει να υποστηριχθεί από όλους. Γιατί είναι μοναδική ευκαιρία να αναθεωρήσουμε παλιές κατεστημένες αντιλήψεις που χαρακτήριζαν την Οικονομία μας, όπως, η γραφειοκρατία, η υπερφορολόγηση, το υπέρμετρο δημόσιο χρέος (αναμένεται φέτος να ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ), το υψηλό κόστος από τη μη αξιοποίηση της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και εμπειρίες από ένα δημόσιο τομέα που χρειάζεται προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και νέα αναπτυξιακή πορεία.

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ!

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

3 Comments

  1. Ένα μεστό και κατανοητό κείμενο για την οικονομία!
    Με το δημόσιο χρέος όμως και την υπερεξάρτηση από τον τουρισμό πως θα τα καταφέρουμε;

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα