Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Η Αγία Σοφία

Κύριε διευθυντά,
ἡ “τυχοδιωκτικὴ” ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης γιὰ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ φέρνει στὴν ἐπιφάνεια καὶ κάτι ἐντελῶς δικό μας. Ἐννοῶ τὸ πάθος μὲ τὸ ὁποῖο πολλοὶ συμπατριῶτες μας (δὲν ἔλειψαν οὔτε ἀπὸ τὰ μέρη μας) ἐπιδόθηκαν κατὰ καιροὺς σὲ ὕβρεις, λοιδορίες καὶ συκοφαντίες κατὰ τοῦ Βυζαντίου μὲ προπέτασμα καπνοῦ τὸ ὅτι, τάχα, ἡ ἔνδοξη Αὐτοκρατορία οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἀντὶ μὲ πνεῦμα κριτικὸ καὶ μὲ νηφαλιότητα καὶ ἀντικειμενικότητα νὰ διαβάζουν τὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, βίαζαν τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια γιὰ χάρη ἀνομολόγητων ἐπιδιώξεων. Τώρα, μετὰ τὸ πραξικόπημα τῆς γείτονος, ἀκούσαμε νὰ γίνεται λόγος γιὰ προσβολὴ κατὰ τοῦ (Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ) Ἑλληνισμοῦ. Δηλαδή, τελικά, τὸ Βυζάντιο ἔχει σχέση μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία; – ἂς πάψουν νὰ μᾶς κοροϊδεύουν καὶ νὰ μᾶς μπερδεύουν.
Ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε: Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία ἦταν τὸ Κράτος τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅσοι βρίσκουν ἀρνητικὲς σελίδες στὴν Ἱστορία του (καὶ ὑπῆρξαν πολλὲς) ἂς κοιτάξουν γιὰ λίγο τὸν καθρέπτη: ὅπως ὅλοι μας, εἶναι (εἴμαστε) «παιδιὰ» ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἄνθρωποι μὲ χαρίσματα ἀλλὰ καὶ μὲ ἐλαττώματα. Ἂς κοιτάξουν μὲ προσοχὴ καὶ τὴ σημερινὴ Ἑλλάδα: μιὰ σύγκριση ἀνάμεσα στὶς δύο ἐποχὲς πολλὰ ἔχει νὰ πεῖ. Δίπλα τους ἂς βάλουν καὶ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο, γιὰ νὰ καθαρίσει περισσότερο ἡ σκέψη τους.

Γεώργιος Ι. Λουπάσης
φιλόλογος

Υ.Γ. Ἔγραψα “τυχοδιωκτικὴ” (μὲ εἰσαγωγικά), ἐπειδὴ ἕνα ἀθάνατο ἔργο, ὅπως ἡ Ἁγία Σοφία, μόνο τυχοδιῶκτες ἀποφασίζουν νὰ τὸ λεηλατήσουν ἢ νὰ τὸ σφετερισθοῦν. Ἀλλὰ μάταια.

1 Comment

  1. Αυτό που έγινε με την Αγία Σοφία είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
    Οι τωρινοί ηγέτες της Τουρκίας δεν γνωρίζουμε μέχρι που θα φθάσουν.Να προσέχουμε!!

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες