Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

‘‘Η Άνοιξη της Κοραή’’ οι άλλες διαστάσεις

Η πολύ-επίπεδη εκπαιδευτική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο µε πρωτοβουλία των Σχολείων της οδού Κοραή έχει σηµαντικές παιδαγωγικές επιρροές.

Στην 3ώρη διάρκεια της γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις από τα 3ο & 4ο Νηπιαγωγεία, το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, το 2ο Γυµνάσιο, το 2ο Λύκειο και το 1ο ΕΠΑΛ. Επισκέφθηκα την εκδήλωση, καλεσµένος από µαθητές µου και εντυπωσιάστηκα. Στο σηµείωµα παρουσιάζω 8 σηµαντικές διαστάσεις της εκδήλωσης, κάθε µια µε την δική της παιδαγωγική, αναπτυξιακή και κοινωνική βαρύτητα.

1 Η παρώθηση των µαθητών
Παρώθηση των µαθητών στα πλαίσια εκδηλώσεων, όπως ‘Η Άνοιξη της Κοραή’ είναι η έµµεση επίδραση και η ενίσχυση τους από τους εκπαιδευτικούς και τους συµµαθητές. Κάθε άτοµο παρωθείται από παράγοντες του περιβάλλοντος, είτε από τον εσωτερικό του κόσµο (προφίλ και ταλέντα).
Χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα σε 3 τουλάχιστον περιπτώσεις εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να παρωθούν µαθητές τους για ενεργό συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις άλλων µαθητών!

2 Η Κοραή ένα απέραντο εργαστήρι
Μια σηµαντική διάσταση της εκδήλωσης της 26.4.24 ήταν ότι τα ποικίλα επεισόδια της συγκροτούσαν ένα εργαστήρι Πολλαπλών ταλέντων. Τη σχετική θεωρία του καθηγητή Howard Gardner έχω παρουσιάσει 10δες φορές, έτσι είδα το κάθε δρώµενο και µε αυτό το πρίσµα. Παρατήρησα ότι οι µαθητές που συµµετείχαν ενεργά υλοποίησαν εργασίες που είχαν άµεση σχέση µε τα πρωτεύοντα ταλέντα τους. Εδώ περιγράφω εργασίες/δράσεις σ’ όλο το φάσµα των δεξιοτήτων της θεωρίας του H.Gardner δηλαδή…
Το Γλωσσικό ταλέντο έχει πολλές εκφάνσεις: συντακτική ικανότητα, χρήση της γλώσσας, ευαισθησία στον γραπτό ή προφορικό λόγο.
Η Λογικοµαθηµατική δεξιότητα αφορά ανάλυση προβληµάτων µε λογική, εκτέλεση πράξεων και διενέργεια ερευνών.
Η Χωρική αντίληψη αφορά την οργάνωση/αναδιοργάνωση του χώρου, την εκµετάλλευση σχεδίων ή περιορισµένου χώρου.
Το Μουσικό ταλέντο περιλαµβάνει παίξιµο, σύνθεση και εκτίµηση.

Το Κιναισθητικό ταλέντο αφορά την άριστη χρήση του σώµατος για λύση προβληµάτων, δηµιουργία προϊόντων, άθληση, χορό, ισορροπία…

Άτοµα µε ∆ιαπροσωπική δεξιότητα αναγνωρίζουν σκοπούς, προθέσεις, κίνητρα, επιθυµίες των άλλων µε αποτέλεσµα να εργάζονται + να συνεργάζονται αποτελεσµατικά.
Άτοµα µε Εσωπροσωπικη δεξιότητα κατανοούν τον εαυτό τους, γνωρίζουν τις επιθυµίες, τους φόβους και τις ικανότητες τους.
Τα άτοµα µε Bοτανό-ζωολογική ευφυΐα αγαπούν τη Φύση, αναγνωρίζουν, ταξινοµούν είδη χλωρίδας & πανίδας της περιοχής τους και προστατεύουν το περιβάλλον.

3 ∆ιαγενεακές γέφυρες
Ξαφνιάστηκα ευχάριστα ότι µαθήτρια του Β Γυµνασίου µε ρώτησε ‘Μήπως θέλετε ένα ηµερολόγιο µας για τα εγγόνια σας;’
Και λίγο παρακάτω, µαθήτριες του 3ου Λυκείου µου πρόσφεραν ένα ηµερολόγιο τους δωρεάν.
‘Φτιάχνουµε λαµπάδες για τους καθηγητές µας. Πάρτε και σεις µια.’ Και στις τρεις περιπτώσεις ήταν φανερή η ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία. Μακάρι να παρευρισκόταν περισσότερες γιαγιάδες και περισσότεροι παππούδες. Θα κτιζόταν ανάλογες γέφυρες.

4 Κτίσιµο ευαισθητοποίησης – εν-συναίσθησης
Φανταστείτε 1000 µαθητές όλων των ηλικιών να συµµετέχουν, να παρατηρούν και να διασκεδάζουν συλλογικά. Εικόνες µοναδικές θα σκεφθεί ο περαστικός. Στο βάθος κτίζονται δεσµοί και σχέσεις. Αναπτύσσονται η ευαισθητοποίηση για κοινούς στόχους και η εν-συναίσθηση για τις προσωπικές ανάγκες.

5 Ισορροπία – χωρική αντίληψη – συντονισµός
Τρεις δεξιότητες στην ανάπτυξη των οποίων δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στο εξωτερικό. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν παρατήρησα 3-4 εκπαιδευτικούς να συντονίζουν σχετικά επεισόδια. Με επιτυχία. Μακάρι να συµµετείχαν περισσότεροι µαθητές.

6 Η σύνδεση µε τα Erasmus
Ευρηµατική ήταν η ιδέα της συµµετοχής Ισπανών, Γάλλων, Ολλανδών και Γερµανών µαθητών που συµµετείχαν στα προγράµµατα Erasmus του 2ου Γυµνασίου. Οι καλεσµένοι µας παρουσίασαν την πόλη ή το σχολείο τους και παρακολούθησαν τα δρώµενα.

Τα άτοµα µε Απεικονιστική δεξιότητα χρησιµοποιούν οπτικά ερεθίσµατα για καταγραφή, µάθηση και αποµνηµόνευση.

 

7 Τα Χανιά ‘‘Βιώσιµη πόλη’’
Μια µαθήτρια της Α’ Λυκείου µου µίλησε για την εργασία των τµηµάτων Α2 & Α5.
‘Καταγράψαµε πολλές καλές και άσχηµες εικόνες της πόλης µας.
Οι άσχηµες εικόνες υποβαθµίζουν τις καλές προσπάθειες που γίνονται για καθαριότητα, ευπρέπεια, καλαισθησία και περισσότερο πράσινο.
Οι δηµότες οφείλουν να κάνουν συστηµατική προσπάθεια για να βελτιωθεί η εικόνα µας. ∆ιαφορετικά θα πληγεί ο τουρισµός µας κι εµείς θα ζούµε σε µια άσχηµη µη βιώσιµη πόλη.’

 

8 Σκηνοθέτες ζωής
Πολυσύνθετες εκδηλώσεις όπως η ‘Άνοιξη της Κοραή’ δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθούν δυναµικές και ελλείψεις συνάµα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί βάζουν το µπέτι τους, έχουν ολιστική εικόνα του γίγνεσθαι κι αναπτύσσουν ικανότητες που θα τους χρησιµεύσουν στο µέλλον. Στον αντίποδα οι άποροι απόντες και οι οπισθοφυλακές.

 

Συµπερασµατικά

Συγχαρητήρια στους πρώην & νυν ∆ιευθυντές των Σχολείων της Κοραή, στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές που συµµετείχαν µε θέρµη και ενεργητικότητα.
Η εκδήλωση προσφέρει πλούτο και εµπειρίες στους συµµετέχοντες. Χαµένοι οι άποροι απόντες.
Ένας εκ των εµπνευστών της εκδήλωσης ο πρώην Γυµνασιάρχης, Αντώνης Αθανασάκης ήταν ενεργά παρών. Του αξίζει η διαρκής αναγνώριση.
Την εκδήλωση να στηρίζουν γονείς, γιαγιάδες και παππούδες.
Αν γίνεται παρουσίαση κοινών εργασιών µαθητών… Στ’ ∆ηµοτικού-Α’ Γυµνασίου, Γ’ Γυµνασίου-Α’ Λυκείου, Β’-Γ’ Λυκείου, θα έχουµε ανεκτίµητα οφέλη, παρά τις προκλήσεις!
Η στήριξη από τους θεσµούς της πόλης µε λόγια, έργα και παρουσίες οφείλει να είναι στο καλεντάρι τους!
Ο διαθέσιµος χώρος δεν επέτρεψε να παρουσιαστούν όλες οι αξιέπαινες δράσεις της ηµέρας.

 

*Ο Κυρ. Βασιλομανωλάκης είναι Πτυχ. Ψυχολογίας-Ανάπτυξης Παιδιού, Master Εκπαίδευσης στη ∆ιά Βίου Μάθηση. Επικοινωνία polygnosi@otenet.gr

Τα βιβλία του ‘Μαθαίνω εύκολα΄ ‘Θυµάµαι εύκολα’ ‘Μελετώ αποτελεσµατικά’ διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία Libraire και ΚΥΒΟΣ.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα