Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

Φυσικά & οικολογικά…

Στείλτε μας τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση lionoudakis@gmail.com ή στη διεύθυνση των “Χανιώτικων νέων” με την ένδειξη “Φυσικά & Οικολογικά”. Παλαιότερες δημοσιεύσεις της στήλης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Facebook: Φυσικά & Οικολογικά.

Περιβαλλοντικά της Κρήτης
Μεγάλη ανταπόκριση στην εκδήλωση ανταλλαγής ντόπιων σπόρων

H εκδήλωση ανταλλαγής ντόπιων σπόρων από την ομάδα “Σπορίτες”, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, την προηγούμενη Κυριακή, κέρδισε το ενδιαφέρον πλήθος κόσμου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ομάδας για τη διάσωση και τη διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών. Στην εκδήλωση μίλησαν οι βιοκαλλιεργητές Γιάννης Δασκαλάκης και Δημήτρης Παυλάκης, μέλη της ομάδας των “Σποριτών”, που τόνισαν την ανάγκη να στραφούμε σε παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων, να καλλιεργούμε βιολογικά χωρίς χημικά φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα καθώς και να αντισταθούμε στην εισβολή των μεταλλαγμένων. Παράλληλα, άλλο ένα μέλος της ομάδας, ο Μιχάλης Πατσουράκης, τόνισε την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός δικτύου καλλιεργητών μικρών λαχανόκηπων ώστε να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες και εμπειρίες. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Χανίων που προσέφερε μικρά δέντρα. Η ομάδα των “Σποριτών” υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει με τη διεξαγωγή νέας ημερίδας, την άνοιξη στο πλαίσιο της έναρξης των ανοιξιάτικων καλλιεργειών του λαχανόκηπου.

2Περιβαλλοντικά της Ελλάδας
Τα ελληνικά απόβλητα: Μέλλον και προοπτική

Κάθε χρόνο κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει πάνω από 500 κιλά αστικών αποβλήτων, περισσότερο από το ένα τρίτο των οποίων πηγαίνει κατευθείαν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Πολλά κράτη μέλη, μεταξύ τους και η Ελλάδα εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή καθώς στη χώρα μας, στις χωματερές καταλήγει το 82% των απορριμμάτων πολύ μακρυά από το 37% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ταφή των απορριμμάτων συνιστά τεράστια απώλεια πολύτιμων υλικών και χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των επιπτώσεων των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία.
Καθίσταται πλέον η ανάγκη χρησιμοποίησης οικονομικών μέσων για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, όπως η φορολογία και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής και της καύσης, συστήματα ευθύνης του παραγωγού καθώς και κίνητρα για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση (π.χ. συστήματα «πληρωμής κατά την απόρριψη»). Σύμφωνα με την Ευρωπαική Επιτροπή, απαιτείται η βελτίωση της παρακολούθησης και των στατιστικών στοιχείων, η εντατικοποίηση της χωριστής συλλογής, η καλύτερη διακυβέρνηση, η επικαιροποίηση των στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων καθώς και μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής του κοινού. Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να δώσoυν προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη λιπασματοποίηση των αποβλήτων.

3Περιβαλλοντικά του κόσμου
Εκλεισε κέντρο έρευνας για φωτοβολταϊκά απόβλητα

Ένα σημαντικό κέντρο έρευνας για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών με έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας διέκοψε τη λειτουργία διαχείρισης ηλιακών αποβλήτων επικαλούμενο δυσκολίες στο ρυθμιστικό περιβάλλον και δυσχερή κατάσταση στην αγορά. Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό European Centre for the Recycling of Solar Energy (CERES), ο οποίος ανακοίνωσε ότι διέκοψε κάθε σχετική με τα φωτοβολταϊκά απόβλητα δραστηριότητα στις 6 Σεπτεμβρίου για να εστιάσει στον τομέα της έρευνας πάνω στην ανακύκλωση φωτοβολταϊκών. Το CERES έκανε λόγο για διαρκώς επιδεινούμενο περιβάλλον στην παραγωγή φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και για απροσπέλαστες δυσκολίες στην αγορά διαχείρισης φωτοβολταϊκών αποβλήτων.
Από την άλλη πλευρά δεσμεύτηκε να συνεχίσει τα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού “cradle-to-cradle” (από λίκνο σε λίκνο) που επιτυγχάνει την αειφόρο χρήση και εκμετάλλευση προϊόντων και υλικών ώστε να επαναχρησιμοποιούνται αντί να καταλήγουν στις χωματερές. Το κέντρο CERES ιδρύθηκε το 2011 με στόχο την επεξεργασία και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φωτοβολταϊκών στοιχείων και υπολειμμάτων παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς.

5Μάθετε για το περιβάλλον
Γυπαετός ο μουστακαλής (Gypaetus barbatus)

Ο γυπαετός είναι ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης και αποκλειστικός κάτοικος των ορεινών οικοσυστημάτων (και στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς) με αξιοπερίεργες ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του. Είναι ένα είδος γύπα που θυμίζει περισσότερο τεράστιο γεράκι με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 2,80 μ. και με μεγάλη ρομβοειδή ουρά. Το επιστημονικό του όνομα είναι Gypaetus barbatus, όπου barbatus σημαίνει μουστακαλής και το πήρε από το μουστάκι που εύκολα διακρίνεται στις δύο πλευρές του ράμφους του. Οι γυπαετοί είναι άριστοι αεροπόροι καθώς πετάνε με αρχοντικό τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τα ανοδικά θερμικά ρεύματα, ενώ όταν χρειαστεί να φτεροκοπήσουν, οι κινήσεις τους είναι αργές και επιβλητικές. Πολύ συχνά, μπορεί κάποιος να τους παρατηρήσει να γυροπετούν  στον οικότοπό τους, τα απότομα ψηλά βουνά και τις χαράδρες, ιδιαίτερα τις ζεστές μέρες και να κερδίζουν ύψος μέσω των θερμικών στηλών αέρα που δημιουργούνται στο στενό αυτό περιβάλλον, χωρίς να κινούν τις φτερούγες τους.
Φωλιάζει τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο μέσα σε μικρές σπηλιές ψηλών ορθοπλαγιών, όπου γεννάει 2 αβγά, αλλά επιβιώνει μόνο ένα μικρό που πετά από τη φωλιά τον Ιούνιο. Το στήθος και η κοιλιά του ενηλίκου είναι συνήθως πορτοκαλί και αυτό οφείλεται στο «μακιγιάρισμα» των φτερών του με οξείδια του σιδήρου που προσλαμβάνει καθώς τρίβεται σε ασβεστολιθικά πετρώματα, μια συνήθεια που δεν έχει ακόμη ερμηνευτεί. Είναι το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με κόκαλα (70-90%). Στην Κρήτη οι βοσκοί το έχουν ονομάσει Κοκκαλά καθώς από πολύ παλιά το παρατηρούσαν να σπάει τα κόκκαλα ρίχνοντάς τα από μεγάλο ύψος σε βραχώδεις απότομες πλαγιές και ακολουθώντας τα στη συνέχεια με σπειροειδή κάθοδο. Στην Ελλάδα ο γυπαετός ήταν κοινός και ζούσε σε όλες σχεδόν τις περιοχές της νησιώτικης και ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα το είδος επιβιώνει μόνο στην Κρήτη όπου ζουν τα λιγοστά αναπαραγωγικά ζευγάρια του ελληνικού πληθυσμού.

 

Για περισσότερα άρθρα επισκεφθείτε το Garden blog που επιμελείται ο Κώστας Λιονουδάκης στο www.mistιkakipou.gr


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα