Τετάρτη, 16 Ιουνίου, 2021

Ερευνα: Ο οικονομικός σχεδιασμός της ξενοδοχοποίησης

ΦΑΚΕΛΟΣ “ΛΟΦΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙ”

Αόρατοι συμβαλλόμενοι και επενδυτές με μηδαμινά μετοχικά κεφάλαια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Πριν την υπογραφή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Λειτουργία του Ιδρύματος από την περίοδο 1984-1985 με 36 συνεχή χρόνια πολύ μεγάλης προσφοράς στην εκπαίδευση και την έρευνα. Με λίγα λόγια: Ένα διαμάντι του τόπου μας !

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η σύγκλητος διοικεί το Πολυτεχνείο μαζί με τον Πρύτανη. Φέρουν την ευθύνη για τις αποφάσεις της για την πορεία του Πολυτεχνείου.

ΠΡΥΤΑΝΗΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Από 29/3/2013 Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο Καθηγ. κ. Διγαλάκης Βασίλειος.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η Ανώνυμη αυτή εταιρεία ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο  (μοναδικός μέτοχος) για να διαχειρίζεται την περιουσία (κινητή και ακίνητη) που έχει έρθει στην ιδιοκτησία του εκτός όμως από αυτήν που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτική, ερευνητική ή διοικητική χρήση.

 

Για να ενταχθούν στην διαχείριση αυτής της Ανωνύμου Εταιρείας έπρεπε τα Κτήρια και ο Χώρος Μνημεία του Λόφου Καστέλι να απεμπολήσουν την τότε διοικητική τους χρήση. Αυτό έγινε πράξη την άνοιξη του 2014 με την μεταφορά της Διοίκησης στο Ακρωτήρι οπότε άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για να τα διαχειριστεί η προαναφερόμενη Ανώνυμη Εταιρεία και όχι το Πολυτεχνείο.

 

Για την εικόνα της αποδοτικότητας αυτής της Ανώνυμης Εταιρείας δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα μετά την 31/12/2017 διότι δεν έχουν δημοσιευθεί οι μετέπειτα ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ όπως θα έπρεπε. Πάντως για την χρήση 2017 έδειξαν ζημιές μετά φόρων ύψους 22.796,00, για την χρήση 2016 αντίστοιχα 5.203,00 ευρώ ζημιά, για το 2015 κέρδη 999,00 ευρώ και το 2014 έδειξαν 7.036,00 κέρδη πάντα μετά φόρων.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας αυτής ήταν:

Περίοδος 25/4/2016 – 05/02/2018 ο Πρύτανης Καθ. Διγαλάκης Βασίλειος και ο Δνων Σύμβουλος κ. Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος
Περίοδος 6/2/2018 – 15/04/2018 ο Πρύτανης Καθ. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος και ο Δνων Σύμβουλος κ. Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος
Περίοδος 16/4/2018 – 31/03/2019 ο Πρόεδρος Δ/Σ Καθ. Γιδαράκος Ευάγγελος και ο Δνων Σύμβουλος κ. Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος
Περίοδος 1/4/2019 έως και σήμερα ο Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος Δ/Σ Καθ. Γιδαράκος Ευάγγελος.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΕΛΙ

Στις 31/05/2017 αναρτήθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού για μακροχρόνια μίσθωση των μνημείων στον Λόφο Καστέλι στην Ανώνυμη Εταιρεία «Belvedere Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». (αρ πρωτ 2150/31-5-2017) Συμβαλλόμενοι η προαναφερόμενη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πολυτεχνείου και η Belvedere Μον ΕΠΕ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Λίγους μήνες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στο Λόφο Καστέλι, δηλαδή στις 1/12/2017 αποχωρεί ο κος Διγαλάκης. Με τις τότε εκλογές, χωρίς την υποψηφιότητα του κου Διγαλάκη, την έδρα του Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης αναλαμβάνει ο Καθ. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, ο οποίος και ηγείται έως και σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Μετά την υπογραφή – Ποιοι είναι οι επενδυτές
Ποια είναι όμως η εταιρεία «Belvedere Μονοπρ Ε.Π.Ε.»;

 

Η εταιρεία αυτή η οποία εμφανίσθηκε ως επενδυτής στο Λόφο Καστέλι, συστάθηκε στις 10/1/2017 (4,5 μήνες πριν την κατακύρωση της μίσθωσης) με διαχειριστή τον κ Βαζάκα Βασίλειο ο οποίος όμως δεν έχει μετοχές της εταιρείας. Είναι δηλαδή υπάλληλος διαχειριστής. Ο μοναδικός μέτοχος είναι μια εταιρεία εκτός Ελλάδος με έδρα την Κύπρο και με όνομα «Cydon Group Limited” Δηλώθηκε κεφάλαιο 150.000 ευρώ. Έχει έδρα στην Μπονιαλή 11-19 Χανιά.

Ποια είναι όμως η εταιρεία «Cydon Group Limited» που είναι ο μοναδικός μέτοχος της “Belvedere Μονοπρ. Ε.Π.Ε.;”

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε στις 14/07/2016. Έχει έδρα Ιφιγένειας 17 Στρόβολος Κύπρου. Δντης και δικηγόρος της είναι ο κ Φίλλιπος Φιλλίπου και την γραμματειακή υποστήριξη την έχει μια πάλι Κυπριακή Εταιρεία με το όνομα «Cyproliaison Ltd».
Από τις ως τώρα δημοσιεύσεις της στην αρμόδια Κυπριακή Υπηρεσία το κεφάλαιο της από την έναρξη της είναι 1.000 ευρώ.
Οι εναλλαγές στις μεταβιβάσεις είναι οι εξής:
Την πρώτη μέρα (14/7/2016) εισέφερε τα 1.000 ευρώ ο κ Φίλλιπος Φιλλίπου και έλαβα χίλιες μετοχές από ένα ευρώ η κάθε μια.
Από τις 15/7/2016 οι μετοχές πήγαν σε τρία φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ισραήλ. Ο Shay Brosh έδωσε 450 ευρώ και έλαβε ισόποσες μετοχές, Ο Moshe Luna το ίδιο και ο Dan Marom έδωσε 100 ευρώ και έλαβε ισόποσες μετοχές.
Από τις 7/11/2018 έμεινε ο Moshe Luna με ένα ευρώ συμμετοχή και μια μετοχή ενώ εισήλθε μια επόμενη Κυπριακή Εταιρεία δίδοντας 999,00 ευρώ αγοράζοντας το 99% των μετοχών. Η εταιρεία αυτή λέγεται “Sepoy Ltd”
Τέλος από τις 8/11/2019 αγοράζει με 20 ευρώ, είκοσι μετοχές η εταιρεία «Ι.Ιωννίδης Μον ΙΚΕ» με τον διακριτικό τίτλο AxisMedical. Η εταιρεία αυτή ασχολείται με τις ανακατασκευές κτηρίων (πέρα από το εμπόριο ιατρικών ειδών) και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Έτσι παρέμεινε ο Mosha Luna με μια μετοχή, η Axis Medical με 20 όπως είπαμε και η Sepoy Ltd με 979 μετοχές.

Ποια είναι όμως η εταιρεία “Sepoy Ltd” η οποία είναι βασική μέτοχος της “Cydon Group Limited” η οποία με την σειρά της είναι ο μοναδικός μέτοχος της “Belvedere Μονοπρ Ε.Π.Ε.”;

Για την Sepoy Ltd δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μελέτη του πόθεν έσχες. Είναι κατανοητό νομίζω, ότι τέτοια δαιδαλώδη επιχειρηματικά σχήματα απαιτούν αρκετό χρόνο και κόπο για να ελεγχθούν. Όμως ακόμα και τώρα, προκύπτουν πολλά ερωτήματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Τα ερωτήματα που προκύπτουν ως τώρα
Υπογραφή με μια εταιρεία που έχει διάρκεια ζωής 4,5 μήνες

Δεν μπορεί να θεωρηθεί και τόσο εύκολο να υπογράψει κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με μια εταιρεία η οποία συστάθηκε 4,5 μήνες πριν και με ένα τόσο μικρό μετοχικό κεφάλαιο.

Επενδυτές με μηδαμινά μετοχικά κεφάλαια

Είναι άξιο απορίας το χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο σε όλα τα οικονομικά σχήματα που εμπλέκονται με την επένδυση των λεγόμενων 18.000.000 ευρώ στο Λόφο Καστέλι. Επίσης είναι δυνατόν η Cydon Ltd να έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και να είναι μοναδικός μέτοχος στην Belvedere Μον ΕΠΕ με 150.000 μετοχικό κεφάλαιο;

Αόρατοι Συμβαλλόμενοι με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Είναι επίσης άξιο απορίας πως η Διοίκηση του Ανώτατου Εκπαιδευτικό μας Ιδρύματος προέβει σε συμφωνίες με κάποια εταιρεία χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας αυτής. Πως μπόρεσε να υπογράψει με μια εταιρεία η οποία κρύβει πίσω της άλλες εταιρείες χωρίς να ξέρουμε και πόσες είναι αυτές;
Γνωρίζει τις διατάξεις του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018 περί υποχρέωσης γνωστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων κάθε νομικού προσώπου και την υποχρεωτική δήλωση του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;
Γνωρίζει ότι οι Τράπεζες, χρόνια τώρα, όταν συμβάλλονται με μια εταιρεία που τυγχάνει να έχει μέτοχο άλλη εταιρεία, ζητά τον πραγματικό δικαιούχο ακόμα και αν ο συμβαλλόμενος της είναι ένα απλό περίπτερο που ζητά ένα Pos ? Γιατί σε όλα τα έντυπα τους οι Τράπεζες αναγράφουν αυτολεξεί: «Στις  εταιρείες  που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
Για ποιόν λόγο λοιπόν συμβάλλεται ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με δαιδαλώδεις εταιρείες όταν ισχύουν τα ανωτέρω;

Και αν τελικά καταλήξουμε σε κάποιον μέτοχο που έχει εταιρεία με έδρα «φορολογικό παράδεισο»;

Όπως είπαμε η αναζήτηση βρίσκεται στα στοιχεία της εταιρείας Sepoy Ltd, χωρίς να γνωρίζουμε αυτήν την στιγμή πόσες εταιρείες θα συνεχίσουν να είναι μέτοχοι η μία στην άλλη.
Μπορεί από την αναζήτησή μας να μην καταλήξουμε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο αλλά σε κάποια εταιρεία διαχείρισης κάποιου fund. Αν αυτή τύχει να έχει έδρα σε «κράτος – φορολογικό παράδεισο», όπως είθισται σε αυτού του τύπου των δαιδαλώδων μετοχικών σχημάτων, τι θα πούμε; Ότι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα υπέγραψε συμφωνία με Πραγματικό Δικαιούχο μια τέτοια εταιρεία;
Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Νομοθεσία κατονομάζει τα κράτη αυτά ως «Μη Συνεργάσιμα;» (βλ. άρθρ 65 του ν.4172). Γνωρίζεται ότι υπάρχει Υπουργική Απόφαση (σ.σ. η Α.1353/2019) η οποία κατονομάζει τα κράτη αυτά;
Δεν έπρεπε λοιπόν να αναζητηθεί ο πραγματικός δικαιούχος της συμβαλλόμενης εταιρείας Belvedere, πριν υπογραφούν οι συμβάσεις; Δεν έπρεπε να εξεταστούν οι συνθήκες ώστε το διαμάντι του νομού μας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, να μην εκτεθεί από τέτοιες κινήσεις;

Εις αναμονή νεώτερων στοιχείων.

 

4 Comments

  1. στον πλειοδοτικό διαγωνισμό του 2017, ποια άλλα επενδυτικά σχήματα (Εταιρείες ή ιδιώτες) συμμετείχαν και για ποιο λόγο η επιτροπή του διαγωνισμού επέλεξε την Belvedere αντι αυτών (το σκεπτικό της επιτροπής καταγράφεται υποχρεωτικά στα βιβλία του Ιδρύματος)

  2. Από την περιγραφή και μόνο της όλης “δαιδαλόδους” υπόθεσης μπορώ να πω ότι “ζαλίστηκα” και επίσης μπορώ να υποθέσω ότι χρειάζεται “πολύ ψηλό κόσκινο”. Αν μάλιστα βρεθεί ότι υπήρχε δόλος ή “εγκληματική αγνοία”, τότε “ούτε ψήλος στον κόρφο” κάποιων, που πιστεύουν ότι κατάφεραν να βρουν και τρόπο να αξιοποιήσουν “παραχωρόντας” σε εταιρείες “φαντάσματα” την ιστορία και τα μνημεία του τόπου μας νομίζοντας μάλιστα ότι τους ανήκουν μετά από μια τραγικά χαμηλή μεταγραφή κονδυλίων από το ένα Υπουργείο στο άλλο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες