Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Ευρωβαρόμετρο για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην Ε.Ε.

Ολοένα και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες ενστερνίζονται τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια αειφορική γεωργία, για παραγωγή υγιεινών τρφίμων και πάνω απ΄ όλα για εναλλακτικούς και παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας.

Σε αυτό έχουν συμβάλλει και οι παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαικό επίπεδο σχετικά με την παραγωγή υψηλής ποιότητας προιόντων από την γη και με όσο το δυνατόν απαλλαγμένα από τα φυτοφάρμακα.

Είναι χαρακτηριστικές οι καμπάνιες των τελευταίων χρόνων σχεδόν σε όλες τις ευρωπαικές χώρες για την οικολογική γεωργία, καμπάνιες που πλέον καθώς φαίνεται αποδίδουν καρπούς.

Τα αποτελέσματα φαίνονται και στην κατανάλωση αφού ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλώνουν υγιεινά τρόφιμα στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει, καθώς φαίνεται, καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης των Ευρωπαίων, οι οποίοι πλέον ενημερώνονται για το πως και με ποιο τρόπο θα αλλάξει το κλίμα και δεν θα είναι πια μη αναστρέψιμο.
Η βιολογική γεωργία, από την άλλη φαίνεται πως κερδίζει σημαντικό έδαφος αλλά πάνω απ΄όλα η η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).
Η Ευρώπη, με λίγα λόγια , θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αφετηρία για την ριζική αλλαγή πολιτικής και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Κομισιόν κινείται στην κατεύθυνση μιας ήπιας και βιώσιμης γεωργίας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Έρευνα – Ευρωβαρόμετρο
Οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζουν λοιπόν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και θεωρούν ότι ωφελεί όλους τους πολίτες, σύμφωνα με την τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη γεωργία και την ΚΓΠ, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 13/10 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η έρευνα διεξήχθη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020 με τη συμμετοχή πάνω από 27 200 ατόμων σε 27 κράτη – μέλη.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν την ΚΓΠ (73 %, αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017) και πιστεύουν ότι η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους γεωργούς (76 %, αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017).

Επιπλέον, οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν όμοιες με τα πορίσματα της έρευνας του 2017. Το 62 % πιστεύει ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας, ποσοστό ίδιο με του 2017. Ένας αυξημένος αριθμός Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της όσον αφορά τους βασικούς στόχους της ΚΓΠ.
Σε σύγκριση με το 2017, όλοι οι τομείς, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό των πολιτών που γνωρίζουν το λογότυπο της βιολογικής γεωργίας έχει αυξηθεί κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2017 και πλέον διαμορφώνεται στο 56 %.

Παρόλο που όλο και περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι η γεωργία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής (από 29 % το 2010, 42 % το 2020), η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι η γεωργία έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το 55 % υποστηρίζει την άποψη αυτή, έναντι ποσοστού 46 % το 2010.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες