Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022

“Φρένο” στα σχέδια ξενοδοχοποίησης του Λόφου Καστέλι

«Κοινωφελείς χρήσεις» για τα ιστορικά κτήρια η εισήγηση που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

«Κοινωφελείς χρήσεις» για τα κτήρια ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στον λόφο Καστέλι αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ένσταση του Πολυτεχνείου Κρήτης, που ζητούσε να χαρακτηριστούν τα κτήρια του ως «πολεοδομικό κέντρο».

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως «αμιγής κατοικία» ο υπόλοιπος λόφος, ενώ σε όλη την Παλιά Πόλη Χανίων αποδίδονται χρήσεις γης σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Ομάδας Εργασίας και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης,
Η απόφαση της επιτροπής -που αποτελεί και εισήγηση από μεριάς Δημοτικής Αρχής – θα τεθεί προς έγκριση στην επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Χανίων που συνεδριάζει την Παρασκευή και στη συνέχεια θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, πιθανότατα την Τετάρτη 18 Αυγούστου.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Ειδικότερα, για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στον λόφο Καστέλι, αποδίδεται η χρήση «κοινωφελείς λειτουργίες» επιτρέποντας μόνο:

• Κοινωνική πρόνοια.
• Εκπαίδευση.
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.
• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
• Οδούς ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, πλατείες) και εξαιρώντας περίθαλψη, υποδομές μεταφορών, κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών και πράσινα σημεία και κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και οστών.

Για τον λόφο Καστέλι γενικά, δηλαδή την περιοχή που αναπτύσσεται εντός του Βυζαντινού Τείχους, αποδίδεται η χρήση «αμιγής κατοικία» όπως ακριβώς έχει προταθεί από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις :

1. Κατοικία.
2. Κοινωνική πρόνοια.
3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
4. Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας.
5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας.
6. Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας.
7. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως π.χ. καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, χαρτοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, καταστήματα ψιλικών, γαλακτοπωλεία, πρατήρια γάλακτος, άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής.
8. Αρτοποιεία.
9. Επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και τα οποία απαλλάσσονται από τις διαδικασίες άδειας εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας (καθαριστήρια κ.λπ.).
10. Ξενοδοχειακά καταλύματα – ξενώνες μέχρι 50 κλίνες.
11. Στάθμευση (κτήρια-γήπεδα) οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους.
12. Περίθαλψη (πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία, όπως κέντρα υγείας, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης).

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με την πρόταση για «κοινωφελείς λειτουργίες» για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις συγκεκριμένες χρήσεις που αποφασίστηκαν, συντάχθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και μέλος της επιτροπής, Νίκος Χαζιράκης, ο οποίος θα κάνει και τη σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Την ίδια πρόταση υπερψήφισαν επίσης τα τακτικά μέλη Ιωάννης Σπυριδάκης και Μιχαήλ Τσουπάκης, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος, Αναστάσιος Αλόγλου.
Διαφορετική άποψη κατέθεσε η εκπρόσωπος του ΤΕΕ, το οποίο υπενθυμίζεται πως είχε προτείνει «αμιγή κατοικία» και για τα κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως και η πρόεδρος της επιτροπής, με το σκεπτικό ότι ότι η κλίμακα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ως χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο δήμου, δεν υπεισέρχεται στον προσδιορισμό χρήσεων γης σε επίπεδο ιδιοκτησίας αλλά προσδιορίζει ένα ευρύτερο φάσμα χρήσεων γης.
Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, υπενθυμίζεται ότι προκρίθηκε η χρήση των «κοινωφελών λειτουργιών», για να αποκλειστεί κάθε «παράθυρο» ξενοδοχοποίησης των εν λόγω κτηρίων.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα